Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 055, 1934

Entomologisk Tidskrift Volym 55 – år 1934

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 6 april 1934
Nr 2, sid 81-180, 7 sept. 1934
Nr 3-4, sid 181-324, 31 dec. 1934

Ringdahl, O. 1934. Anteckningar till svenska arter av fam. Sepsididae (Dipt.). Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 1-5. 1-5
Ringdahl, O. 1934. Drei neue Musciden aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 6-8. 6-8
Vretlind, E. 1934. Sydvästra Upplands(Enköpingstrakten) Macrolepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 9-17. 9-17
Roubal, J. 1934. Bledius orientalis n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 17-18. 17-18
Kemner, N. A. 1934. Über Linnés Termes fatale 1758 und Rolanders springende Termite aus Surinam. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 19-53. 19-53
Trägårdh, I. 1934. Dr. Jacot as authority on the fauna of forest soil. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 54-57. 54-57
Bruce, N. 1934. Zwei neue Cryptophagen. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 58-59. 58-59
Vretlind, E. 1934. Macrolepidoptera i västra Härjedalens fjällområde. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 60-65. 60-65
Ander, K. 1934. Två anmärkningsvärda gräshoppsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 66-67. 66-67
Ander, K. 1934. Ischnura pumilio Charp. ny för Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 67. 67
Forsslund, Karl-Herman 1934. Deleaster dichrous Grav. (Col. Staph.) i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 67. 67
Olsson, A. 1934. För Sverige nya Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 67-68. 67-68
Utnämningar och förordnanden. Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 68. 68
Entomologiska föreningen i Stockholm:  Entomologisk tidskrift vol. 55 (1), s. 69-80. 69-80
Wahlgren, E. 1934. Svenska bladloppor (Chermesidae) Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 81-104. 81-104
Ringdahl, O. 1934. Översikt av svenska Fannia-arter (Muscidae). Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 105-121. 105-121
Benander, P. 1934. Om några svenska Acalla-arter. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 122-128. 122-128
Ossiannilsson, F. 1934. Bidrag till kännedomen om Sveriges Homoptera Cicadina. I. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 129-139. 129-139
Palm, Thure 1934. Skalbaggsfaunan vid en sydsvensk Sphagnumtjärn. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 140-148. 140-148
Rydén, N. S. 1934. Bidrag till kännedomen om svenska bladminerare. III. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 149-159. 149-159
Bruce, N. 1934. Eine neue Cryptophagus (Mnionomus)-art aus S¨deuropa. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 160-162. 160-162
Bruce, N. 1934. Studien über die Coleopterengattung Cryptophagus. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 163-173. 163-173
Bruce, N. 1934. Bidrag till kännedomen om Cryptophagus-arternas utbredning i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 55 (2), s. 174-180. 174-180
Agrell, I. 1934. Studien über die Verteilung der Collembola auf Triebsandboden. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 181-248. 181-248
Neander, A. 1934. Trichopterologische beiträge II. Zur Trichopterenfauna Gotlands. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 249-265. 249-265
Ringdahl, O. 1934. Bidrag till Kännedomen om en del av Zetterstedts Tachinid-typer (Dipt.). Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 266-272. 266-272
Lindroth, C. H. och Palm, Thure 1934. För Sverige nya Coleoptera II. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 273-280. 273-280
Sjöberg, O. 1934. Zwei neue Bolitocharinen aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 281-285. 281-285
Jansson, Anton 1934. Förteckning över Ölands, Gotlands, Fåröns och Gotska Sandöns guldsteklar och gaddsteklar. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 286-298. 286-298
Palm, Thure 1934. Die nordischen Arten der Gattung Syncalypta Stephens (Col. Byrrhidae). Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 299-316. 299-316
Bengtsson, S. 1934. Nekrolog: Ivar F. Ch. Ammitzböll. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 317-318. 317-318
Holm, Å. 1934. Arachnider från norra Dalarne insamlade av K. H. Forsslund. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 319-322. 319-322
Lindroth, C. H. och Palm, Thure 1934. Neuronia phalaenoides i övre Klarälven. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 322. 322
Nordström, F. 1934. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. 323-324. 323-324
Entomologiska föreningen i Stockholm: Ledamöter den 14 december 1934. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. I-VIII. I-VIII
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 55 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.