Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk Tidskrift Vol. 125, 2004

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell
Tryckeri: nr 1-2: Elander Berlings, Malmö; nr 3, 4: Grahns tryckeri, Lund.
ISSN 0013-886x

ET2004 1-2 front200ET2004 3 frontET2004 4 front

Utgivningsdatum:   nr 1-2, sid. 1-80, maj 2004   nr 3, sid. 81-144, oktober 2004   nr 4, sid. 145-224, december 2004

Franzén, M. & Nilsson, S. G. 2004. Väddsandbiets Andrena hattorfiana och andra hotade vildbins (Hymenoptera, Apoidea) landskapsutnyttjande i Stenbrohult, Linnés hembygd. [Land use and occurrence of Andrena hattorfiana and other threatened wild   bees (Hymenoptera, Apoidea) at Stenbrohult, Linnaeus’ birth place.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 1-10. 1-10
Hedgren, P.-O. 2004. Flera fynd av liten timmerman Acanthocinus griseus F. (Cerambycidae) på vindfällen och högstubbar av gran. [Several records of the longhorn beetle Acanthocinus griseus F. (Cerambycidae) on fallen trees and high stumps of spruce] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 11-12. 11-12
Björkman, C., Dalin, P. & Eklund, K. 2004. Skinnbaggar som predatorer på skadeinsekter i Salix-odlingar. [True bugs as predators on pest insects in willow plantations.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 13-19. 13-19
Björklund, J.O. 2004. Recension: Emmet, A. M. & Langmaid J. R. (Ed.) 2002. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 4 (Part 1), Oecophoridae – Scythrididae (excluding Gelechidae) och Part 2 – Gelechiidae. – Harley Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 19-20. 19-20
Gärdenfors, U. 2004. Parasitflugor – gör livet osäkert i insektsvär(l)den. [Tachinid flies – make the life of insects unsafe.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 21-23. 21-23
Snäll, S. 2004. Tor-Erik Leiler – några minnesord. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 24-26. 24-26
Franzén, M. 2004. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2003. [Interesting Macrolepidoptera finds in Sweden 2003.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 27-42. 27-42
Svensson, I. 2004. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2003. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2003.] Entomologisk tidskrift  vol. 125 (1-2), s. 43-53. 43-53
Landreus, W. 2004. Getingspindeln Argiope bruennichi sprider sig norrut i Sverige. [The wasp like spider Argi­ope bruennichi spreading north in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 54. 54
Ryrholm, N. 2004. Recension: Lastuvka, Z. & Lastuvka, A. 2001. The Sesiidae of Europe. – ApolloBooks. Entomologisk tidskrift   vol. 125 (1-2), s. 55-56. 55-56
Wikars, L.-O., Ahnlund, H. & Viklund, B. 2004. Atomaria strandi  Johnson, en brandgynnad fuktbagge ny för Sverige [Atomaria strandi  Johnson, (Coleoptera: Cryptophagidae) a fire-favoured beetle new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 57-59. 57-59
Nilsson, S. G. 2004. Recension: Eriksson, P. 2002. Metodik för inventering av vedlevande insekter. – Upplandsstiftelsen och   Naturvårdsverket. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 60. 60
Jonsell, M. 2004. Rödlistade vedskalbaggar i Skoklosters slottspark. [Red listed saproxylic beetles in the park at Skokloster castle, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 61-69. 61-69
Annons: Femtonde entomologmötet   Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 70. 70
Gullefors, B. 2004. Nya provinsfynd av nattsländor (Trichoptera) i Sverige   2003. [New records of   Trichoptera for the Swedish provinces in 2003]. Entomologisk tidskrift vol.   125 (1-2), s. 71-73. 71-73
Palmqvist, G.   2004. Recension: Goater, B.,   Ronkay, L. & Fibiger, M. 2003. Noctuidae Europaeae volume 10. Catocalinae   & Plusiinae. – Entomological Press Sorö. Entomologisk tidskrift vol. 125   (1-2), s. 73-74. 73-74
Bengtsson, B. Å. 2004. Recension: Koster, S. & Sinev, S. 2003. Momphidae s.l. Microlepidoptera of Europe, Volume 5. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 74-75. 74-75
