Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 065, 1944

Entomologisk Tidskrift Volym 65 – år 1944

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-96, 10 mars 1944
Nr3- 4, sid 97-224, 12 dec. 1944

Palm, Th. 1944. De svenska arterna av Scymnus frontalis F. gruppen (Col. Coccinellidae). Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 1-8. 1-8
Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 9-28. 9-28
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 29-33. 29-33
Lindroth, C. H. 1944. Ny medlemsförteckning. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 34. 34
Lindroth, C. H. 1944. Planer på insektbyte. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 34-35. 34-35
Lindroth, C. H. 1944. ”Entomologklubben”. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 35. 35
Lundblad, O. 1944. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 36. 36
Fiedler, C. 1944. Conotrachelus spinosipennis (nomen novum) Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 36. 36
Lindroth, C. H. 1944. Entomolog hedersdoktor. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 36. 36
Lindroth, C. H. 1944. Nekrolog: G. W. Hedgren. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 36. 36
Lundblad, O. 1944. Nekrolog: G. Falkenström. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 37-38. 37-38
Tullgren, A. 1944. Nekrolog: Per Abraham Roman. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 39-42. 39-42
Lundblad, O. 1944. Per Abraham Romans utgivna skrifter. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 43-45. 43-45
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 46-49. 46-49
Wahlgren, E. 1944. Cecidiologiska anteckningar. V. Entomologisk tidskrift vol. 65 (1-2), s. 50-96. 50-96
Wahlgren, E. 1944. Cecidiologiska anteckningar. V. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 97-121. 97-121
Holm, Å. 1944. Revision einiger norwegischer Spinnenarten und Bemerkungen über deren Vorkommen in Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 122-134. 122-134
Lundblad, O. 1944. Einige neue und wenig bekannte Hydracarinen aus Südamerika. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 135-162. 135-162
Bryk, F. 1944. Noch einmal über Insekten-Artefakte. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 163-165. 163-165
Palm, Th. 1944. För Sverige nya Coleoptera. VIII. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 166-172. 166-172
Trägårdh, I. 1944. Zur Systematik der Uropodiden. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 173-186. 173-186
Jansson, A. 1944. Coelopterologiska bidrag. 29. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 187-189. 187-189
Jansson, A. 1944. Studier över svenska proctotrupider. 2-3. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 190-198. 190-198
Holgersen, H. 1944. Tre maur-arter som bör ettersökes i Sverige (Hym. Formicidae). Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 199-202. 199-202
Tjeder, B. 1944. A note on the food of the adult Sisyra fuscata F. (Neuroptera, Sisyridae). Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 203-204. 203-204
Lindgren, L. A. H. 1944. Entomologiska notiser. I. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 205-209. 205-209
Lindroth, C. H. 1944. Bembidion tinctum Zett. (nigripes Mannh.) und dentellum Thunb. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 210-213. 210-213
Klefbeck, E. 1944. Nekrolog: Eric Dahl. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 214. 214
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 215-217. 215-217
Gaunitz, S. 1944. Husbocken i Mariefred. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 217-218. 217-218
Svensson, G. 1944. Några för Dalsland och Västergötland i Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae ej upptagna arter. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 218-221. 218-221
Andersson, D. 1944. Massförekomst av Bibio pomonae F. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 221-222. 221-222
Bryk, F. 1944. Rectificatio homonymica. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 222. 222
Malaise, R. 1944. Zwei nordchinesische Blattwespen (Hym. Tenthr.). Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 222-223. 222-223
Bryk, F. 1944. Parnassius apollo (L.) i Portugal. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 223-224. 223-224
Bryk, F. 1944. Eine neue Thyatria Hbn. Aus Birma (Lep. Thyatiridae). Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. 224. 224
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 65 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.