Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 036, 1915

Entomologisk Tidskrift Volym 36 – år 1915

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-96, 21 maj 1915
Nr 2-4, sid 97-300, 14 dec. 1915

Ringdahl, Oscar 1915. Entomologiska anteckningar från västra Jämtland. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 1-18. 1-18
Ljungdahl, D. 1915. Några lepidopterologiska anteckningar jämte en del puppbeskrivningar. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 19-33. 19-33
Bengtsson, Simon 1915. Eine Namensänderung. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 34. 34
Jansson, Anton 1915. Airaphilus elongatus Gyll. och Airaphilus geminus Kraatz. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 35-39. 35-39
Jansson, Anton 1915. Zur Biologie des Thorictodes heydeni Rttr. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 39-41. 39-41
Orstadius, Ernst 1915. Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län (forts. följer) Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 42-68. 42-68
Wahlgren, Einar 1915. Några anteckningar rörande svenska Odonata och Neuroptera s.l. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 69-73. 69-73
Kemner, A. 1915. Nekrolog. G. O. D. von Hackwitz med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 74-75. 74-75
Cedergren, Gösta R. 1915. Litt: Frisch, Karl von. Der Farbensinn und Formensinn der Biene.  Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 76-77. 76-77
Fortsatta praktiskt entomologiska forskningar inom Englands besittningar. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 78-79. 78-79
Åhlander, Fr. E. 1915. Svensk entomologisk och arachnologisk litteratur åren 1911 – 1912. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 79-91. 79-91
Nordenström, H. 1915. Några fynd av parasitsteklar under år 1914. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 92-93. 92-93
Jansson, Anton 1915. Tomicus monographus Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 93. 93
Ahlberg, Olof 1915. Några för Halland nya coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 94. 94
Ljungdahl, D. 1915. En rovskinnbagge. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 94. 94
Werner-Nielden, J. 1915. Nyreflekkens farve hos Scopelosoma satellitia L. Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 94-95. 94-95
Tullgren, Albert 1915. Sveriges insektsvärld utforskas av – utlänningar! Entomologisk tidskrift vol. 36 (1), s. 95-96. 95-96
Wahlgren, Einar 1915. Svensk Insektfauna: 10, II. Småfjärilar, Mottfjärilar (Pyralidina). Med pl. I – IV. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 97-181. 97-181
Lundblad, O. 1915. Branchinecta och Polyartemia i Härjedalen. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 182-185. 182-185
Lundblad, O. 1915. Anteckningar om våra vattenhemipterer. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 186-201. 186-201
Jansson, Anton 1915. Bidrag till kännedomen om den svenska skalbaggfaunan. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 202-219. 202-219
Nordenström, Frithiof 1915. Bidrag till Ekeröns noctuidfauna. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 220-228. 220-228
Ringdahl, Oscar 1915. Anteckningar om släktet Hydrophorus Fall. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 229-232. 229-232
Ringdahl, Oscar 1915. Nya svenska Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 233-237. 233-237
Ammitzböll, J. 1915. Kan något ytterligare göras för studiet av den svenska insktfaunan? Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 238-243. 238-243
Orstadius, Ernst 1915. Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län (forts. följer) Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 244-267. 244-267
Aurivillius, Chr. 1915. Nekrolog. Sven Lampa med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 268-281. 268-281
Mjöberg, Eric 1915. Über eine neue Gattung und Art von Anopluren. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 282-285. 282-285
Mjöberg, Eric 1915. Nebria klinckowströmi n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 285. 285
Trägårdh, Ivar 1915. Tallskottvecklaren (Evetria buoliana Schiff), ännu en till Nordamerika från Europa importerad skadeinsekt. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 286. 286
Alm, G. 1915. Bladlushärjning på bok. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 286-288. 286-288
Benander, Per 1915. Några fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 288-289. 288-289
Nordenström, Frithiof 1915. Om Brephos nothum Hb. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 289-290. 289-290
Nordenström, Frithiof 1915. Iakttagelser angående Dicranura vinula L. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 290. 290
Tullgren, Albert 1915. En för Sverige ny skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 290. 290
Tullgren, Albert 1915. Intressanta insektfynd. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 290. 290
Tullgren, Albert 1915. Riksmuseet entomologiska avdelningens skådesamling öppnad för allmänheten. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 290-293. 290-293
Tullgren, Albert 1915. Utnämningar. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 293. 293
Tullgren, Albert 1915. Forskningsresor. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 293. 293
Tullgren, Albert 1915. Meddelande. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 293. 293
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 294-297. 294-297
Entomologiska sällskapet i Lund: Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. 297-300. 297-300
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 36 (2-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.