Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 135, 2014

Entomologisk Tidskrift Volym 135 – år 2014
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö

ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, sid. 1-96, maj 2014.

Nr 3, sid. 97-152, september 2014.

Nr 4, s. 153–200, januari 2015.

Holmström, G. 2014. Svenska citronbin (Hylaeus) – med mask för ansiktet. [The Swedish species of the genus Hylaeus.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 1-25. 1-25
Andersson, B. 2014. Recensioner/Book reviews: Smallshire, D & Swash, A. 2014. Britain’s dragonflies: A Field guide to the damselflies and dragonflies of Britain and Ireland. 3rd edition. – Princeton University Press. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 26. 26
Bengtsson, B. Å. 2014. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2013. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2013.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 27-48. 27-48
Johansson, N. 2014. Ett oväntat väntat fynd: Rovstekeln Mimumesa spooneri (Richards, 1948) (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. [An unexpected but expected record: The crabronid wasp Mimumesa spooneri (Richards, 1948) (Hymenoptera, Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 49-54. 49-54
Jonsell, M. 2014. Recensioner/Book reviews: Zahradnik, P. 2013. Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. – Zoological Keys. Academia, Prag. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 54-55. 54-55
Hedgren, O. 2014. Phacophallus pallidipennis (Motschulsky) – en ny kortvinge för Sverige. [Phacophallus pallidipennis (Motsch.)(Staphylininae) – a new beetle species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 56-57. 56-57
Milberg, P. 2014. Recensioner/Book reviews: Stewart, A. 2011 Wicked bugs: the louse that conquered Napoleon’s army & other diabolical insects. – Algonquin Books. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 57-58. 57-58
Nordlander, G. 2014. Recensioner/Book reviews: Ingelög, T. 2013. Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige. – Artdatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 58-59. 58-59
Bengtsson, B. Å. 2014. Lennart Gabrielson 1915-1968 – en amatörsamlare i det fördolda. [Lennart Gabrielson 1915-1968 – an unknown amateur collector.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 60-62. 60-62
Palmqvist, G. 2014. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2013. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2013.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 63-76. 63-76
Hellqvist, S., Abenius J. & Norén, L. 2014. Provinsförteckning för de svenska arterna i familjerna Ampulicidae, Sphecidae och Crabronidae (Hymenoptera). [Provincial catalogue for the Swedish species of Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae (Hymenoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 77-94. 77-94
Jonsell, M. 2014. Recensioner/Book reviews: Söderström, B. 2013. Sveriges humlor – en fälthandbok. – Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 95. 95
Rättelse: Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 95. 95
Föreningsinformation Entomologisk tidskrift vol. 135 (1-2), s. 96-97. 96-97
Ljungberg, H., Lundberg, S., & Wanntorp, H.-E. 2014. Vattenlevande bladbaggar: Macroplea appendiculata och M. mutica i sjöar i Mälarområdet (Coleoptera, Chrysomelidae). [Occurrence of the leaf beetles Macroplea appendiculata and M. mutica in lakes in central Sweden (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 97-104. 97-104
Holmström, G. 2014. Hoplitis anthocopoides, en färgstark nykomling i den svenska bifaunan. [Hoplitis anthocopoides, new to the Swedish bee fauna.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 105-108. 105-108
Cederström, P., Bygebjerg, R., Nilsson, C.H., Ahlgren, J. & Gillerfors, G.†. 2014. Fotblomflugor Platycheirus (Diptera, Syrphidae) längs den svenska fjällkedjan: en flerårig inventering. [Hoverflies of the genus Platycheirus (Diptera, Syrphidae) along the Caledonian mountain chain in Sweden: a survey over eleven years.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 109-130. 109-130
Östrand, F. 2014. Två nya kärrflugor (Diptera: Sciomyzidae) påträffade i Sverige: Pscadina vittigera och Anticheta nigra. [Two new Sciomyzidae (Diptera) recorded from Sweden: Pscadina vittigera and Anticheta nigra.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 131-134. 131-134
Prous, M., Blank, S.M., Heibo, E., Lønnve, O.J., Taeger, A., Vårdal, H. & Liston, A 2014. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) newly recorded from Sweden. [Nya fynd av växtsteklar (Hymenoptera, Symphyta) för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 135-146. 135-146
Gullefors, B. 2014. Nattsländan Rhyacophila nubilas äggläggning (Trichoptera). [The egglaying of the caddisfly Rhyacophila nubila (Trichoptera)]. Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 147-151. 147-151
Föreningsinformation Entomologisk tidskrift vol. 135 (3), s. 152. 152
Gullefors, B. 2014. Nattsländorna (Trichoptera) längs Forsån i Ångermanland. [The caddisflies (Trichoptera) along the stream Forsån in the province of Ångermanland in Central Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 153-161. 153-161
Vessby, K. 2014. Recensioner/Book reviews: Roslin, T., Forshage, M., Ødegaard, F., Ekblad, C, & Liljeberg, G. 2014. Nordens dyngbaggar. – Tibiale Oy, Helsingfors. Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 161-162. 161-162
Johnson, K. & Bygebjerg, R. 2014. Nya fynd i Sverige av daggflugan Cacoxenus indagator Loew (Diptera, Drosophilidae), en kleptoparasit hos murarbin (Osmia spp.) (Hymenoptera, Megachilidae). [New records from Sweden of the fruitfly Cacoxenus indagator Loew (Diptera, Drosophilidae), a cleptoparasite of mason bees (Osmia spp.) (Hymenoptera, Megachilidae.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 163-166. 163-166
Kostro-Ambroziak, A. & Magnusson, P. 2014. Phytodietus (Weisia) januszi, a new species and subgenus to Sweden (Hymenoptera, Ichneumonidae). [Phytodietus (Weisia) januszi, en ny brokparasitstekel för Sverige (Hymenoptera, Ichneumonidae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 167-169. 167-169
Wikars, L., Hedgren, O., Skog, U., Isaksson, D., Grund, L-O. & Harry, T. 2014. Svenska entomologmötet i Mora den 27-29 juni 2014. [Swedish entomologist meeting in Mora June 27-29 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 170-174. 170-174
Hallin, G. 2014. Vårpälsbiet Anthophora plumipes funnet i Närke (Hymenoptera: Anthophoridae). [The Hairy-footed Flower Bee (Anthophora plumipes) found in province Närke (Hymenoptera, Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 175-177. 175-177
Elmqvist, H. 2014. Recensioner/Book reviews: Natvik, L.-J. 2013. Opplev og utforsk sommerfugler. – Ørn forlag, Hosle, Norge. Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 178. 178
MacGowan, I. 2014. A review of the Lonchaea fraxina group of species (Diptera: Lonchaeidae) with the description of a new species. [Revision av Lonchaea fraxina-gruppen (Diptera: Lonchaeidae) inklusive beskrivning av en ny art.] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 179-186. 179-186
Forshage, M. & Vårdal, H. 2014. Vem var Sveriges första kvinnliga entomolog? [Who was Sweden’s first female entomologist?] Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 187-197. 187-197
Inbjudan SEF 2015 Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 198. 198
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 135 (4), s. 199-200. 199-200

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.