Search
Close this search box.

Entomologisk tidskrift vol. 128, 2007

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

Omslag ET 1-2 2007Omslag ET 3 2007Omslag ET 4 2007
Utgivningsdatum:

nr 1-2, sid. 1-80, maj 2007     nr 3, sid. 81-128, oktober 2007       nr 4, sid. 129-208, december 2007

Hedgren, O.  2007. Nordamerikas största barkborreutbrott pågår i Kanadas tallskogar. [Massive out-break of mountain pine beetle in Canadian pine forests.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),   s. 1-8. 1-8
Öckinger, E.  2007. Backvisslaren Pyrgus armoricanus (Lepidoptera: Hesperiidae) – en förbisedd klimatvinnare? [Pyrgus armoricanus (Lepidoptera: Hesperiidae) – expanding in a warmer climate?] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 9-17. 9-17
Ljungberg, H.  2007. En vädjan om ett frivilligt insamlingsstopp för oxhorndyvel (Onthophagus illyricus) på Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s.   18. 18
Lindeborg, M.  2007. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2006. [Remarkable   records of Macrolepidoptera in Sweden 2006.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 19-32. 19-32
Högmo, O. 2007. Vårpälsbiet Anthophora plumipes (Pallas 1772) tillbaka i Sverige (Hymenoptera:   Anthophoridae) [The spring flower bee Anthophora plumipes (Pallas 1772) back in Sweden (Hymenoptera: Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 33-35. 33-35
Jonsell, M. 2007. Recension: Sømme, L. 2004. Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk forening 1904-2004. – Norsk entomologisk forening, Oslo. Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 36. 36
Karlsson, T.,  Larsson, P., Aronsson, M., Johansson, N., Wäglind, J. & Greiff Andersson, C. 2007. Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus (Heteroptera: Cydnidae) i Sverige – nya fynd och status. [Canthophorus impressus (Heteroptera: Cydnidae) in Sweden – new records and  status.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),  s. 37-42. 37-42
Svensson, I. 2007. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2006. [Re­markable   records of Microlepidoptera in Sweden during 2006.] Entomologisk tidskrift  vol. 128 (1-2), s. 43-57. 43-57
Forslund, S. 2007. Inbjudan: Carl von Linné – årets jubilar Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 58. 58
Forshage, M., Franc, N. & Lennartsson, S. 2007. Ny svensk skalbaggskatalog – arbetet i rullning! [New Swedish beetle catalogue – the work has started!]  Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 59-60. 59-60
Gullefors, B. & Johanson, K. A. 2007. Gotlands nattsländor (Trichoptera). [Caddisflies  (Trichoptera) of the Island of Gotland in the Baltic Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 61-70. 61-70
Jonsell, M.  2007. Barkborrarna efter Gudrun. [Bark beetles after the storm in 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),   s. 71-72. 71-72
Franc, N. 2007. Observationer av nästtjuvbaggen, Ptinus sexpunctatus, Panzer 1795. [Observations of Ptinus sexpunctatus, Panzer 1795.]  Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 73-77. 73-77
Eriksson, S. 2007. Recension: Hydén, N., Jilg, K. och Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar:   Ädelspinnare – tofsspinnare. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk   tidskrift vol. 128 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 79-80. 79-80
Brattström, A., Betzholtz, P.-E., Bjerding, F. & Franzén, M. 2007. Har mnemosynefjärilen Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) en framtid i Blekinge? [The future for the Clouded apollo Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Blekinge.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 81-88. 81-88
Larsson, M. 2007. Antalet blommande växter styr förekomst och täthet av vildbipopulationer. [Floral resources predict occurrence and abundance of wildbee populations.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 89-92. 89-92
Jonsell, M.  2007. Recension: Arnesson, M., Johansson, T., Lindeborg, M., Knutsson, T. & Lundkvist, H. 2007. Naturvärden i lövträdsmiljöer runt Värnanäs. – Länsstyrelsen i Kalmar informerar. Meddelande 2007:14. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 92. 92
Wanntorp, H.-E., Ericson, B. & Ehnström, B. 2007. Sparsmakade växtätare: Longitarsus substriatus   Kutschera och L. tristis Weise (Coleoptera, Chrysomelidae) två jordloppor nya för Norden. [Choosy vegetarians: Longitarsus substriatus Kutschera and Ltristis Weise (Coleoptera Chrysomelidae), two flea beetles new to Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 93-100. 93-100
Redaktören: Entomologisk Tidskrift sen igen…  Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 100. 100
