Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 028, 1907

Entomologisk Tidskrift Volym 28 – år 1907

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sjöstedt, Y., Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Sjöstedt, Y., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 25 april 1907
Nr 2-3, sid 65-194, 28 sept. 1907
Nr 4, sid 195-256, 14 dec. 1907

Aurivillius, Chr. 1907. Svensk Insektfauna 13: 7 Pompilidae. Entomologisk tidskrift vol. 28 (1), s. 1-30. 1-30
Sjöstedt, Yngve 1907. En sällsynt skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 28 (1), s. 30. 30
Tullgren, Albert 1907. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 24 febr. 1906. Entomologisk tidskrift vol. 28 (1), s. 31-32. 31-32
Lampa, Sven 1907. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska anstalt under år 1906. Entomologisk tidskrift vol. 28 (1), s. 33-64. 33-64
Lampa, Sven 1907. Om oxstynget (Hypoderma bovis D. G.). Med 1 tafla. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 65-72. 65-72
Tullgren, Albert 1907. Om besprutning med kejsargrönt. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 73-80. 73-80
Reuter, O. M. 1907. En nordamerikansk hemipter funnen i Norge. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 81-82. 81-82
Trybom, Filip 1907. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 29 sept. 1906. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 83-84. 83-84
Wahlgren, Einar 1907. Svenska Siphonaptera. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 85-91. 85-91
Bengtsson, S. 1907. Meddelande från Entomologiska sällskapet i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 92-106. 92-106
Varenius, B. 1907. En för Sverige ny skalbagge. Bembidium tibiale Duft. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 106. 106
Roman, A. 1907. Två nya stekelbon. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 107-108. 107-108
Roman, A. 1907. Dubbelparasitiska Ichneumonider. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 109-111. 109-111
Nordenström, H. 1907. Några fynd af sällsyntare parasitsteklar i Halland och Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 112-116. 112-116
Bergroth, E. 1907. Om Aneurus tuberculatus Mjöb. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 116. 116
Trybom, Filip 1907. Entomologiska föreningens högtidssammanträde å Grand restaurant National den 14 dec. 1906. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 117-118. 117-118
Trybom, Filip 1907. Nekrolog. Conrad Georg Gottfrid Holmerz. Med foto. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 119-121. 119-121
Muchardt, H. 1907. Några sällsyntare insektsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 122-124. 122-124
Aurivillius, Chr. 1907. Några iakttagelser öfver insekter i trakten av Varberg. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 125-128. 125-128
Wahlgren, Einar 1907. Svensk Insektfauna: XI Diptera I. Orthorapha, 2. Flugor. Brachycera.  Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 129-191. 129-191
Wahlgren, Einar 1907. Über Zwei Patagonische Collembola. Entomologisk tidskrift vol. 28 (2-3), s. 191-192. 191-192
Lampa, Sven 1907. Undersökningar af grankottar 1907. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 193-199. 193-199
Lampa, Sven 1907. Statsanslag till Entomologiska föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 199-200. 199-200
Lampa, Sven 1907. Rapsjordloppan. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 200. 200
Lampa, Sven 1907. Agrikultur-ekonomisk försökanstalt i Finland. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 200. 200
Tullgren, Albert 1907. Våra fruktträds fiender bland insekterna. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 201-222. 201-222
Lampa, Sven 1907. Härmasken. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 223-232. 223-232
Sjöstedt, Yngve 1907. Über eine neue Termitensammlung aus Kongo. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 233-250. 233-250
Haij, B. 1907. Tvenne för Skandinaviens fauna nya Acridiodea. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 251-252. 251-252
Trybom, Filip 1907. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 23 febr. 1907. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 253-254. 253-254
Trägårdh, I. 1907. Aphelocheirus nigrita Horv. en för Sveriges fauna ny hemipter. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 255-256. 255-256
Varenius, B. 1907. För Sverige nya eller sällsynta skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. 256. 256
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 28 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.