Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 052, 1931

Entomologisk Tidskrift Volym 52 – år 1931

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-96, 31 mars 1931
Nr 2, sid 97-170, 15 aug. 1931
Nr 3-4, sid 171-274, 10 dec. 1931

Tjeder, Bo 1931. Boriomyia persica Mort. rava With., and baltica n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 1. 1-12
Palm, Thure 1931. Om Coleopterfaunan i Ombergstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 13-79. 13-79
Nordström, F. 1931. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 80. 80
Nordström, F. 1931. Dysstroma Hb. (Cidaria Tr.) infuscata Tgstr. und latefasciata Stgr. i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 81-87. 81-87
Malaise, René 1931. Über eimige wenig bekannte Tenthrediniden. Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 88-90. 88-90
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 52 (1), s. 91-96. 91-96
Malaise, René 1931. Blattvespen aus Wladivostok und anderen teilen Ostasiens. Entomologisk tidskrift vol. 52 (2), s. 97-159. 97-159
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 52 (2), s. 160-170. 160-170
Cedergren, Gösta R. 1931. Coleopterologiska notiser från Tåsjö i Ångermanland. Entomologisk tidskrift vol. 52 (2), s. 160-167. 160-167
Orstadius, E. 1931. Några i Råneå, Norrbottens kustland, anträffade småfjärilar, huvudsakligen småfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 52 (2), s. 167-170. 167-170
Orstadius, E. 1931. Två för Sverige nya småfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 52 (2), s. 170. 170
Ringdahl, O. 1931. Einige Mitteilungen über lappländische Dipteren. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 171-174. 171-174
Wretlind, E. G. 1931. Om den högre fjärilfaunan i en av de östligaste lappmarkssocknarna, Malå i Västerbottens län. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 175-182. 175-182
Spaeth, F. 1931. Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Entomologischen reisen des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas und Bahia 1914-15 und 1923-1924. Cassidinae (Nachtrag). Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 183-187. 183-187
Lallemand, V. 1931. Description dúne nouvelle espéce de genre Phrictus (Cercopidae). Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 188. 188
Bruce, N. 1931. Bidrag till kännedomen om svenska coleopteras geografiska utbredning samt några för Sverige nya och sällsynta arter. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 189-199. 189-199
Bernhauer, M. 1931. Zwei neue nordische Atheten. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 200-201. 200-201
Palm, Thure 1931. För Sverige nya Coleoptera II. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 202-208. 202-208
Trägårdh, I. 1931. Concerning the mouth-parts of the Oribatids. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 209-217. 209-217
Jansson, Anton 1931. Gabrius av trossulusnigritus-gruppen. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 218-220. 218-220
Gaunitz, D. 1931. Gaddstekelnotiser. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 221-227. 221-227
Ander, K. 1931. Bidrag till kännedomen om de svenska odonaterna 5. Norrländska trollsländor. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 228-244. 228-244
Ander, K. 1931. Orthopterologische Beiträge 1-2. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 245-257. 245-257
Petersen, W. 1931. Zur Frage der Artberechtigung von Coleophora algidella Z. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 258-262. 258-262
Green, E. 1931. Notes on some Coccidae from Island. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 263-269. 263-269
Tjeder, Bo 1931. Några Thysomoptera från Dalarna. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 269. 269
Ehnbom, K. 1931. Mithymna imbecilla i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 270. 270
Lundblad, O. 1931. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. 270-274. 270-274
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 52 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.