Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 106, 1985

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Göran Nordlander
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1985 1 omslag ET 1985 2-3 omslag ET 1985 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 15 februari 1985;
Nr 2-3, sid 49-116, 1 juni 1985;
Nr 4, sid 117-166, 15 november 1985.
 

Larsson, F. 1985. Kroppsstorlek och fördelning av bon hos grävstekeln Bembix rostrata L. [Individual size and nesting pattern in the gregarious digger wasp Bembix rostrata L. (Hymenoptera: Sphecidae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 1-6. 1-6
Meddelanden/Notices: Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 6. 6
Palm, T. 1985. Som jag minns några nu bortgångna entomologer [How I remember some deceased coleopterist friends] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 7-13. 7-13
Pettersson, J. 1985. Recension/Book review: Bell, W. J. & Carde, R. T. (eds.) 1984. Chemical ecology of insects. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 13-14. 13-14
Pettersson, J. 1985. Recension/Book review: Cavalloro, R. (ed.) 1983. Aphid antagonists — Proceeding of a meeting of the EC expert’s group, Portici, Nov 23-24, 1982. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 14. 14
Andersson, H. 1985. De svenska lusflugorna [The Swedish louse-flies (Diptera: Hippohoscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 15-25. 15-25
Solbreck, C. 1985. Recension/Book review: Strong, D. R., Lawton, J. H. & Southwood, Sir Richard 1984. Insects on   plants. Community patterns and mechanisms. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 25-26. 25-26
Nilsson, O. & Lundberg, S. 1985. Strandlevande skalbaggar vid Öre älv [Studies on the riparian Coleoptera fauna at the river Öre älv, N Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 27-37. 27-37
Carlberg, U. 1985. Recension/Book review: Gilbert, P. & Hamilton, C. J. 1983. Entomology. A guide to information sources. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 37-38. 37-38
Hedström, L. 1985. Recension/Book review: Chvala, M. 1983. The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. ll. Families Hybotidae, Atelestidae, and Microphoridae. Fauna ent. scand. 12. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 38. 38
Palm, T. 1985. Biologiska studier över knäpparen Ampedus elegantulus [Biological studies on Ampedus elegantulus (Schönh.) (Col.. Elateridae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 39-41. 39-41
Nilsson, G. E. 1985. För Västmanland och Uppland nya gaddsteklar [Aculeata new to the provinces of Västmanland and Uppland (Hymenoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 42-43. 42-43
Tham, E., Elmquist, H. & Trei, H. 1985. Biologin hos larven av rotfjärilen Hepialus fuscoargenteus [Larvat biology of Hepialus fuscoargenteus Bang-Haas (Lep.: Hepialidae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 43-45. 43-45
Wickman, P.-O. 1985. Parning mellan gräsfjärilar ur olika underfamiljer [Observation of a mating between the two satyrid butterflies Coenonympha arcania (male) and Aphantopus hyperantus (female)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 45. 45
Meddelanden/Notices: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 45. 45
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 46-47. 46-47
Meddelanden/Notices: Vem äger material från insektsinventeringar. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 47-48. 47-48
Från redaktören. Entomologisk tidskrift vol. 106 (1), s. 48. 48
Wiktelius, S. 1985. Invasion av koloradoskalbaggen sommaren 1983 [Invasion of the Colorado beetle in summer 1983] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3),   s. 49-52. 49-52
Douwes, P. 1985. Recension/Book review: Kullenberg, B., Bergström, G., Svensson, B. G., Tengö, J. & Ågren, L. (eds.) 1984. The ecological station of Uppsala University on Öland 1963-1983. Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 52. 52
Larsson, R. 1985. Mikrosporidieparasitism hos insekter med exempel från släktet Amblyospora [Microsporidia as insect parasitel, exemplified by the genus Amblyospora] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 53-64. 53-64
Palmqvist, G. 1985. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1984 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden during 1984] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 65-70. 65-70
Svensson, I. 1985. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptcra i Sverige 1984 [Remarkable finris of Microlepidoptc ra in Sweden during 1984] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 71-82. 71-82
Upprop: inventering av groddjur och kräldjur. Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 82. 82
Gustafsson, B. 1985. Bestämningstabell över minor och larver av fjärilsfamiljen Nepticulidae i Sverige [Key to mines and larvae of the moth family Nepticulidae in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 83-106. 83-106
Palm, T. 1985. Skalbaggar i en gammal tallskog i Uppsala [Beetles found in an old pine forest at Uppsala] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 107-112. 107-112
