Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 049, 1928

Entomologisk Tidskrift Volym 49 – år 1928

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-50, 30 april 1928
Nr 2, sid 51-114, 15 juni 1928
Nr 3, sid 115-170, 25 juli 1928
Nr 4, sid 171-256, 31 dec. 1928

Neander, Alvar 1928. Trichopterologiska bidrag I. Till Trichopterlarvernas akvarieteknik m.m. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 1-7. 1-7
Sjöstedt, Y. 1928. Den Fjärde internationella entomologkongressen i Förenta Staterna 1928. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 8. 8
Lundblad, O. 1928. Studien über Schwedische Corixiden. VII. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 9-17. 9-17
Ringdahl, O. 1928. Neue skandinavische Dipteren. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 18-21. 18-21
Ringdahl, O. 1928. Pseudochirosia, eine neue Anthomyiinengattung (Type: Chirosia fractiseta Stein). Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 22-23. 22-23
Tjeder, Bo 1928. Bidrag till kännedomen om några svenska skalbaggars utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 24-40. 24-40
Aurivillius, Chr. 1928. Cerambycider från Kamtschatka. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 41-44. 41-44
Bernhauer, Max 1928. Neue Staphyliniden aus der Ausbeute der schwedischen Amazonas-Expeditionen. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 45-47. 45-47
Upprop till Entomologiska föreningens medlemmar. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 48-49. 48-49
Erlandsson, Stellan 1928. Notis. Calosoma reticulatum ånyo funnen på Öland. Entomologisk tidskrift vol. 49 (1), s. 50. 50
Forsslund, Karl-Herman 1928. Om utbredningen av några skandinavika Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 51-59. 51-59
Forsslund, Karl-Herman 1928. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 59-60. 59-60
Ander, Kjell 1928. Aeschna subartica Walk. och Sympetrum striolatum Charp. i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 61-65. 61-65
Lundblad, O. 1928. Monographie der bis jetz bekannten Arten der neotropischen Corixidengattung Heterocorixa B. White. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 66-83. 66-83
Gaunitz, C. B. 1928.  Coleoptera från Sorsele socken av Lycksele lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 84-92. 84-92
Tjeder, Bo 1928. Beträge zur kenntnis der Trichopterenfauna Dalekarliens. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 93-101. 93-101
Uhmann, E. 1928. Eine neue Dactylispa-art aus Ostindien. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 102-103. 102-103
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 104-114. 104-114
Wahlgren, Einar 1928. Några fynd av insektgeografiskt intresse. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 104-106. 104-106
Lewin, Anders 1928. Fjärilfynd i Göteborgstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 106-110. 106-110
Klefbeck, E. 1928. Sällsynta eller nya Neuroptera Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 110-111. 110-111
Tjeder, Bo 1928. Ett par fyndorter för Megathrips lativentris Heeg. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 111. 111
Red. 1928. Correction: sid 149, ET 1927. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 111. 111
Till entomologiska föreningens medlemmar. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 111-112. 111-112
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 112-114. 112-114
Stipendier och resor. Entomologisk tidskrift vol. 49 (2), s. 114. 114
Sjöberg, Oskar 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera, huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 115-125. 115-125
Jansson, Anton 1928. Coleopterologiska bidrag, 19-20. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 126-134. 126-134
Benander, Per 1928. Zur biologie einiger Kleinschmetterlinge. II. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 135-151. 135-151
Borchmann, F. 1928. Neue Meloiden (Col.) aus Damaraland. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 152-154. 152-154
Falkenström, G. 1928. Stockholmstraktens vatten-coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 155-161. 155-161
Tjeder, Bo 1928. Preliminary notes concerning Hemerobius fuscescens Wallengr. och Raphidia laticeps Wallengr. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 162. 162
Frågor och svar. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 162. 162
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 163-170. 163-170
Nordström, Frithiof 1928. Ännu ett tillägg till Ölands fjärilfauna. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 163. 163
Gaunitz, Sven 1928. Syrphider från Sorsels socken av Lycksele lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 163-167. 163-167
Gaunitz, C. B. 1928. Coleoptera funna i gråsparvbo. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 167-168. 167-168
Gaunitz, Sven 1928. Fynd av Syrphider. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 168. 168
Nordström, Frithiof 1928. Halländska fjärilar II. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 168-169. 168-169
Kemner, N. A. 1928. Myror i elektrisk kokspis. Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 169-170. 169-170
Kemner, N. A. 1928. Lever Thanasimus (Clerus) formicarius på fruktträd? Entomologisk tidskrift vol. 49 (3), s. 170. 170
Tullgren, A. 1928. Per Olof Christopher Aurivillius. Några minnesord. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 171-178. 171-178
Ringdahl, O. 1928. Förteckning över de i Sverige hittills iakttagna arterna av familjen Dolichopodidae (Diptera). Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 179-201. 179-201
Neander, Alvar 1928. Iakttagelser över parning och äggläggning hos Lamia (Acanthocinus) aedilis. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 202-208. 202-208
Jansson, Anton & Sjöberg, Oskar 1928. Leptura inexpectata nov. sp. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 209-213. 209-213
Jansson, Anton 1928. Bledius lativentris nov. sp. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 214-215. 214-215
Lindroth, Carl H. 1928. För Sverige nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 216-218. 216-218
Lundblad, O. 1928. Beitrag zur kenntnis der Corixiden. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 219-243. 219-243
Lundblad, O. 1928. Ett genmäle och rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 244-245. 244-245
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 246-256. 246-256
Wahlgren, Einar 1928. Nytt fynd av Eurymus croceus Fourcr. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 246-247. 246-247
Wahlgren, Einar 1928. Massuppträdande av Phytometra gamma L. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 247-248. 247-248
Gaunitz, C. B. 1928. Cerambycider från Sorsele socken. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 248-250. 248-250
Gaunitz, C. B. 1928. Cerambycider från andra lappmarkslokaler. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 250. 250
Gaunitz, C. B. 1928. Fyndorter från södra Sverige för några Cerambycidarter. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 250-252. 250-252
Gaunitz, C. B. 1928. Chrysomela geminata Payk. och Systenocerus caraboides L. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 252-253. 252-253
Gaunitz, C. B. 1928. Lappfolkets fruktade skadegörare. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 253-254. 253-254
Olsson, Axel 1928. Fynd av Ranatra linearis L. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 255. 255
Lindström, Martin Th. V. 1928. Bryotropha mundella Dgl. En för Sverige ny Gelechiid. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 255. 255
Gaunitz, C. B. 1928. Återfunnen skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 255-256. 255-256
Werner, J. 1928. Sen Flyvetid for Amphidasis betularia L. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. 256. 256
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 49 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.