Life Taiga är ett av de största naturvårdsprojekten som nu genomförs i Sverige. Mellan 2015–2019 ska 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras för att återskapa och bevara unik natur för kommande generationer. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa hotade arter och deras nödvändiga livsmiljöer. I projektet samverkar EU, Naturvårdsverket samt länsstyrelserna i 14 län.
Filmaren Jakob Wallin har dokumenterat några av de naturvårdsbränningar som genomförts och det har resulterat i en vacker och tankeväckande film om den svenska taigan och eldens betydelse för naturen. Vi är glada och stolta att filmen nu får världspremiär på naturum Dalarna!
Efter filmvisningen bjuder vi på ett intressant program med entomologerna Bengt Ehnström och Lars-Ove Wikars samt frågestund och diskussion om kvällens olika presentationer.

Läs mer och anmäl dig på eventets Facebooksida!

Share →