Många syns inte men finns ändå!

1143x320-anmalan-flofa2017web2Konferensen Flora- och faunavård handlar i år om kunskap om arter – kända och okända. Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Vad vet vi idag och varför det är viktigt att studera okända arter? Välkommen till Uppsala den 5 april!


Läs mer och gör din anmälan här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/flora-och-faunavaardskonferensen/flora-och-faunavaard-2017/

 

Vem tycker du ska få Sveriges viktigaste naturvårdspris?

Läs mer här: http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/naturvaardspris/

Share →