15 juni lanserade ArDatabanken sina första API:er mot Artportalen och Artfakta.

Ett API är ett programmeringsgränssnitt som gör det möjligt för externa aktörer att hämta data och visa detta på t.ex. en webbsida eller i en mobil app.

API:erna blir tillgängliga för företag, organisationer och privatpersoner, d.v.s. alla intresserade. 

Just nu kan man bar hämta data från ArtDatabanken men inte skriva, vilket gör att det t.ex. inte går att rapportera fynd från en app. ArtDatabanken har öppnat en intresseanmälan för att ta reda på hur stort intresset är och vilka behov som finns. Man vill ”utvärdera och planera allt från prestanda och säkerhet till datakvalitet och supportbehov på ett bra sätt”. Ett litet antal samarbetsprojekt kommer att väljas ut som får tillgång till skriv-API:erna i höst. 

Redan nu pågår några inrapporteringsprojekt som har kommit olika långt:

  • Fågelkalendern
  • SOF Birdlife Sverige
  • Floraväktarna
  • SNF

För den som är intresserad, finns det mer att läsa på https://www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/oppna-data-och-apier/

Share →