Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 007, 1886

Entomologisk Tidskrift Volym 07 – år 1886

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-56, 1886
Nr 2, sid 57-116, 1886
Nr 3-4, sid 117-206, 1886

Sandahl, Oskar Th. 1886. Entomologiska föreningen i Stockholm under 1885 dess sjätte arbetsår. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 1-11. 1-11
Aurivillius, Chr. 1886. Svensk-Norsk entomologisk literatur 1885. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 12. 12
Sandahl, Oskar Th. 1886. Entomologiska föreningens sammankomst den 27 feb. 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 13-16. 13-16
Holmgren, Aug. Emil 1886. Några anteckningar om parasitstekel-familjen Cryptidae. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 17-29. 17-29
Aurivillius, Chr. 1886. Svensk-Norsk entomologisk literatur 1885. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 30. 30
Nordin, Isidor 1886. Anteckningar öfver Hemipterer. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 31-34. 31-34
Holmgren, Emil 1886. Lepidopterologiska iakttagelser i Stockholms omgifningar. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 35-40. 35-40
Holmgren, Aug. Emil 1886. Öfversigt och utredning af arterna till pisorii-gruppen inom parasitstekel-slägtet Ichneumon Linné. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 41-44. 41-44
Nerén, C. H. 1886. Ytterligare bidrag till kännedom om gräsflyet och dess parasiter. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 45-50. 45-50
Aurivillius, Chr. 1886. Ett nytt slägte bland Lamiiderna från Kamarun. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 51-53. 51-53
Aurivillius, Chr. 1886. Svensk-Norsk entomologisk literatur 1885. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 54-55. 54-55
Gåfvor till Entomologiska föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 7 (1), s. 55-56. 55-56
Lampa, Sven 1886. Om hvitaxflyet, Hadena Secalis L. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 57-71. 57-71
Bergroth, E. 1886. Finsk entomologisk literatur 1885. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 72. 72
Wallengren, H. D. J. 1886. Skandinaviens arter af Trichopter-familjen Apataniidae. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 73-80. 73-80
Möller, G. Fr. 1886. Om kålfjärillarvens parasiter. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 81-85. 81-85
Bergroth, E. 1886. Finsk entomologisk literatur 1885. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 86. 86
Möller, G. Fr. 1886. Parasitkläckningar. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 87-88. 87-88
Aurivillius, Chr. 1886. Nya Coleoptera Longicornia. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 89-94. 89-94
Aurivillius, Chr. 1886. Ett nytt egendomligt slägte bland Curculioniderna. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 95-97. 95-97
Entomologiska föredrag vid det 13 skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 98. 98
Meves, J. 1886. En äktenskaphistoria från fjärilsverlden. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 99-101. 99-101
Meves, J. 1886. Bidrag till kännedomen on svenska fjärilars geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 102-104. 102-104
Aurivillius, Carl W. S. 1886. En fästing såsom endoparasit Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 105-111. 105-111
Entomologiska föredrag vid det 13 skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 112. 112
Spångberg, J. 1886. Huggpipa för insektsamlare. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 113-114. 113-114
Lampa, Sven 1886. Deilephila nerii från Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 7 (2), s. 115-116. 115-116
Resumé på franska. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 117-143. 117-143
Möller, G. Fr. 1886. Saturnia pyri Schiff. tagen i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 144. 144
Sandahl, Oskar Th. 1886. Entomologiska föreningens sammankomst den 26 april 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 145-147. 145-147
Sandahl, Oskar Th. 1886. Entomologiska föreningens sammankomst den 25 sep. 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 147-148. 147-148
Sandahl, Oskar Th. 1886. Entomologiska föreningens årssammankomst den 14 dec. 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 149-150. 149-150
Holmgren, Emil 1886. Iakttagelser rörande Oeneis jutta Hb, dess metamorphos och förekomst i Stockholms skärgård. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 151-154. 151-154
Lampa, Sven 1886. Några iakttagelser angående luktorganet hos Bombyx quercus L. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 155-158. 155-158
K. F. T. 1886. Nekrolog öfver Carl Oskar Hamnström. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 159-160. 159-160
Aurivillius, Chr. 1886. Anmärkningar rörande några svenska gräfsteklar. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 161-169. 161-169
Gåfvor till Entomologiska föreningens bibliotek under år 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 170. 170
Schöyen, W. M. 1886. Om förekomsten af Dipter-larver under huden hos mennesker. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 171-187. 171-187
Gåfvor till Entomologiska föreningens bibliotek under år 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 188. 188
Schöyen, W. M. 1886. Om de tidigere udviklingsstadier af Lithosia Cereola Hb. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 189-190. 189-190
Meinert, Fr. 1886. Lidt om Tachina-larvers snylten i andra insektlarver. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 191-193. 191-193
Meinert, Fr. 1886. Gjennemborede kindbakker hos Lampyris og Drilus-larverne. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 194-196. 194-196
Gåfvor till Entomologiska föreningens bibliotek under år 1886. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 197-198. 197-198
Resumé på franska. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. 199-206. 199-206
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 7 (3-4), s. . I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.