Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk tidskrift vol. 130, 2009

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

ET2009 nr1 omslagET2009 nr2 omslagET2009 nr3_4 omslag
Utgivningsdatum: nr 1, sid. 1-80, maj 2009       nr 2, sid. 81-128, oktober 2009       nr 3-4, sid. 129-224, december 2009

Hedgren, O. 2009. Inventering av rönnpraktbagge Agrilus mendax Mannerheim med hjälp av gnagspår. [Search for the rare buprestid beetle Agrilus mendax Mannerheim by its larval feeding marks.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 1-9. 1-9
Upprop: Trollsländor är i ropet – nu i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 10. 10
Inbjudan: Forskningsresan i Naturvårdens utmarker. Mjällådalen i Timrå 26-31 juli 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 10. 10
Lindeborg, M. 2009. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2008. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 11-20. 11-20
Fägerström, C. 2009. Svenska Acalles – revidering av arterna och deras utbredning (Coleoptera, Curculionidae). [Swedish Acalles – revision of the species and their distribution (Coleoptera, Curculionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 21-30. 21-30
Bygebjerg, R. & Sörensson, M. 2009. Blomflugan Paragus constrictus Simi?, 1986 i Sverige (Diptera, Syrphidae). [The hoverfly Paragus constrictus Simi? in Sweden (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 31-33. 31-33
Björck, M. 2009. Entomologmötet 2008 på Gotland. [Swedish entomology meeting on Gotland 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 34-36. 34-36
Wanntorp, H-E. 2009. Svenska bladbaggar:Oulema septentrionis (Weise, 1880) och Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999, två nygamla arter i den nordiska faunan (Coleoptera, Chrysomelidae). [Swedish leaf beetles: Oulema septentrionis (Weise, 1880) and Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999, two newly identified species in the Nordic   fauna (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 37-42. 37-42
Nilsson, L. A. 2009. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) III. [Typmaterial av svenska bin (Hymenoptera, Apoidea) III.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 43-59. 43-59
Lindelöw, Å. 2009. Recension: Nylander, U. 2008. A   review of the genera Calodema and Metaxymorpha (Coleoptera: Buprestidae: Stigmoderini). – Folia Heyrovskyana. Suppl. 13: 1-84. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 60. 60
Inbjudan: Tjugonde Svenska entomologmötet Södermanland, Fiskeboda 12-14 juni 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 60. 60
Svensson, I. 2009. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2008. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 61-72. 61-72
Lindeborg, M. & Bengtsson, B. Å. 2009. On the remarkable find of Pelecystola fraudulentella (Zeller, 1852) in Sweden (Lepidoptera: Tineidae). [Om det sensationella fyndet av Pelecystola fraudulentella (Zeller 1852) (Lepidoptera: Tineidae)]. Entomologisk tidskrift vol. 130, (1). s. 73-79. 73-79
Föreningsinformation: 80
Lindelöw, Å. 2009. Trypophloeus dejevi (Stark 1936) – ny barkborre (Coleoptera, Scolytinae) i Europa. [Trypophloeus dejevi (Stark   1936) – a new bark beetle (Coleoptera, Scolytinae) in Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 81-84. 81-84
Redaktören: Om långhorningar och prenumerationer. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 84. 84
Nilsson, L. A. & Alves-dos-Santos, I. 2009. The oligolectic solitary bee Melitta tricinta Kirby, 1802 (Sw. rödtoppebi) in Sweden (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). [Rödtoppebiet Melitta tricinta i Sverige (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 85-98. 85-98
Gillerfors, G. 2009. Femte bidraget till stritarnas förekomst i Sverige: Nio nya arter för landet och nya landskapsfynd. [Fifth contribution to the presence of the Auchenorryncha in Sweden. Nine new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 99-107. 99-107
Inbjudan: Invitation to the Nordic-Baltic Entomology meeting in Lithuania in 2010. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 108. 108
Malumphy, C. 2009. First interception in Europe of Philephedra  tuberculosa Nakahara & Gill (Hemiptera: Coccidae), a neotropical pest of ornamental plants and fruit crops. [Första europeiska fyndet av sköldlusen Philephedra tuberculosa Nakahara & Gill (Hemiptera: Coccidae), ett skadedjur på prydnadsväxter och fruktträd i Amerika.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 109-112. 109-112
