Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 020, 1899

Entomologisk Tidskrift Volym 20 – år 1899

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns kungl. hofboktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 22 mars 1899
Nr 2-3, sid 81-224, 26 september 1899
Nr 4, sid 225-300, 23 januari 1900

Lampa, Sven 1899. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska anstalt, dess tjänstemäns resor m.m. under år 1898. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 1-70. 1-70
Reuter, Enzio 1899. En ny konkurrent till äpplevecklaren. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 71-76. 71-76
Haglund, C. J. Emil 1899. Några af herr ingenjör P. Dusén i Chili och Argentina insamlade Hemiptera, bestämda af. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 77-78. 77-78
Grill, Claes 1899. Tomicus dispar Fab. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 79. 79
Litteratur; Bergés Schmetterlingsbuch. Achta aufllage. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 80. 80
Lampa, Sven 1899. Anslag till löfskogsnunnans utrotande. Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 80. 80
Warloe, H. 1899. Notiser (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 20 (1), s. 80. 80
Lampa, Sven 1899. Nunnan (Lymantria monacha L.) dess utbredning, lefnadssätt, fortplantning och utvecklingsstadier tafl 1. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 81-88. 81-88
Lampa, Sven 1899. Utdrag ur assistenten vid Statens entomologiska anstalt, d:r Yngve Sjöstedts berättelse till Landtbruksstyrelsen rörande en under år 1898 med statsanslag företagen resa i Nordamerikas Förenta stater och Canada etc. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 89-106. 89-106
Trägårdh, Ivar 1899. Ett bidrag till kännedomen om djurlifvet ute på skären. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 107-112. 107-112
Lampa, Sven 1899. Nya fynd af Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 112. 112
Lagerheim, G. 1899. Beiträge zur kenntniss der Zoocecidien des Wachholders (Juniperus communis L.) tafl 5. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 113-126. 113-126
Lagerheim, G. 1899. En svampepidemi på bladlöss sommaren 1896. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 127-132. 127-132
Bergman, Arvid 1899. Omoestriderna och deras ekonomiska betydelse. 3 tafl. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 133-155. 133-155
Sjöstedt, Yngve 1899. Eine neue termite aus Ostafrika. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 156. 156
Meves, J. 1899. Svensk litteratur om skogsnunnan (Lymantria monacha L.).  Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 157-159. 157-159
Lampa, Sven 1899. Ytterligare rörande den svenska nunnelitteraturen. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 159-160. 159-160
Lampa, Sven 1899. Statsanslag till entomologiska föreningen för 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 160. 160
Tullgren, Albert 1899. Bidrag till kännedommen om Sverige pseudoscorpioner tafl 6 – 7. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 161-182. 161-182
Wahlgren, Einar 1899. Beiträge zur kenntniss der Collembolafauna der äusseren schären. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 183-193. 183-193
Trybom, F. 1899. Blåsfotingar (Physapoder) från gallbildningar på blad af asp. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 194-196. 194-196
Holmgren, Nils 1899. Zur kenntniss der Begattungstasche der Elateriden, zugleich ein beitrag der systematik dieser Familie. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 197-203. 197-203
Trybom, F. 1899. Entomologiska föreningens högtidssammanträde den 14 dec. 1898. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 204-208. 204-208
Trybom, F. 1899. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde den 25 feb. 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 208-211. 208-211
Enell, H. G. O. och Wemelin, J. H. 1899. Revisionsberättelse för 1898. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 211-214. 211-214
Trybom, F. 1899. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde den 29 april 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 214-216. 214-216
Sjöstedt, Yngve 1899. Ållonborrarnas bekämpande inom Kristianstads och norra delen af Malmöhus län 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 217-218. 217-218
Meves, J. 1899. Lepidopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 219-222. 219-222
Meves, J. 1899. Försök med ägg och unga larver af nunnan (Lymantria monacha L.).  Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 222-223. 222-223
Lampa, Sven 1899. Insektsamlingarna vid Statens Entomologiska anstalt. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. 223-224. 223-224
Stadgar och ledamotsförteckning för entomologiska föreningen i Stockholm juni 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (2-3), s. I – XIV. I – XIV
Trybom, F. 1899. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde den 30 sept. 1899. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 225-230. 225-230
Dyar, Harrison, G. A. 1899. A note on african Limacodidae. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 231-232. 231-232
Aurivillius, Chr. 1899. Diagnosen neuer lepidopteren aus Afrika. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 233-258. 233-258
Aurivillius, Chr. 1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornis. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 259-265. 259-265
Litteratur; Bergés Schmetterlingsbuch. Achta aufllage. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 266. 266
Trybom, F. 1899. Blåsfotingar (Physapoder) såsom skadedjur på sockerärter. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 267-277. 267-277
Sjöstedt, Yngve 1899. Vorläufige diagnosen einiger afrikanischen termiten. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 278. 278
Aurivillius, Chr. 1899. Om parasiterna hos Lymantria monacha L. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 279-281. 279-281
Ericson, I. Birger 1899. För Skandinavien nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 281-283. 281-283
Lampa, Sven 1899. Statsanslag till entomologiska föreningen för 1900. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 283. 283
Bergman, Arvid 1899. Undersökning af sjuka larver till lövskogsnunnan (Oeneria dispar L.). Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 284-286. 284-286
Strand, Embr. 1899. Et lidet bidrag till Norges entomologiske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 287-292. 287-292
Strand, Embr. 1899. Notiophilus laticollis Chaud. I Norge? Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 292. 292
Ullmann, Axel C. 1899. Norske fund af Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 293-296. 293-296
Lampa, Sven 1899. Notis. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 296. 296
Tullgren, Albert 1899. Tillägg till ”Bidrag till kännedomen om Sverige pseudoscorpioner”. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 297-298. 297-298
Grill, Claes 1899. Entomologiska föreningens Göteborgskrets sammanträden. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), s. 299-300. 299-300
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 20 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.