Bylund, H. 2004. Fjällbjörkmätaren härjar i fjällbjörkskogen 2004? [Outbreak of Epirrita autumnata in the mountains   in 2004?] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 76-77. 76-77
Jonsell, M. 2004. Att skilja blå och grön praktbagge åt. [The difference between Phaenops cyanea and P. formaneki.]   Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 79-80. 79-80
Douwes, P. 2004. Dagfjärilar förr och nu – en studie i Östergötland. [Changes in the fauna of butterflies and burnet moths in southeastern Sweden during the last 50 years.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 81-89. 81-89
Struwe, I. 2004. Recension: Eisner, T. 2003. For love of insects. – The Belknap Press of Harvard University Press. Entomologisk tidskrift  vol. 125 (3), s. 90-91. 90-91
Jonsell, M. 2004. Recension: Silfverberg, H. 2004. Enumeratio nove Colopeterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. –   Sahlbegia 9:1-111. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 92. 92
Hambäck, P. 2004. Varför fackelblomster i porsbuskar undgår skalbaggsangrepp? [Why Purple loosestrife in sweet gale shrubs are less attacked by herbivorous beetles?] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 93-102. 93-102
Upprop: Rapportera Fransk blomvisslare Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 102. 102
Wanntorp, H.-E. 2004. ”Hela havet stormar”: De svenska arterna av Scymnus   usl. Neopullus byter plats (Coleoptera, Coccinellidae). [”Musical chairs”: the Swedish species of Scymnus  subg. Neopullus (Coleoptera, Coccinellidae) change places.]   Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 103-109. 103-109
Jonsell, M. 2004. Recension: Nilsson, S.G. & Huggert L. 2001. Vedinsektsfaunan i Hornsö Algunnenområdet i östra Småland. –   Länsstyrelsen i Kalmar län. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 110. 110
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2004. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2003. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of   Sweden 2003.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 111-116. 111-116
Jonsson, L. J. 2004. Getingspindeln, Argiope bruennichi, etablerad och sprider sig norrut i Sverige. [The Wasp Spider, Argiope bruennichi, established in and spreading north in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 117-120. 117-120
Smetana, A. & Clayhills, T. 2004. Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889), a new addition to the fauna of Finland and Europe (Coleoptera, Staphylinidae). [Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889), en ny art i den Finska och Europeiska faunan (Coleoptera, Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 121-123. 121-123
Jonsell, M. 2004. Recension:   Sjöberg, F. 2004. Flugfällan. – Nya Doxa. Entomologisk tidskrift vol. 125   (3), s. 124. 124
Berggren, Å. & Low, M. 2004. Exclusion of the native bush-cricket Metrioptera brachyptera by the currently invading bush-cricket Metrioptera roeseli. [Den inhemska ljungvårtbitaren Metrioptera brachyptera trängs undan av den invaderande cikadavårtbitaren Metrioptera roeseli.] Entomologisk tidskrift   vol. 125 (3), s. 125-132. 125-132
Lindberg, N., Persson, T. & Ahlström, K. 2004. Sexton nya oribatidarter (Acari: Oribatida) för Sverige. [Sixteen species of oribatid mites (Acari: Oribatida) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 133-142. 133-142
Lindelöw, Å. 2004. Recension: Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar., Abenius, J. & Larsson, K. 2004. Gaddsteklar och andra insekter I halländska sanddynsreservat., Abenius, J. 2004. Vedlevande gaddsteklar i Halland. – Länsstyrelsen Halland. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 142-143. 142-143
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 144. 144
Forslund, M. 2004. SEF-ordföranden har ordet Entomologisk tidskrift vol.   125 (4), s. 145-146. 145-146
Fritz, Ö. 2004. Jättesvampmal Scardia   boletella i Halland – betydelsen av   isolering, habitatareal och beståndshistorik. [Scardia   boletella in Halland, SW Sweden –  the importance of isolation, habitat area and stand history.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 147-160. 147-160
