Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 119, 1998

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall, Lund
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

1998 nr1 omslag 1998 nr2 omslag 1998 nr3_4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, s 1-64, juni 1998. Nr 2, s 65-120, november 1998. Nr 3-4, s 121-200, februari 1999.

Hedmark, K. 1998. Svampmyggor – nya arter för Sverige och Finland (Diptera: Mycetophilidae s.lat.). [Fungus gnats – new species to Sweden and Finland (Diptera: Mycetophilidae s.lat.)] Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 1-12. 1-12
Hall, R. 1998. Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 12. 12
Palmqvist, G. 1998. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1997. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden during 1997.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 13-27. 13-27
Nilsson, A. N. 1998. Recension: Thorens, P. & Nadig, A. 1997. Atlas de distribution des Orthopteres de   Suisse. Sauterelles, Grillons, Criquets (Orthoptera), Mante religieuse (Mantodea). Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 28. 28
Wedelin, M. 1998. Tre för Sverige nya storfjärilar (Macrolepidoptera) funna i Falsterbo.[Three to Sweden new Macrolepidoptera found in Falsterbo.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1),   s. 29-34. 29-34
Carlberg, U. 1998. Recension: Seown-Choen, F. 1997. A Guide to the Stick & Leaf Insetcs of Singapore. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 34. 34
Carlberg, U. 1998. Recension: Langlois, F. & Lelong, P., 1997. Phasmatodea de Guadeloupe. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 34-35. 34-35
Carlberg, U. 1998. Recension: Stiff, K. 1997. Stick & Leaf Insects – A Novice´s Guide to Keeping Phasmids. GKVideo. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 35. 35
Carlberg, U. 1998. Recension: Krall, S., Peveling, R. & Ba. Diallo, D. (red.). 1997. New Strategies in Locust Control. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 36. 36
WibergLarsen, P., Medin, M. & Nilsson, P.-A. 1998. First record of Setodes punctatus (Trichoptera, Leptoceridae) in NW Europe. [Första fyndet av Setodes punctatus i nordvästra Europa.] Entomologisk tidskrift   vol. 119 (1), s. 37-40. 37-40
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1998. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1997. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 1997.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 41-45. 41-45
Svensson, I. 1998. Recension: Bengtsson, B. Å. 1997. Scythrididae. Microlepidoptera of Europe vol. 2. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 45-46. 45-46
Svensson, I. 1998. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1997. [Remarkable records of   Microlepidoptera in Sweden during 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 47-59. 47-59
Palmqvist, G. 1998. Recension: Fibiger, M. 1997. Noctuidae Europaeae vol. 3. Noctuinae III Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 59-60. 59-60
Ivarsson, T. 1998. Cicadavårtbitare (Metrioptera roeseli) funnen i Västerbottens skärgård. [Metrioptera   roeseli found in norteastern Sweden]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 61-62. 61-62
Borisch, D. 1998. Nya landskapsfynd av tvestjärtar 3. [New provincial records of earwings(Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 62. 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 63-64. 63-64
Hydén, N. 1998. Eupithecia millefoliata (Geometridae) i NV Europa 1940-1998. [Eupithecia millefoliata (Geometridae) in NW Europe 1940-1998.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 65-76. 65-76
Hagström, T. 1998. Recension: Åkerlund, M., Flato, S och Hellekant, A. 1998. Från silverfisk till hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 76. 76
Kruys, I. 1998. The Duke of Burgundy Butterfly (Hamearis lucina Linnaeus 1758). Observations regarding its ecology on Omberg in Östergötland, Sweden. [Studier av gullvivefjärilens (Hamearis lucina Linnaeus 1758)   ekologi på Omberg i Östergötland.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 77-82. 77-82
van Steenis, J. 1998. Some rare hoverflies in Sweden (Diptera, Syrphidae). [Några sällsynta blomflugor i Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 83-88. 83-88
van Meeningen, M.-L. 1998. Carl Johan Schönherr – en entomolog väl värd att minnas. Del 1. [Carl Johan Schönherr – an entomologist worth to remember. Part 1.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 89-92. 89-92
Elmquist, H. 1998. Uppfödning av apollofjärilslarver vid olika temperatur och humiditet. [Rearing Parnassius apollo-larvae at different temperatures and humidity.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 93-95. 93-95
