Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 018, 1897

Entomologisk Tidskrift Volym 18 – år 1897

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns kungl. hofboktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 27 februari 1897
Nr 2, sid 65-128, 25 september 1897
Nr 3-4, sid 129-264, 19 januari 1898

Lampa, Sven 1897. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och förrättningar under år 1896 af dess entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 1-31. 1-31
Lampa, Sven 1897. Statsanslag till entomologiska föreningen för 1897. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 31. 31
Lampa, Sven 1897. Insekter som människoföda. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 31-32. 31-32
Lampa, Sven 1897. Gräsflyet (Charaes graminis Lin.) i Skottland. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 32. 32
Peyron, John 1897. Några iakttagelser från de senaste årens frostfjärilshärjningar. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 33-47. 33-47
Lampa, Sven 1897. Förening af praktiska entomologer i Nordamerika. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 47-48. 47-48
Lampa, Sven 1897. Ett enkelt förfarande vid beredningen af oljeemulsion. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 48. 48
Sjöstedt, Y. 1897. Hadena basilinea, slökorn- och sädesängsflyet. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 49-52. 49-52
Lampa, Sven 1897. Tankar angående behofvet af en för skogshushållningen anställd entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 53-58. 53-58
Lampa, Sven 1897. Föreståndare för entomologiska anstalten. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 58. 58
Trybom, F. 1897. Den Entomologiska föreningens i Stockholm högtidssammankomst den 14 dec. 1896. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 59-63. 59-63
Trybom, F. 1897. Spår af Tipulidlarver å sandig strandmark. Entomologisk tidskrift vol. 18 (1), s. 63-64. 63-64
Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för Statens entomologiska anstalt. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 65-69. 65-69
Kongl. Landtbruksstyrelsens cirkulär rörande tillfälle till och villkoren för erhållande under 1897 af biträde utaf Statens entomologiska anstalt. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 69-70. 69-70
Assistent vid entomologiska anstalten. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 70. 70
Föreståndare för entomologiska anstalten. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 70. 70
Andersson, J. 1897. En konkurrent till äpplevecklaren. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 71-72. 71-72
Andersson, J. 1897. För vårt land nya skadefjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 72-74. 72-74
Lampa, Sven 1897. Meddelande från entomologiska anstalten. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 74-76. 74-76
Lampa, Sven 1897. Krusbärsågstekeln (Nematus ribesii Scop.) med en tafla. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 76-80. 76-80
Peyron, John 1897. Om våra Cheimatobia-arters utvecklingsstadier tafl 2. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 81-94. 81-94
Trybom, F. 1897. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 27 feb. 1897. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 95-96. 95-96
Lyttkens, Aug. 1897. Redogörelse för kriget mot ållonborrarna åren 1885-1895 inom Hallands län. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 97-107. 97-107
Lampa, Sven 1897. Fribrefsrätt för entom. Anstaltens föreståndare. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 107. 107
Lampa, Sven 1897. Enkelt sätt att förvara insekter. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 108. 108
Lampa, Sven 1897. Ållonborrarna. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 108. 108
Lampa, Sven 1897. Gräshopporna i Algier. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 108. 108
Lampa, Sven 1897. Insamling af sköldlöss. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 109. 109
Lampa, Sven 1897. Mot hoppstjärtar. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 109. 109
Lampa, Sven 1897. Enkelt medel mot mygg. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 109. 109
Aurivillius, Chr. 1897. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 110. 110
Andersson, J. 1897. För svenska faunan nya Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 111-112. 111-112
Enell, H. G. O. och Hofgren, G. 1897. Revisionsberättelse för å 1896. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 113-115. 113-115
Schöyen, W. M. 1897. Norsk entomologisk litteratur 1896. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 115-116. 115-116
Bergroth, E. 1897. Finsk entomologisk litteratur 1894-1895. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 117-118. 117-118
Trybom, F. 1897. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 30 april 1897. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 119-122. 119-122
Sjöstedt, Y. 1897. Neue termiten aus Westafrika. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2), s. 123-126. 123-126
Roth, C. D. E. 1897. Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna. Entomologisk tidskrift vol. 18 (2 och 3-4), s. 127-138. 127-138
Lampa, Sven 1897. Bruka insekter leka. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 138. 138
Aurivillius, Chr. 1897. Bemerkungen zu den von J. Chr. Fabricius aus dänischen sammlungen beschriebenen Lepidopteren. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 139-174. 139-174
Lönnberg, E. 1897. Skorpioner och Pedipalper i Upsala universitets zoologiska museum. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 175-192. 175-192
Lönnberg, E. 1897. Om skorpionernas och Pedipalpernas geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 193-211. 193-211
Sjöstedt, Y. 1897. Neue termiten aus Sierra Leone und Guinea. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 212. 212
Aurivillius, Chr. 1897. Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 213-222. 213-222
Hansen, H. J. and Sörensen, William 1897. The order Palpigradi Thor. (Koenenia mirabilis Grassi) and its relationship to the other arachnida tafl 4. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 223-240. 223-240
Aurivillius, Chr. 1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornis tafl. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 241-248. 241-248
Aurivillius, Chr. 1897. En ny svensk äggparasit tafl 5. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 249-256. 249-256
Trybom, F. 1897. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 25 sep. 1897. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 257-260. 257-260
Trybom, F. 1897. Den Entomologiska föreningens i Stockholm högtidssammankomst den 14 dec. 1897. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 260-263. 260-263
Trägårdh, I. 1897. Förteckning öfver Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), s. 263-264. 263-264
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 18 (3-4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.