Lönnell, N. & Edelsjö, J. 2004. Bibagge Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) i Södermanland och södra Uppland – en fråga om att   vara på rätt plats vid rätt tid. [Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) in the provinces of Södermanland and southern Uppland – a matter of timing.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 161-171. 161-171
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift   vol. 125 (4), s. 172. 172
CasselLundhagen, A. 2004. Igenväxning och isolering hotar den bruna gräsfjärilen (Coenonympha hero) i jordbrukslandskapet. [Overgrowth and isolation threatens the scarce heath (Coenonympha hero) butterfly in the agricultural landscape.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 173-179. 173-179
Jonsell, M. 2004. Recension: Gullander, B. Nordens mätare – nätpublicerad av SNF (www.fjarilar.se). Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 180. 180
Dufberg, A.   2004. Två för Sverige nya skalbaggsarter: Telmatophilus brevicollis (Coleoptera: Cryptophagidae) och Hypopycna rufula (Coleoptera: Staphylinidae). [Two species of beetles new to Sweden: Telmatophilus brevicollis Aubé 1862 and Hypopycna rufula (Erichson 1840).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 181-182. 181-182
Bonet, J. & Pape, T. 2004. En ny svensk puckelfluga (Diptera: Phoridae). [A humpbacked fly newly discovered in Sweden (Diptera: Phoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 183-186. 183-186
Nilsson, A. 2004. Recension: Andersen, N.M. & Weir, T.A. 2004: Australian water bugs. Their biology and   identification (Hemiptera-Heteroptera, Gerromorpha & Nepomorpha). – Entomonograph vol. 14. Apollo Books & CSI­RO Publishing. Entomologisk tidskrift vol. 125   (4), s. 186-187. 186-187
Annons: Sextonde svenska entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 188. 188
Gärdenfors, U. & Lindeborg, M. 2004. Nya svenska namn på Nordens dagfjärilar. [New vernacular names of Nordic butterflies.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 189-198. 189-198
Bengtsson, B. Å. 2004. Larvfynd av benvedsmottet Nephopterix angustella (Hübner 1796).[Larval record of Nephopterix angustella (Hübner 1796).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 198. 198
Ryrholm, N. 2004. Recension: Mironov, V. The Geometrid Moths of Europe, volume 4 Larentiinae II (Perizomini and   Eupitheciini). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 199-200. 199-200
Karlsson, T. 2004. Två nya trollsländor (Odonata) för Östergötland – Gungflymosaikslända (Aeshna subarctica) och grön mosaikslända (A. viridis). [Two new provincial records of dragonflies (Odonata) for Östergötland – Aeshna subarctica and A. viridis.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 201-204. 201-204
Cederberg, B. & Nilsson, A. 2004. Upprop: 100 års chans på vildbin! Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 204. 204
Bengtsson, B. Å. 2004. En ny vecklarart, Clepsis nybomi Hackman, 1950, funnen i Sverige (Tortricidae, Lepidoptera). [Clepsis   nybomi Hackman, 1950 found in Sweden (Tortricidae, Lepidoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 205-209. 205-209
Dahlén, J. 2004. Skapar växthuseffekten en sommargeneration av björnspinnaren (Arctia caja)? Från ägg till ägg på två månader. [Do the green house effect create a summer generation of Arctia caja? From egg to egg in two months.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 209-210. 209-210
Hellqvist, M.  2004. Studies of recently dead insects to understand insect remains in archaeological deposits. [Studier av nyligen döda insekter för bättre tolkningar av insekt lämningar från arkeologiska avsättningar.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 211-222. 211-222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 125 2004. Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 223-224. 223-224

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.