Molnar, B., Boddum, T., Sz?cs, G. & Hillbur, Y. 2009. Occurrence of two pest gall midges, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) and Dasineura gleditchiae (Osten Sacken) (Diptera: Cecidomyiidae) on ornamental trees in Sweden. [Förekomst av två nya arter av gallmyggor, Obolodiplosis robiniae (Heldman) och Dasineura gleditchiae (Osten Sacken) (Diptera: Cecidomyiidae), i Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 113-120. 113-120
Hydén, N. 2009. Recension: Schintlmeister, A. 2008. Palaearctic Macrolepidoptera 1: Notodontidae. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 130, (2). s. 121-122. 121-122
Sörensson, M., Hallin, G., Hellqvist, S. & Franzén, M. 2009. Dvärgblodbi Sphecodes longulus Hagens upptäckt i Sverige. [The cuckoo bee Sphecodes longulus Hagens discovered in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 130,(2). s. 123-127. 123-127
Föreningsinformation: 128
Persson, M. 2009. Har ovanliga immigranter blivit vanligare? En sammanställning av intressanta storfjärilsfynd (Macrolepidoptera) 1973-2008. [Are rare immigrants becoming more common? A compilation of remarkable records of Macrolepidoptera 1973-2008.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 129-136. 129-136
Fägerström, F, Bygebjerg, R. & Jonasson, T. 2009. Smalpraktbaggen Agrilus cyanescens (Coleoptera: Buprestidae) funnen i Sverige: en art under invandring? [Agrilus cyanescens (Coleoptera: Buprestidae) found in Sweden: a species expanding its range?] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 137-140. 137-140
Lundkvist, H. 2009. Euaesthetus  superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) och Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) två för Norden nya skalbaggsarter. [Euaesthetus  superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) and Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) two new Coleoptera from the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 141-144. 141-144
Björkman, C., Maisonnasse, A. & Eklund, K. 2009. Biology and performance on different diets of an omnivorous insect predator, Psallus haematodes (Heteroptera: Miridae). [Biologi och utveckling på olika dieter hos en omnivor (”allätande”) insektspredator, Psallus haematodes  (Heteroptera: Miridae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 145-153. 145-153
Inbjudan: Tjugoförsta Svenska entomologmötet Blekinge, Aspan 4-6 juni 2010. Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 154. 154
Struwe, I., Gertsson, C.-A. & Coulianos, C.-C. 2009. Två insekter monofaga på mistel nyupptäckta i Sverige: bladloppan Cacopsylla  visci (Curtis, 1835) (Hemiptera, Psyllidae) och skinnbaggen Pinalitus viscicola (Puton, 1888) (Hemiptera, Miridae). [Insects monophagous on mistletoe (Viscum album L.) newly discovered in Sweden: Cacopsylla visci (Curtis, 1835) (Hemiptera, Psyllidae) and Pinalitus viscicola (Puton, 1888)   (Hemiptera, Miridae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 155-160. 155-160
Nilsson, S. G., Franzén, M. & Norén, L. 2009. Biologisk mångfald i Linnés   hembygd i Småland. 6. Humlor och solitära bin (Hymenoptera:  Apoidea). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 6. Bumble bees and solitary bees (Hymenoptera: Apoidea).]  Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 161-184. 161-184
Svensson, B. W. 2009.  Fjärilsmyggfaunan i ett hagmarksområde och en ladugård i östra Blekinges skogsland. Med en översikt av familjen Psychodidae:s morfologi, systematik och utforskande, samt särskilt de svenska Psychoda   s.l.-arternas biologi. [The mothfly fauna in a pasture-woodland area and a barn in the eastern part of the province Blekinge, SE Sweden. Insecta: Diptera, Psychodidae, with a review of the morphology, ecology and research history of the family Psychodidae, and especially the biology of the Swedish Psychoda s.l. species.] Entomologisk tidskrift vol.   130, (3-4). s. 185-208. 185-208
Haris, A. 2009. Check list and distribution of Swedish Nematinae: Cladiini and Nematini (Hymenoptera: Tenthredinidae) [Utbredningskatalog för växtsteklar av underfamiljen Nematinae (Cladiini och Nematini) i Sverige (Hymenoptera, Tenthredinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 209-222. 209-222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 130, 2009. Entomologisk tidskrift vol. 130, (3-4). s. 223-224. 223-224

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.