Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 033, 1912

Entomologisk Tidskrift Volym 33 – år 1912

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Tullgren, A., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-144, 27 april 1912
Nr 3-4, sid 145-265, 14 dec. 1912

Wahlgren, Einar 1912. Svensk Insektfauna. Diptera. I:2. Fam. 25-26. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 1-56. 1-56
Lundblad, O. 1912. Några bidrag till kännedomen om våra hydracariner och deras utbredning inom Uppland. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 57-64. 57-64
Roman, A. 1912. Einige gezogene Ichneumoniden aus Süd-Finnland (Fortz. aus H. 3-4, 1911). Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 65-72. 65-72
Wahlgren, Einar 1912. Ångermanländska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 73-106. 73-106
Bengtsson, Simon 1912. Neue Ephemeriden aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 107-117. 107-117
Lundblad, O. 1912. En för Sverige ny Eylais-form. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 118-120. 118-120
Mjöberg, Eric 1912. On a new termitophilous genus of the family Histeridae, Pl 1. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 121-124. 121-124
Wahlgren, Einar 1912. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 125-126. 125-126
Tullgren, Albert 1912. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 126. 126
Poppius, Bertil 1912. Om förekomsten af Anopheles claviger Fabr. i svenska lappmarken. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 127-128. 127-128
Wretlind, Erik 1912. Cossus terebra Fabr. Trouvée en Suéde. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 128-129. 128-129
Nordenström, Fritiof 1912. Om förpuppning af Cossus cossus L. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 129. 129
Wretlind, Erik 1912. Förpuppning av Cossus cossus L. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 129-130. 129-130
Nordenström, Fritiof 1912. Om Trichius fasciatus L. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 130-131. 130-131
Wretlind, Erik 1912. Psyche(Sterrhopteryx) hirsutella Hübn. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 131. 131
Tullgren, Albert 1912. Svenska västaustraliska expeditionen. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 131-132. 131-132
Tullgren, Albert 1912. Understöd för entomologiska forskningar. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 132. 132
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 133-135. 133-135
Meddelanden från Entomologiska sällskapets i Lund förhandlingar. Entomologisk tidskrift vol. 33 (1-2), s. 136-144. 136-144
Trybom, Filip 1912. Mitothrips, eine neue Physapoden-Gattung aus Britischen Ostafrika, Pl. II. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 145-151. 145-151
Adlerz, G. 1912. Resa till Öland sommaren 1911. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 152-176. 152-176
Mjöberg, Eric 1912. Om en syd- och melleneuropeisk relikt insektfauna på Gotland och Öland jämte en del allmännare insektgeografiska spörsmål, med 1 karta. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 177-207. 177-207
Ringdahl, O. 1912. Bidrag till kännedomen om våra anthomyider. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 208-214. 208-214
Lundblad, O. 1912. Hydracarinologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 215-242. 215-242
Roman, A. 1912. Zwei madagassiscxhe Schlupfwespen. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 243-248. 243-248
Wahlgren, Einar 1912. Nya svenska Siphomaptera-fynd. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 249-251. 249-251
Nordenström, H. 1912. Anteckningar om några fynd af parasitsteklar under 1911 och 1912 (Syd-Halland och s.sö. Östergötland). Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 252-253. 252-253
Trägårdh, I. 1912. Nekrolog. Carl Julius Neuman. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 254-256. 254-256
Turesson, Göte 1912. Colias palaeno i Sydsverige. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 257-258. 257-258
Wahlgren, Einar 1912. Nya fyndorter för svenska Anthomyidae. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 258-260. 258-260
Lundblad, O. 1912. Notiser angående hemiptera. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 260. 260
Wretlind, Erik 1912. Nya fyndorter för några svenska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 260-261. 260-261
Warloe, H. 1912. Platypsyllus castoris Rits. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 261. 261
Muchaedt, H. 1912. En egendomlig varietet af Chrysomela lapponica L. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 261-262. 261-262
Tullgren, Albert 1912. Pachytylus migratorius L. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 262. 262
Trägårdh, I. 1912. Den 2:dra internationella entomologkongressen i Oxford, 5-10 aug. 1912. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 262-263. 262-263
Tullgren, Albert 1912. Nybyggnad för entomologiska anstalten. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 263. 263
Tullgren, Albert 1912. Anslag för vetenskapligt arbete. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 263. 263
Tullgren, Albert 1912. Gåfva till entomologiska föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 263. 263
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. 264-265. 264-265
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 33 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.