Pettersson, R.  B., Stenbacka, F., Hjältén, J. & Hilszczanski, J. 2007. Återfynd av rödhalsad  brunbagge (Phryganophilus ruficollis Fabr.) och Huggerts plattbrackstekel (Chartobracon huggerti C. van Achterberg). [New records of the false darkling beetle Phryganophilus ruficollis Fabr. and the braconid wasp Chartobracon huggerti C. van Achterberg.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 101-105. 101-105
Jonsell, M. 2007. Recension: Tottie, T. 2007. Ädle och höglärde H. Archiater. Om Charles De Geer och hans brevväxling  med Carl von Linné. – Stiftelsen Leufsta, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 106. 106
Antonsson, K. 2007. Svenska entomologmötet på Omberg i Östergötland 16-18 juni 2006. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 107-108. 107-108
Eldefors, L. 2007. För Sverige nya brokparasitstekelarter (Hymenoptera: Ichneumonidae). [Parasitic wasps new to Sweden (Hymenoptera: Ichneumonidae.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 109-112. 109-112
Hedqvist, K.-J.  2007. A provincial catalogue of Swedish Proctotrupoidea. [En provinskatalog över svenska Proctotrupoidea.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 113-126. 113-126
Vessby, K. 2007. Recension: Dannelid, E. m.fl. 2007. Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. Artbeskrivningar och färgbilder av   Sveriges alla trollsländor. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Entomologiska  föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 127. 127
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 128. 128
Forslund, M. 2007. SEF – en förening som flyttat fram sin position! Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 129-131. 129-131
Antonsson, K. 2007. Sveriges Entomologiska Förenings nya ordförande. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 131-132. 131-132
Nilsson, SG., Bygebjerg, R. & Franzén, M. 2007. Blomflugor (Diptera, Syrphidae) på en gård i Linnés   hembygd i Stenbrohult. [The hoverflies (Diptera, Syrphidae) on a small farm at Linnaeus´birthplace in the parish of Stenbrohult, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 133-148. 133-148
Franzén, M.  2007. Polistes nimpha (Christ 1791) en för Sverige ny geting (Hymenoptera: Vespidae). [Polistes nimpha (Christ 1791) a new wasp (Hymenoptera: Vespidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 149-150. 149-150
Bergström, C. 2007. A new species of Nilea Robineau-Desvoidy (Diptera, Tachinidae) with notes on the genus and a key to the North European species. [En ny art av Nilea Robineau-Desvoidy (Diptera, Tachinidae) med kommentarer till släktet och en nyckel till de Nordeuropeiska arterna.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 151-161. 151-161
Lindström, A. 2007. Recension: Holmström, G. 2007. Humlor – Alla Sveriges arter. Så känner du igen dem i naturen – och i trädgården. – Brutus Östlings bokf Symposion. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 161-162. 161-162
Lundberg, S. 2007. Tachinus basalis, en för Sverige ny kortvinge (Coleoptera, Staphylinidae), som snabbt invaderat Norrbotten. [Tachinus basalis, a new rove beetle for Sweden which rapidly expands its distribution in the north.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s.   163-165. 163-165
Jonsell, M.   2007. Recension: Ehnström, B.   & Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 166. 166
Nilsson, LA. 2007. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) I. [Typmaterial av svenska bin   (Hymenoptera, Apoidea) I.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 167-181. 167-181
Forshage, M.   2007. Recension: Huldén. L. 2007. Den sexbente fienden. Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring. – Schildts, Helsingfors. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 181-182. 181-182
Westermark, P.   2007. Spridning av viveln Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze) till Uppsala. [Dispersal of the weevil Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze) to Uppsala.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 183-184. 183-184
Sörensson, M.   2007. Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae). [A revised checklist of Swedish Featherwing beetles with eight new national species records (Coleoptera, Ptiliidae.] Entomologisk   tidskrift vol. 128 (4), s. 185-202. 185-202
Hagström, T. 2007. Älgflugan Lipoptena cervi (L.) – en blodsugare på spridning. [The Deer ked Lipoptena   cervi (L.) – a blood sucker expanding its range.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 203-206. 203-206
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 128 2007. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 207-208. 207-208

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.