Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 054, 1933

Entomologisk Tidskrift Volym 54 – år 1933

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-88, 28 mars 1933
Nr 2, sid 89-168, 20 maj 1933
Nr 3-4, sid 169-288, 17 nov. 1933

Ringdahl, O. 1933. Översikt av i Sverige funna Hylemyia-arter. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 1-35. 1-35
Butovitsch, V. von 1933. Almsjuka. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 35. 35
Forsslund, Karl-Herman 1933. Eine neue melanistische Neuroni-Varietät (Trich.). Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 36. 36
Roman, A. 1933. A few old Ichneumonid genotypes. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 37-39. 37-39
Anslag till fortsättande av kampanjen mot barkborrarna i de stormhärjade skogarna. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 39. 39
Assistentbefattningen vid Statens skogsförsöksanstalts entomologiska avdelning. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 39. 39
Rydén, N. S. 1933. Bidrag till kännedomen om svenska bladminerare. II. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 40-49. 40-49
Rydén, N. S. 1933. Gymnomera hirti Hend. ein neuer Blüten-minierer. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 49. 49
Malaise, R. 1933. A new genus and synonymical notes on Tenthredinoidea. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 50-59. 50-59
Jansson, Anton 1933. Förteckning över Bornholms Coleoptera enligt litteratur samt H. Lohmanders och E. Klefbecks insamlingar. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 60-85. 60-85
Hering, M. 1933. Lita petryi Hering in Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 54 (1), s. 86-88. 86-88
Palm, Thure 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Sydskånes kusttrakter. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 89-102. 89-102
Palm, Thure 1933. Några iakttagelser i samband med ett massuppträdande av insekter vid stranden av Vättern. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 103-105. 103-105
Lindroth, C. H. och Palm, Thure 1933. För Sverige nya Coleoptera jämte några dementier. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 106-120. 106-120
Ander, K. 1933. Två för Sveriges fauna nya trollsländor (Odonata). Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 120. 120
Bruce, N. 1933. Ytterligare bidrag till kännedomen om de svenska Coleopternas geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 121-132. 121-132
Bruce, N. 1933. Cryptophagus validus Kraatz muss für Cr. lapponicus Gyll. Weichen. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 133-137. 133-137
Ander, K. 1933. Eine neue Gryllacride (Orth. Saltatoria). Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 138-140. 138-140
Gaunitz, S. 1933. Dolichopodider från Sorsele och Småland. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 141-143. 141-143
Gaunitz, S. 1933. Fyndorter för arter av släktet Chilosia Meig. samt ett fynd av Myiolepta ruficornis Zett. (Diptera) i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 143-144. 143-144
Meddelande från Bibliotekarien. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 144. 144
Nordström, F. 1933. Lapplands fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 54 (2), s. 145-168. 145-168
Nordström, F. 1933. Lapplands fjärilar. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 169-214. 169-214
Sjöstedt, Y. 1933. Neue Acrididen von dem Mt. Elgon und dem Brit. Ostafrika. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 215-216. 215-216
Lundblad, O. 1933. Eine neue Micronecta-Art aus Vorderindien. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 217-219. 217-219
Nordström, F. 1933. Om några misskända Athetis (Caradrina)-arter. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 220-229. 220-229
Hanitsch, R. 1933. On a Collection of Bornean an other Oriental Blattidae from the Stockholm Museum. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 230-245. 230-245
Ander, K. 1933. Två för Sveriges fauna nya Orthopterer. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 246-248. 246-248
Lundblad, O. 1933. Wasserhemipteren während der Kolthoffischen Expidition nach China gesammelt. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 249-276. 249-276
Ringdahl, O. 1933. Översikt av de i Sverige funna arterna av släktet Atalanta Meig. (Clinocera Meig.) inom fam. Empididae. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 277-282. 277-282
Gaunitz, C. B. 1933. Några anteckningar från Sorsele socken om arterna Carabus violaceus L. och glabratus Payk. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. 283-288. 283-288
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 54 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.