Entomologisk Tidskrift Vol. 114, 1993

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Sten Jonsson
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1993 1-2 omslag ET 1993 3 omslag ET 1993 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-64, juni 1993; Nr 3, sid. 65-120, september 1993; Nr 4, sid. 121­184, december 1993.

Hydén, N. & Sjökvist, P. 1993. Barrskogsfjällflyet, Xestia sincera (Lepidoptera, Noctuidae), och det moderna storskaliga skogsbruket [Xestia sincera (Lepidoptera, Noctuidae) and the modern large scale forestry] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 1-10. 1-10
Ryrholm, N. 1993. Recension/Book review: Bruun, H. H. 1992. Changes in species composition of the moth and butterfly fauna on Houtskär in the Archipelago of SW Finland during the years of 1954-1989 (Lepidoptera:   Hesperidae-Noctuidae). Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 11-12. 11-12
Upprop: Fyndinformation om åkervindesvärmare önskas! Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s.   12. 12
Lundberg, S. 1993. Brunbaggen Phryganophilus ruficollis (Fabricius) (Coleoptera, Melandryidae) i norra Fennoskandien — biotopval och utvecklingsbiologi [Phryganophilus ruficollis (Fabricius) (Coleoptera, Melandryidae) in northern Fennoscandia — habitat and developmental biology] Entomologisk tidskrift vol.   114 (1-2), s. 13-16. 13-16
Wikars, L.- O. 1993. Debatt: Gammelskogar är inte övervärderade vid skyddet av den lägre faunan   Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 16-17. 16-17
Ahnlund, H. & Linde, A. 1993. Debatt: Störningskontinuitet viktigare än orördhet Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 17-18. 17-18
Info: European Society of Entomologists. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 18. 18
Steeghs, N., Nedstam, B. & Lundqvist, L. 1993. Predatory mites of the family Phytoseiidae (Acari, Mesostigmata) from South Sweden [Rovkvalster av familjen Phytoseiidae i Sydsverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 19-27. 19-27
Info: Upphävande av fridlysning av dårgräsfjäril. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 27. 27
Nilsson, A. N. 1993. Recension/Book review: Drost, M.B.P., Cuppen, H.P.J.J., Nieukerken, E.J. van &   Schreijder, M. 1992. De water­kevers van Nederland. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 28. 28
Svensson, I. 1993. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1992 [Remarcable records of Microlepidoptera in Sweden during 1992] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 29-35. 29-35
Nilsson, A. N. 1993. Recension/Book review: Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 36. 36
Palmqvist, G. 1993. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1992 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden during 1992] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 37-42. 37-42
Nilsson, A . N. & Andrén, B. 1993. Vattenskalbaggar från Dalums och Timmele socknar i Ätradalen, Västergötland [Aquatic Coleoptera from the upper Ätran Valley, southwest Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 43-49. 43-49
Info: vidlyftig sex i det gröna. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 50. 50
Upprop: Angående lavdagsvärmare. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 50. 50
Saaristo, M. I., Nilsson, A. N. & Savolainen, E. 1993. Heptagenia orbiticola Kluge, a mayfly species new to Europe (Ephemeroptera, Heptageniidae) [Heptagenia orbiticola Kluge, en dagslända ny för Europa (Ephemeroptera, Heptageniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 51-54. 51-54
Wadstein, M. 1993. Blåvingad gräshoppa, Sphingonotus caerulans L., funnen vid Smålandskusten [Sphingonotus caerulans L. (Orthoptera, Acrididae) found on the coast of Småland] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 55-56. 55-56
Borisch, D. 1993. Nya landskapsfynd av tvestjärtar 2 [New provincial records of earwigs (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 57. 57
Andersson, B. 1993. Kortvingen Trichiusa immigrata Lohse funnen på Öland – ny för Norden [Trichiusa immigrata Lohse, 1984 (Coleoptera, Staphylinidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 58. 58
Bengtsson, B.-Å. 1993. Recension/Book review: Zagulajev, A.K. 1988. Clothes Moths (Tineidae). Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 59-60. 59-60
Maria och Thure Palms stipendiefonder. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 60. 60
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Emmet, A.M. & Heath, J. (ed.). 1991. The moths and butterflies of Great Britain and Ireland, vol 7, part 2, Lasiocampidae-Thyatiridae. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 61. 61
Wikars, L.-O. 1993. Recension/Book review: Antonsson, K. & Wadstein, M. 1991. Eklandskapet — En inventering av hagar och lövskogar i eklandskapet S om Linköping. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 61-62. 61-62
Annons: Fjärde Svenska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 62. 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 63-64. 63-64
Kindvall, O. 1993. Biologi och hotbild för en randpopulation av grön hedvårtbitare [Biology and threat situa­tion   of a fringe population of the bush cricket Metrioptera bicolor in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 65-74. 65-74
Wikars, L.- O. 1993. Hett tips: Micra dina baggar! [An effective way of getting dry insects soft again] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 74. 74
Kindvall, O. 1993. Artbevarande i fragmenterad miljö — en generell inventeringsstrategi exemplifierad med grön hedvårtbitare [Conservation in fragmented habitats — a general inventory strategy exemplified with the bush cricket Merioptera bicolor] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 75-82. 75-82
Carlberg, U. 1993. Sverker Bäckström – en minnestecknig Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 82. 82
Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland [Rare and threatened beetles in the surroundings of Hornsö and Strömsrum in eastern Småland, SE Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 83-96. 83-96
Upprop: Fläckiga nattsländor sökes.  Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 96. 96