Dahlgren, G. 1985. Lathrohium castaneipenne, en ny svensk kortvinge [Lathrobium castaneipenne Kolenati new to Sweden Staphylinidae] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 113. 113
Adebratt, S. & Lundberg, S. 1985. Iakttagelser av levnadssättet hos eucnemiden Dromaeolus barnabita i Sverige [Observations on the bionomics of Dromaeolus barnabita Villa (Col.: Eucnemidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 113-114. 113-114
Lindeborg, M. 1985. Ett starkt avvikande exemplar av brunfläckig pärlemorfjäril [An unusual aberration of Clossiana selene Schiff. (Lep.: Rhopalocera)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 114. 114
Svensson, I. 1985. Recension/Book review: Bengtsson. B. Å. 1984. The Scythrididae (Lepidoptera) of Northern Europe. Fauna ent. scand. 13. Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 115-116. 115-116
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 106 (2-3), s. 116. 116
Wahlstedt, U. 1985. Massförekomst av snyltgetingar på hårdtrafikerad bro [Mass occurrence of social parasitic wasps (Hym.: Vespinae) on a heavily used bridge] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 117-120. 117-120
Axelsson, R. 1985. Recension/Book review: Adlerz. G. 1983 (nytryck). Grävsteklarnas liv. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 120. 120
Gullefors, B. 1985. Nattsländor i Ångermanland [Caddis flies in the province of Ångermanland, N Sweden (Trichoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 121-128. 121-128
Jaenson, T. G. T. 1985. Stickmyggor Aedes och Culiseta — i norrländska ladugårdar och stallar [Records of Aedes and Culiseta mosquitoes (Diptera: Culicidae) from animal sheds in northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 129-131. 129-131
Struwe, I. 1985. Recension/Book review: Stubbs, A. E. & Falk, S. J. 1983. British Hoverflies. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 131-132. 131-132
Struwe, I. 1985. Recension/Book review: Torp, E. 1984. De danske svirrefluer. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 131-132. 131-132
Struwe, I. 1985. Recension/Book review: van der Goot. V. S. 1981. De zweefvliegen van Noordwest-Europa en Europees Rusland. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 131-132. 131-132
Rydgård, M., Brodin, Y. W., Nilsson, A. N. & Olsson, T. I. 1985. Insektsfaunan i en extremt sur sjö i Norrbottens kustland [The insect fauna of an extremely acidic coastal lake in northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 133-138. 133-138
Douwes, P. 1985. Recension/Book review: Adlerz, G. 1983 (nytryck). Myrornas liv. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 138. 138
Palm, T. 1985. Skalbaggsstudier på en uppländsk mosse [Beetles collected on a peat bog in the province of Uppland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 139-143. 139-143
Elmquist, H. 1985. Recension/Book review: Skou, P. 1984. Nordens målere Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 143-144. 143-144
Ossiannilsson, F. 1985. Nya fynd av sköldlöss i Sverige [New finds of coccids in Sweden (Homoptera: Coccoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 145-146. 145-146
Hedström, L. 1985. Svenska insektfynd – rapport 1 [Swedish insect records – report 1] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 147-153. 147-153
Baranowski, R. 1985. Recension/Book review: Daffner, H. 1983. Revision der paläarktischen Arten der Trihus Leiodini Leach (Coleoptera, Leiodidae). Folia ent. hung. 44: 9-163. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 153-154. 153-154
Carlberg, U. 1985. Recension/Book review: Brock, P. D. 1985. The phasmid rearer’s handbook (stick insects and leaf insects). Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 154. 154
Sahlén, G. 1985. Trollsländor i Medelpad [Dragonflies found in the province of Medelpad, N Sweden (Odonata)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 155-156. 155-156
Kronblad, W. 1985. Småländska skalbaggsfynd på vattenväxter [Finds of beetles on aquatic plants in the province of Småland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 156-157. 156-157
Kronblad, W. 1985. Första svenska fyndet av kortvingen Gyrophaena obsoleta [The first Swedish record of Gyrophaena obsoleta Ganglbaner (Col.: Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 157-158. 157-158
Ryrholm, N. & Källander, C. 1985. Blepharita amica, ett för Sverige nytt nattfly [Blepharita amica (Tr.), a moth new to Sweden (Lep.: Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 158-159. 158-159
Meddelanden/Notices: Från Entomologiska Sällskapet i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 160. 160
Meddelanden/Notices: Naturvårdsverkets syn på insektsmaterial från inventeringar. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 160. 160
Från redaktören. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 161-162. 161-162
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 162. 162
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991). Entomologisk tidskrift vol. 106 (4), s. 163-164. 163-164

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.