På fredag startar SEF:s årliga riksmöte i Nyköping. Mötet arrangeras av olika värdföreningar varje år och detta år är det Sörmlands entomologiska förenings tur.

SEF:s styrelse ansvarar för årsstämman där vi ska välja styrelse och funktionärer. Information om nuvarande styrelse hittar du här. Förordnanden som går ut är: Ordförande (Linda Strand), två ledamöter (Thomas Harry och Ruth Hobro), styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning.

Sörmlands entomologiska förening har satt ihop ett spännande exkursionsprogram men den extrema värmen och torkan som vi upplever denna sommar gör att exkursionsprogrammet har fått justeras i sista stund. Läs mer i det uppdaterade programmet. Du hittar det och alla andra dokument inför årsstämma och riksmöte i vår dokumentdatabas.

Titta gärna också in på värdföreningens hemsida för senaste information – http://www.sormlandsentomologerna.se/

 

Share →