Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 127, 2006

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

Omslag ET2006 1-2front ET2006 3Omslag ET2006 4Utgivningsdatum:     nr 1-2, sid. 1-80, maj 2006   nr 3, sid. 81-144, september 2006        nr 4, sid. 145-192, januari 2007

 

Larsson, S. 2006. Massuppträdande av tallprocessionsspinnaren Thaumetopoea pinivora på södra Gotland. [Mass occurrence of the pine processionary moth Thaumetopoea pinivora in Gotland, south Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 1-7. 1-7
Eriksson, S. 2006. Recension:  Söderström, B. 2006. Svenska fjärilar en fälthandbok.– Albert Bonniers förlag. Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 7-8. 7-8
Svensson, I. 2006. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2005. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 9-20. 9-20
Lindgren, E. & Jaenson, T. G. T. 2006. Fästing- och myggöverförda infektionssjukdomar i ett kommande, varmare klimat i Sverige. [Tick-, mosquito- and sand fly-borne infectious diseases in a future warmer climate in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 21-30. 21-30
Persson, M. 2006. Ett novemberfynd av mindre guldvinge (Lycaena phlaeas). [An observation of small copper (Lycaena  phlaeas) in November.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 31-34. 31-34
Karlsson, T. 2006. Två nya trollsländor (Odonata) för Östergötland – Johansons flickslända (Coenagrion  johanssoni) och bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis). [Two new provincial records of dragonflies (Odonata) for Östergötland – Coenagrion johanssoni and Leucorrhinia  caudalis.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 35-38. 35-38
Nilsson, S. G. & Franzén, M. 2006. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland 5. Dagfjärilar och bastardsvärmare (Lepidoptera: Rhopalocera and Zygaenidae). [Biodiversity at Linneaus’ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden 5. Butterflies and burnet moths.] Entomologisk   tidskrift vol. 127 (1-2), s. 39-55. 39-55
Annons: First Announcement/ Nordic-Baltic Congress. Entomologisk tidskrift  vol. 127 (1-2), s. 56. 56
Ramqvist, T. 2006. Atheta pittionii Scheerpeltz – en för Sverige   ny kortvinge (Coleoptera: Staphylinidae). [Atheta   pittionii Scheerpeltz – a rove   beetle new to Sweden (Coleoptera: Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 57-60. 57-60
Lindeborg, M. 2006. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2005. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 61-71. 61-71
Höglund, S.   2006. Recension: Raman, A.,   Scaefer, C.W., & Withers, T.M. (red.) 2005. Biology, ecology, and   evolution of gall-inducing arthropods. – Science publishers Inc. Entomologisk   tidskrift vol. 127 (1-2), s. 72. 72
Jonsell, M. 2006. Vitsippsviveln, en art att spana efter under försommaren. [Leiosoma deflexum, a species to look for in early summer.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 73-74. 73-74
Svensson, B. G. & Nilsson, L. A. 2006. En överraskande upptäckt på Vikbolandet – fransgökbi Nomada stigma   (Hymenoptera: Apoidea) i Sverige. [A surprsing discovery in the Vikbolandet peninsula – the cuckoo bee Nomada stigma in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 75-80. 75-80
Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. 2006. Släktet Galeruca i Sverige (Coleoptera Chrysomelidae). [The Genus Galeruca in Sweden (Coleoptera Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 81-92. 81-92
Högmo, O. 2006. Fynd av några ovanliga myrarter i Sverige (Hym., Formicidae). [Records of some rare ant species in Sweden (Hym., Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 93-96. 93-96
Lindelöw, Å., Jonsell, M. & Sjödin, G. 2006. Xyleborinus alni (Coleoptera; Curculionidae) – en ny barkborreart funnen i Sverige. [Xyleborinus alni (Coleoptera; Curculionidae) – a new bark beetle found in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 97-99. 97-99
