Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 133, 2012

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting
ISSN 0013-886x

ET2012 omslag 1 ET2012 omslag 3 ET2012 omslag 4

Utgivningsdatum:  Nr 1-2, sid. 1-80, maj 2012. Nr 3, sid. 81-120, september 2012. Nr 4, sid. 121-208, december 2012.

Franzén, M., Molander, M., Norén, L. & Nilsson L. A. 2012. Förändringar av gaddstekelfaunan på Kullaberg i Skåne. [Changes in the fauna of aculeate wasps (Hymenoptera: Aculeata) at Kullaberg in South western Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 1-27. 1-27
Nilsson, L. A. 2012. Debatt, Överge språkbruk som sänker entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 28-30. 28-30
Karlsson, H. 2012. Debatt, Gärna varsamhet med ord men också krav på kunskap hos kritiker. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 31-32. 31-32
Lind, J., Lindeborg, M. & Lindmark, H. 2012. Kirskålmalmätare Eupithecia selinata – en doldis i den svenska storfjärilfaunan. [Eupithecia selinata – a rare species in Sweden (Lepidoptera: Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 33-39. 33-39
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Elmquist, H., Liljeberg, G., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2011. Sveriges fjärilar. En fälthandbok över Sveriges samtliga dag- och nattfjärilar. Bugbook publishing. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 40. 40
Palmqvist, G. 2012. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2011. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 41-53. 41-53
LejfeltSahlén, A. & Lejfelt, K. 2012. Trachys scrobiculatus en ny praktbagge för Sverige. [Trachys scrobiculatus a new buprestid to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 54. 54
Lindelöw, Å. & Bergsten, J. 2012. Stor skönhet från Nordamerika med smak för barrträdskottar: Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) en ny bredkantskinnbagge i Sverige. [The Invasive Western Conifer Seed Bug, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae), established in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 55-58. 55-58
Johansson, N. 2012. Rovstekeln Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. [The crabronid wasp Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 59-64. 59-64
Upprop: Prenumeration på ET 2012. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 64. 64
Rättelse: ET 3 2011, sid. 165 – 166. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 64. 64
Bengtsson, B. Å. 2012. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2011. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 65-78. 65-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 79-80. 79-80
Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2012. Landskapsrapporter av fjärilar som finns i artportalen men som ej har publicerats i Entomologisk Tidskrift. [Provincial records of Lepidoptera from Sweden that have not been reporten in Entomologisk Tidskrift.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 81-84. 81-84
Gillerfors, G. 2012. Sjunde bidraget till stritarnas förekomst i Sverige: en ny art för landet och nya landskapsfynd. [Seventh contribution to the presence of the Auchenorryncha in Sweden: one new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 85-92. 85-92
Wickman, P.-O. 2012. Värdväxtbyte hos myrvisslaren, Pyrgus centaureae (Lepidoptera: Hesperiidae). [Hostplant shift in the northern grizzled skipper, Pyrgus centaureae (Lepidoptera: Hesperiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 93-100. 93-100
Ranius, T. & Johansson, V. 2012. Hur stor andel av sällsynta insekters förekomster känner vi till? [Which proportion of the occurrences of rare insects is known?] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 101-104. 101-104
Annons: Diptera – Träffen 2012 Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 104. 104
Johansson, N. 2012. Nya fynd av dynöronblomfluga Pelecocera lusitanica (Mik, 1898) (Diptera: Syrphidae). [New records of Pelecocera lusitanica (Mik, 1898) (Diptera:Syrphidae.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 105-109. 105-109
Godin, B. 2012. Recension/Book review: Antonsson, K. (utan år, publ 2011). Dagfjärilar i Östergötland. – Entomologiska föreningen i Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 110. 110
Albrectsen, B. R. & Hansson, C. 2012. The diversity and identification of eulophid parasitic wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) on Phyllocnistis labyrinthella (Lepidoptera: Gracillariidae) from Västerbotten, Sweden. [Diversitet och identifiering av finglanssteklar (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) på aspsaftmal (Phyllocnistis labyrinthella) (Lepidoptera: Gracillariidae) i Västerbotten, Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 111-118. 111-118
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Eriksson, P. & Hedgren, O. 2012. Sällsynta skalbaggar i Uppsala län. – Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län. Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 119. 119
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 120. 120
Gertsson, C.-A. & Isacsson, G. 2012. Gransköldlöss (Hemiptera, Coccoidea, släktet, Physokermes) i Sydsverige. [Spruce-bud Scales (Hemiptera, Coccoidea, genus Physokermes) in south Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 121-128. 121-128
Eriksson, P. 2012. Recension/Book review: Ehnström, B. & Holmer, M. 2012. Asp: darrar min asp, myllrar min värld. – CBM:s skriftserie 67, CBM, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 129-130. 129-130
Wikars, L. 2012. Recension/Book review: Stokland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B. G. 2012. Biodiversity in Dead Wood. Ecology, Biodiversity and Conservation. – Cambridge University Press. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 131. 131
Info: Artikelserie om dåligt kända skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 132. 132
Annons: Långhorningsboken. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 132. 132
Ramqvist, T. 2012. Fyra rödlistade våtmarkskortvingar med oklar svensk förekomst. [Wanted: Four red-listed rove-beetles in wetlands with unknown present distribution in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 133-136. 133-136
Nilsson, S. G., Bygebjerg, R. & Franzén, M. 2012. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 7. Blomflugor (Diptera, Syrphidae). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 7. Hoverflies (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 137-166. 137-166
Söderström, B. 2012. Recension/Book review: Billqvist, M., Smallshire, D. & Swash, A. 2012. Svenska trollsländeguiden. – Hirschfeld media. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 167-168. 167-168
Stigenberg, J. 2012. Spathicopis van Achterberg, 1977 (Braconidae, Euphorinae) a new wasp genus for Sweden, with a spoon shaped ovipositor. [Spathicopis van Achterberg, 1977 (Braconidae, Euphorinae) ett nytt stekelsläkte för Sverige, med en skedformad ovipositor.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 169-172. 169-172
Komonen, A., Götmark, F., Mutanen, M., Nordén, B. & Sääksjärvi, I. E. 2012. Insects associated with fruit bodies of the wood-decaying fungus Oak mazegill (Daedalea quercina) in mixed oak forests in southern Sweden. [Insekter i fruktkroppar av vedsvampen korkmussling (Daedalea quercina) i sydsvenska ek-blandskogar.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 173-181. 173-181
Inbjudan: Tjugofjärde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 182. 182
Bengtsson, B. Å. 2012. Recension/Book review: Huemer, P. & Karsholt, O. 2010. Microlepidoptera of Europe. Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). Volume 6. – Apollo Books, Stenstrup samt Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Microlepidoptera of Europe. Gelechiidae I. Volume 3. – Apollo Books, Stenstrup. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 183-186. 183-186
Ramqvist, T. 2012. Recension/Book review: Assing, V. & Schülke, M. 2011 Die Käfer Mitteleuropas Band 4. Staphylinidae I. 2 Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 187-188. 187-188
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 189. 189
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Mossberg, B. & Cederberg, B. 2012. Humlor i Sverige – 40 arter att älska och förundras över. – Bonnier fakta. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 190. 190
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 133 (2012). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 133 (2012).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 191-192. 191-192

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.