Hydén, N. 1993. Observations on the developmental biology and occurrence of Victrix umovii (Lepidoptera, Noctuidae) in Sweden [Iakttagelser av utvecklingsbiologi och uppträdande hos barrskogslavflyet, Victrix umovii (Lepidoptera, Noctuidae), i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 97-100. 97-100
Berglind, S.-Å. 1993. Biotopval och status för vägstekeln Anoplius caviventris (Hymenoptera, Pompilidae) i Sverige [Habitat and status of the spider wasp Anoplius caviventris (Hymenoptera, Pompilidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 101-105. 101-105
Berglind, S.-Å. 1993. Recension/Book review: Larsen, T.B. 1991. The butterflies of Kenya and their natural   history. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 105-106. 105-106
Gillerfors, G. 1993. Nya kortvingar för Sverige [Staphylinids new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 107-110. 107-110
Thorén, P. 1993. Recension/Book review: Michelsen, A: 1992. Honningbiens dansesprog, signaler og samfundsliv. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 110. 110
Kronestedt, T. 1993. On Rugathodes instabilis (O.P. Cambridge), new to Sweden, and R. bellicosus (Simon)(Araneae, Theridiidae) [Om klotspindlarna Rugathodes instabilis (O.P. Cambridge), ny för Sverige, och R. bellicosus (Simon)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 111-113. 111-113
Lemdahl, G. 1993. Recension/Book review: Buckland, P.C. & Coope, G.R. 1991. A bibliography and literature review of Quaternary entomology. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 113-114. 113-114
Imby, L. 1993. Sydsträckande amiraler (Vanessa atalanta L.) på södra Öland [South migrating red admirals (Vanessa atalanta L.) on southern Öland] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 115-116. 115-116
Bengtsson, B.-Å. 1993. Recension/Book review: Vives Moreno, A. 1992. Catalogo sistematico y sinonimico de los Lepidopteros de la Peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 117. 117
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Brock, P. 1991. Stick-insects of Britain, Europe and the Mediterranean. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 118. 118
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 119. 119
Anonns: XXIII Nordiska Entomologmötet i Åbo 1994.Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s.   120. 120
Kindvall, O. Jansson, N. & de Jong, J. 1993. Trumgräshoppan — en art på fallrepet [On the decrease of the grasshopper Psophus stridulus, in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 121-131. 121-131
Anonns: Fjärilskalendern Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 131. 131
Gunnarsson, B. 1993. Färska forskningsrön: sociala tripsar i Australien Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 132. 132
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1993. Skogshistorikens betydelse för artsammansättning av vedskalbaggar i urskogsartad blandskog [Forest history in relation to species composition of wood beetles in an unmanaged,   mixed forest] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 133-146. 133-146
Andersson, G. 1993. Recension/Book review: Lindroth, C.H. 1993. Våra skalbaggar och hur man känner igen dem. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 146. 146
Kronestedt, T. 1993. Two species of Lepthyphantes (Araneae, Linyphiidae) new to Sweden [Två arter av mattvävarspindlar av släktet Lepthyphantes nya för Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 147-149. 147-149
Hydén, N. 1993. Recension/Book review: Fibiger, M. 1993. Noctuidae Europaeae (Vol 2), Noctuinae II.  Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 149-150. 149-150
Lundberg, S. 1993. Långhorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi [The longhorn beetle Tetropium aquilonium found in Sweden, with notel on its biology (Coleoptera, Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 151-155. 151-155
Andersson, G. 1993. Recension/Book review: Naturhistoriska Riksmuseet & Anticimex. 1993. Ängrar — finns dom…? Videofilm. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 155. 155
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Pittaway, A.R. 1993. The Hawkmoths of the Western Palaearctic. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 156. 156
Nilsson, A. N. & Persson, S. 1993. Tillägg till kartering av Sveriges dykarskalbaggar (Coleoptera: Dytiscidae, Noteridae) [Additions to atlas of Swedish diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Noteridae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 157-159. 157-159
Anonns: Insektslådor. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 159. 159
Entomologiskt nytt från Naturhistoriska museet i Göteborg. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 160. 160
Maria och Thure Palms stipendiefonder bl.a. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 160. 160
Palm, T. & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2 [Additions to Svensk Insektsfauna, Coleoptera, Staphylinidae parts 1-2] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 161-172. 161-172
Anonns: Femte Svenska Entomolgmötet Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 172. 172
Lundberg, S. 1993. Lövträdsflugan Xylomya czekanovskii (Diptera, Xylomyidae) påträffad i Norrbotten som ny för Sverige [The fly Xylomya czekanovskii (Diptera, Xylomyidae) found in Norrbotten as new for Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 173-174. 173-174
Maria och Thure Palms stipendiefonder Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 174. 174
Leiler, T.-E. 1993. Anteckningar om ungdomsaktiviteter i Entomologiska föreningen i Stockholm under 1940­ & 50-talen. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 175-176. 175-176
Hydén, N. 1993. Recension/Book review: Ehnström, B., Gärdenfors, U. & Lindelöw, Å. 1993. Rödlistade evertebrater i Sverige1993. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 177-180. 177-180
Föreningsmeddelanden: Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 180. 180
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 181. 181
Anonns: 5th European Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 182. 182
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 114 1993. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 183-184. 183-184

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.