Palmqvist, G.  2006. Recension: Baldizzone, G., Wolf, H. van der & Landry, J-F. 2006. World catalogue of inescts volume  8. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 99-100. 99-100
Lundberg, S. 2006. Nytillkomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. [New and excluded beetle species since 1995 year´s Catalogus   Coleopterorum Sueciae.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 101-111. 101-111
Forshage, M.  2006. SEFs årsmöte 2005 på Dalarö. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 112-116. 112-116
Sörensson, M. 2006. Sandtäkter som värdefulla insektsmiljöer: ett exempel från Trelleborg med tre för Skandinavien nya solitärbin (Hymenoptera: Apoidea). [Sand pits as valuable insect habitats: a case study from Trelleborg with three solitary bees new to Scandinavia (Hymenoptera: Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 117-134. 117-134
Gullefors, B. 2006. Hydroptila lotensis Mosely, 1920, en ny nattslända (Trichoptera) för Sverige och nya provinsfynd av nattsländor 2003 – 2005. [The first record of Hydroptila lotensis Mosely, 1920 (Trichoptera: Hydroptilidae) from Sweden, with new records of Trichoptera for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 135-141. 135-141
Bartsch, H. 2006. Recension:  Lyneborg, L. & Barkemeyer, W. 2005. The Genus Syritta.  A World revision ot the Genus Syritta  Le Peletier & Serville, 1828. – Entomonograph Volume 15. Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 142. 142
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 143-144. 143-144
Ahnesjö, J. & Forsman, A. 2006. Torngräshoppor (Tetrix sp.) – iögonfallande mångfald. [Pygmy grasshoppers (Tetrix sp.) – eye-catching variation.] Entomologisk tidskrift   vol. 127 (4), s. 145-150. 145-150
Abenius, J. & Larsson, K. 2006. Crossocerus exiguus   (Vander Linden) – en för Sverige ny rovstekel (Hymenoptera: Crabronidae) på  Fjärås bräcka. [First record of Crossocerus exiguus (Hymenoptera: Crabronidae) from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 151-152. 151-152
Hallin, G. 2006. Femtio års skörd: rovstekelsläktet Crossocerus. [Fifty years harvest: the digger wasp genus Crossocerus (Hymenoptera: Crabronidae).] Entomologisk tidskrift  vol. 127 (4), s. 153-156. 153-156
Hodkinson, I. D. & Bird, J. M. 2006. Facultative parthenogenesis  in Cacopsylla myrtilli (Wagner) (Hemiptera: Psylloidea) in northern Sweden: possible explanations for the occurrence of males. [Fakultativ partenogenes hos Cacopsylla myrtilli (Wagner)  (Hemiptera: Psylloidea) i norra Sverige och möjliga förklaringar till   förekomst av hannar.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 157-160. 157-160
Sörensson, M. 2006. Två för Sverige nya solitärbin från Sydostskånes kust (Hymenoptera: Apoidea). [Two solitary bee species new to Sweden from the coast of South East Scania (Hymenoptera: Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 161-168. 161-168
Isaksson, D. & Vessby, K. 2006. Dyngbaggar i häst- och kospillning och användande av avmaskningsmedel. [Dung beetles in horse and cow dung and the use   of de-worming substances.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 169-178. 169-178
Sörensson, M.  2006. Recension: Löbl, I. & A. Smetana (editors). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2.  Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books. Entomologisk   tidskrift vol. 127 (4), s. 179-183. 179-183
Annons: 27:e Nordisk-Baltiska  entomologkongressen och Svenska entomolomötet 2007 Entomologisk tidskrift   vol. 127 (4), s. 184. 184
Lundberg, S. 2006. Några erfarenheter av 45 års arbete med de svenska skalbaggarnas utbredning. [Some experiences of 45 years work with the Swedish beetle catalogue.]   Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 185-190. 185-190
Innehåll: Entomologisk tidskrift  vol. 127 2006. Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 191-192. 191-192

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.