Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 035, 1914

Entomologisk Tidskrift Volym 35 – år 1914

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Tullgren, A. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-122, 29 juni 1914
Nr 3-4, sid 123-234, 14 dec. 1914

Meves, J. 1914. Lepidopterologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 1-43. 1-43
Alm, Gunnar 1914. Bidrag till kännedomen om de Nätspinnande Trichopter-larvernas biologi. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 44-58. 44-58
Ljungdahl, D. 1914. Några fjärilsfynd jämte puppbeskrivningar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 59-68. 59-68
Ringdahl, O. 1914. Fyndorter för Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 69-77. 69-77
Frey, R. 1914. Nya svenska empidider (Diptera). Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 78-80. 78-80
Aurivillius, Chr. 1914. Nekrolog. Filip Trybom. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 81-86. 81-86
Kemner, A. 1914. Ein fall von Prothetelie nebst bemerkungen über pränymphoide stadien in der käferentwicklung. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 87-95. 87-95
Aurivillius, Chr. 1914. Eine neue Bienen-Art aus Nord-Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 96-97. 96-97
Mjöberg, Eric 1914. Preliminary description of a new representative of the family Termitocoridae Silv. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 98-99. 98-99
Aurivillius, Chr. 1914. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 100. 100
Nordenström, H. 1914. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 100-101. 100-101
Jansson, Anton 1914. Abisko nationalpark i coleopterologiskt hänseende. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 101-105. 101-105
Haglund, L. 1914. Nytt från Riksgränsen. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 105-106. 105-106
Jansson, Anton 1914. Argynnis frigga Thnb. var. improba Btlr., funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 106-107. 106-107
Klefbeck, E. 1914. Iakttagelser angående Cerura vinula. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 107. 107
Tullgren, Albert 1914. Intressanta fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 108. 108
Jansson, Anton 1914. Cylas formicarius F. utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 108. 108
Nordenström, H. 1914. Anteckningar om några fynd av parasitsteklar under 1912 och 1913. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 108-109. 108-109
Trägårdh, I. 1914. Sovställningen hos Heriades maxillosa L. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 109-110. 109-110
Jansson, Anton 1914. Gotlands Carabus-arter. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 110-111. 110-111
Varenius, E. 1914. Bidessus delicatulus Schaum. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 111-112. 111-112
Haglund, L. 1914. Intressanta skalbaggfynd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 112. 112
Trägårdh, I. 1914. En för Sverige ny skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 112. 112
Lindegrén, A. 1914. Nytt monteringsmedel för insektlådor Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 112-113. 112-113
Trägårdh, I. 1914. Skogsentomologinens närmaste framtidsutsikter. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 113-114. 113-114
Redaktionen 1914. Statsanslag till ett arbete i skogsentomologi. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 115. 115
Redaktionen 1914. Av Kungl. Vetenskapsakademien utdelade reseunderstöd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 115. 115
Redaktionen 1914. Dr. E. Mjöbergs andra expedition till Australien. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 115. 115
Redaktionen 1914. Entomologisk forskningsresa till Amazonfloden. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 115. 115
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 116-117. 116-117
Meddelanden från Entomologiska sällskapets i Lund förhandlingar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (1-2), s. 117-121. 117-121
Meves, J. 1914. Lepidopterologidka anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 123-141. 123-141
Ringdahl, O. 1914. Bidrag till kännedomen om våra anthomyider. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 142-154. 142-154
Lundblad, O. 1914. Haplophthalmus danicus B-Lund, en för Sverige ny landisopd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 155-158. 155-158
Lundblad, O. 1914. Some new localities for Polyartemia forcipata Fischer and Branchinecta paludosa (O. F. Müll.) in Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 159-163. 159-163
Porat, C. O. von 1914. Odonatfynd, mest från Jönköpingstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 164-168. 164-168
Meves, J. 1914. Macrolepidopterers fångst och preparering. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 169-178. 169-178
Wahlgren, Einar 1914. Fåglar och fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 179-185. 179-185
Trägårdh, I. 1914. On the Genus Ceratoacarus Ewing (Acarina). Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 186-187. 186-187
Trägårdh, I. 1914. Skogsentomologiska bidrag 1 – 5. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 188-209. 188-209
Bengtsson, Simon 1914. Bemerkungen über die nordischen arten der Gattung Cloeon Leach. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 210-220. 210-220
Mjöberg, Eric 1914. Nekrolog. Axel Ekblom. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 221-222. 221-222
Wahlgren, Einar 1914. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 223-226. 223-226
Wahlgren, Einar 1914. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 226. 226
Wahlgren, Einar 1914. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 227-228. 227-228
Porat, C. O. von 1914. Fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 229. 229
Porat, C. O. von 1914. Simmande nattslända. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 229-230. 229-230
Porat, C. O. von 1914. Ruvande myriopoder. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 230. 230
Trägårdh, I. 1914. Upprop. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 230. 230
Redaktionen 1914. ”Klipp” katalog över svenska skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 230-231. 230-231
Redaktionen 1914. Av Kungl. Vetenskapsakademien utdelade reseunderstöd. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 231. 231
Redaktionen 1914. Dödsfall. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 231. 231
Redaktionen 1914. Skogsentomologbefattning. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 231. 231
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. 232-234. 232-234
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 35 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.