Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 048, 1927

Entomologisk Tidskrift Volym 48 – år 1927

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-56, 18 mars 1927
Nr 2, sid 57-124, 8 juni 1927
Nr 3, sid 125-180, 4 nov. 1927
Nr 4, sid 181-258, 30 dec. 1927

Wahlgren, E.  1927. Cecidiologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 1-24. 1-24
Jansson, Anton 1927. Coleopterologiska bidrag, 13-15. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 25-34. 25-34
Ringdahl, O. 1927. Översikt av svenska Lasiops-arter (Muscidae). Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 35-44. 35-44
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 45-51. 45-51
Lundblad, O. 1927. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 52-53. 52-53
Den IV internationella Entomolog-kongressen 1928. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 53. 53
Smärre meddelanden och notiser. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 53-56. 53-56
Gaunitz, B. 1927. Stinkflyn. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 53-54. 53-54
Gaunitz, B. 1927. Boreus westwoodi Hag. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 54. 54
Brandt, E. 1927. Något om Donacia (Plateumaris) i Karlskogatrakten. (Södra Värmland). Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 54-55. 54-55
Ander, Kjell 1927. Aeschna viridis. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 55. 55
Nordström, F. 1927. Nya namn. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 56. 56
Nordström, F. 1927. Den första kända fjärilen från Wrangels land. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 56. 56
Redaktionen. 1927. Gynnsamt år för dödskallefjärilen. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 56. 56
Brundin, J. A. Z. 1927. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 48 (1), s. 56. 56
Lundblad, O. 1927. Studien ¨ber Schwedische Corixiden. VI. Entomologisk tidskrift vol. 48 (2), s. 57-97. 57-97
Nordström, F. 1927. Halländska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 48 (2), s. 98-116. 98-116
Kemner, N. A. 1927. Bemerkungen über die skandinavischen Haltica-arten (Col.). Entomologisk tidskrift vol. 48 (2), s. 117-123. 117-123
Sjöstedt, Y. 1927. Goliathus meleagris n. sp. (Vorläufige Mitteilung). Entomologisk tidskrift vol. 48 (2), s. 123. 123
Kemner, N. A. 1927. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 48 (2), s. 124. 124
Sjöstedt, Y. 1927. Nekrolog: C. O. v. Porat. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 125-130. 125-130
Ljungdahl, D. 1927. Några puppbeskrivningar (Forts. från 1926). Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 131-136. 131-136
Alfken, J. D. 1927. Über einige schwedische Bienen. 2. Abhandlung. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 137-142. 137-142
Redaktionen. 1927. Skadegörelse av husbocken (Hylotrupes bajulus) i Danmark. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 142. 142
Aurivillius, Chr. 1927. Vad menade Linné med Apis florisomnis? Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 143-144. 143-144
Jaczewski, T. 1927. A brief note on the morphology and systematic position of Ectemnostega quadrata (Sign.) (Heteroptera, Corixidae). Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 145-149. 145-149
Jansson, Anton 1927. För Sverige nya biarter jämte synonymiska anmärkningar rörande andra förut som svenska kända arter. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 150-153. 150-153
Hanström, Bertil 1927. Das Gehirn und die Sinnesorgane der Aphanipteren. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 154-160. 154-160
Nordström, F. 1927. Lampropteryx (Cidaria) otregiata Metcalfe, minna Btlr. och suffumata Hb. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 161-166. 161-166
Bernhauer, M. Zweii neue kurzflüger aus Schweden. 1927.  Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 167-168. 167-168
Sjöstedt, Y. 1927. Eine neue termite aus Katanga, Bel. Kongo. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 169. 169
Butovitsch, V. v. 1927. Scolytus triarmatus Eggers. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 170. 170
Jansson, Anton 1927. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 171-174. 171-174
Lundblad, O. 1927. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 174-176. 174-176
Smärre meddelanden och notiser. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 177-180. 177-180
Gaunitz, C. B. 1927. Bidrag till kännedom om Cerambycidernas förekomst inom Sorsels socken av Lycksele lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 177-179. 177-179
Lindström, Martin 1927. Hyphilare littoralis Curt. Tidigare anträffad i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 179-180. 179-180
Frågor och svar. Entomologisk tidskrift vol. 48 (3), s. 180. 180
Larsén, O. 1927. Über die Entwicklung und biologie von Aphelocheirus aestivalis Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 181-206. 181-206
Jansson, Anton 1927. Coleopterologiska bidrag, 16-18. Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 207-228. 207-228
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 229-239. 229-239
Entomologiska sällskapet i Lund: Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 240-255. 240-255
Trägårdh, I. 1927. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 256-257. 256-257
Frågor och svar. Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. 258. 258
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 48 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.