Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 136, 2015

Entomologisk Tidskrift Volym 136 – år 2015
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-72, maj 2015.
Nr 3, sid. 73-120, sep 2015.
Nr 4, sid. 121-200, dec 2015.

Gullefors, B. 2015. Svärmning och parbildning hos nattsländan Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae). [Swarming and mating in the caddisfly Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 1-4. 1-4
Seifert, B. & Hagman, A. 2015. Colonization overseas by long-range aerial drift in a Formicoxenine ant (Hymenoptera, Formicidae). [Luftspridning över havet av en liten ettermyra (Hymenoptera, Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 5-15. 5-15
Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Nordamerikanska skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 16. 16
Hellqvist, S., Ericson, N. & Persson, M. 2015. Intressanta fynd i Sverige av dansflugor, styltflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Interesting records of Empidoidea (Diptera) from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 17-32. 17-32
Ericson, N & Hellqvist, S. 2015. Bestämningsnyckel till nordiska släkten av dansflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Identification key to the genera of Empidoidea in Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 33-40. 33-40
Palmqvist, G. 2015. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 41-48. 41-48
Bengtsson, B. Å. 2015. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 49-63. 49-63
 Annons: Säljes, fjärilsböcker. Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 63. 63
Östrand, F. 2015. Första svenska fyndet av långvingad lövvårtbitare Phaneroptera falcata. [First record of the Bush Cricket Phaneroptera falcata in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 64-66. 64-66
Höjer, J. 2015. Ernobius pruinosus, en ny nordeuropeisk trägnagare på Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae). [Ernobius pruinosus, a new North European Anobiidae-species on Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 67-71. 67-71
Annons: Yrfän – ny tidskrift om insekter och småkryp! Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 72. 72
Höjer, J. 2015. De exotiska skalbaggarna på Gotska Sandön – invandring och överlevnad (Coleoptera). [The exotic beetles on the Baltic Sea island Gotska Sandön – immigration and survival (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 73-84. 73-84
Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Gotska Sandöns skogshistoria med brandplan för framtiden. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 85. 85
Annons: En rykande ny tidskrift om insekter och andra småkryp. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 86. 86
Bukvová, D. & Hamerlík, L. 2015. Non-biting midges (Diptera, Chironomidae) in the fountains of Lund, SW Sweden. [Fjädermyggor i föntäner i Lund.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 87-92. 87-92
Mühlhäuser, E. 2015. Bladluslejonsteklar (Hymenoptera: Heloridae) i Sverige – introduktion av en familj med stort A i vingnervatur. [The helorids (Hymenoptera: Heloridae) of Sweden – introduction to a family with grade A in wing venation.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 93-102. 93-102
Lindelöw, Å., Isacsson, G., Ravn, H. P. & Schroeder, M. 2015. Tetropium gabrieli and Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae and Curculionidae) – invasion of two potential pest species on larch in Sweden. [Tetropium gabrieli och Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae och Curculionidae) – invandring av två möjliga skadeinsekter på lärk till Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 103-112. 103-112
Annons: Östergötlands trollsländor – Sveriges första regionala trollsländeatlas. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 112. 112
Strandberg, J. & Stigenberg, J. 2015. Nya arter av svidknott (Ceratopogonidae) i Sverige. [New species records of biting midges (Ceratopogonidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 113-118. 113-118
Victorsson, J. 2015. Recension/Book review: Vacker översikt över skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 119. 119
Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Knäppare och praktbaggar m.fl. – på finska. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 120. 120
Bergsten, J., Nilsson, L. G. R. & Bukontaite, R. 2015. Åkerjordfly, Agrotis exclamationis, identifierad som värdart för svävflugan Villa hottentotta med hjälp av DNA streckkodning (Diptera: Bombyliidae). [The noctuid moth Agrotis exclamationis identified as a host for the bee fly Villa hottentotta using DNA barcoding (Diptera: Bombyliidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 121-130. 121-130
Johansson, N. 2015. Brachypalpus valgus och Criorhina pachymera, två spektakulära vedlevande blomflugor (Diptera: Syrphidae) nya för Nordeuropa. [Brachypalpus valgus and Criorhina pachymera, two spectacular saproxylic hoverflies (Diptera: Syrphidae) new to Northern Europe.]. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 131-138. 131-138
Fernholm, B. & Vårdal, H. 2015. Riksmuseet, Riksmusei Vänner och Malaise. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 139-142. 139-142
Nielsen, P. 2015. Blålöpare (Carabus problematicus) som värddjur för parasitflugan Zaira cinerea (Tachinidae) i Sverige. [Carabus problematicus as host for the tachinid fly Zaira cinerea in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 143-144. 143-144
Gullefors, B. 2015. Sveriges nattsländor (Trichoptera), utbredning, vanlighetsgrad, habitat och flygtider. [The Swedish caddisflies (Trichoptera), distribution, frequency, habitat and flight times.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 145-161. 145-161
Gertsson, C.-A.  2015. Bladloppan Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) ny för Sverige. [The jumping plant-lice Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 162-164. 162-164
MacGowan, I. 2015. A Review and Checklist of Swedish Lonchaeidae (Diptera). [En översikt och checklista för svenska stjärtflugor (Lonchaeidae, Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 165-172. 165-172
Solbreck, C. 2015. Recension/Book review: De stinker och strålar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 173-174. 173-174
Annons: Stipendier till yngre entomologer. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 174. 174
Stigenberg, J. & van Achterberg, C. 2015. Heads up on Swedish Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – a key to species and three new species records. [Se upp för svenska Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – en nyckel till art och tre nya landsfynd.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 175-184. 175-184
Gertsson, C.-A.  2015. An annotated checklist of Thysanoptera (thrips) from the Nordic countries. [Provinsförteckning över Nordens tripsar.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 185-198. 185-198
Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Naturromantisk kultur. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 199. 199
Inbjudan till svenska entomologmötet 2016 i Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 200. 200

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.