Elmquist, H. 1998. Cryptocala chardinyi (Bois.), Lep., nytt nattfly för Sverige. [The first find of Cryptocala chardinyi (Lepidoptera: Noctuidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 96. 96
Jaschhof, M. 1998. A Check-list of Swedish Lestremiinae (Diptera, Cecidomyiidae). [Förteckning över svenska gallmyggor i underfamiljen Lestremiinae.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 97-100. 97-100
Bergström, C. 1998. En parasitfluga, Phytomyptera minutissima (Zett.) (Diptera, Tachinidae), som mjölkar bladlöss. [A tachinid fly, Phytomyptera minuissima (Zett.) (Diptera: Tachinidae), fee­ding directly from aphid honeydew.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 101-103. 101-103
Hagström, T. 1998. Recension: Mourier, H. 1998. Skadedjur i hus och hem Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 104. 104
Jonsell, M. 1998. En ny tickgnagare i Sverige: Dorcatoma minor Zahradník (Coleoptera, Anobiidae) och dess värdval. [A new anobiid-beetle for Sweden: Dorcatoma minor Zahradnfk (Coleoptera: Anobiidae) and its host preference.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 105-109. 105-109
Carlberg, U. 1998. Recension: Sandermann Olsen, S.-E., 1997. Bibliographia Discipuli Linnaei – Bibliographiesof the 331 Pupils of Linnaeus. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 109-110. 109-110
Wiktelius, S. 1998. Dynglevande skalbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae) i skyddsvärda naturbetesmarker – en   inventering. [Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in valuable natural pastures – a survey.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 111-116. 111-116
Annons: säljes. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 116. 116
Lundberg, S. 1998. Skogskackerlackbaggen, Ripidius quadriceps Abeille de Perrin (Coleoptera, Rhipiphoridae), en spännande och sällsynt skalbagge. [Ripidius quadriceps Abeille de Perrin (Coleoptera, Rhipiphoridae), a fascinating and rare beetle.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 117-119. 117-119
Föreningsinformation:   Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 120. 120
Appelqvist, T., Gimdal, R., Finsberg, M. & Bengtson, O. 1998. Alkonblåvingen (Maculinea alcon) i Västra Götalands   län – habitatval och naturvårdsaspekter. [The Alcon Blue (Maculinea alcon) in the Region of Västra Götaland – habitat selection and aspects on conservation.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 121-130. 121-130
Janzon, L.-Å. 1998. Första fyndet av tvillingfläckat metallfly, Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera, Noctuidae) i Sverige. [First record of Golden Twinspot, Chrysodeixis chalcites   (Lepidoptera: Noctuidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 131-134. 131-134
Föreningsinformation: Ny logotype. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 135. 135
Inbjudan tionde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 136. 136
Norén, L., Abenius, J. & Hellqvist, S. 1998. Intressanta fynd av bin (Hymenoptera, Apoidea) i Sverige. [Interesting records of bees (Hymenoptera: Apoidea) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s.   137-145. 137-145
Sörensson, M. 1998. Recension: Ehnström, B. 1998. I roten på en gammal stubbe. En bok om biologisk mångfald. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 146. 146
Carlberg, U. 1998. Recension: Brock, P.D., 1998. Catalogue of type specimens of Stick- and Leaf-Insects in the Naturhistorisches Museum Wien (Insecta: Phasmida) – Kataloge der wissenschaftlichen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, Band 13 (Entomologie, Heft 5) Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 147. 147
Inbjudan: 25th Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 148. 148
Dannelid, E. & Berglund, H. 1998. Spetsfläckad trollslända (Libellula fulva) funnen i Botkyrka kommun, Södermanland. [Scarce Chaser Libellula.fulva found in Botkyrka kommun, new provincial record for Södermanland] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 149-150. 149-150
Gustavsson, G. 1998. Dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae) på kustnära betesmarker i mellersta Halland. [Coprophagous Scarabaeids on coastal pastures in the province Halland, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 151-162. 151-162
Svensson, I. 1998. Gamla lepidopterologer som jag känt. [Old lepidopterists whom I have known.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 163-190. 163-190
Hagstöm, T. 1998. Viveln Brachycerus undatus påträffad införd till Göteborg. (Coleoptera). [Brachycerus   undatus (Coleoptera: Curculionidae) found introduced to Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 191. 191
Inbjudan: Genitalieprepareringskurs Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s.   192. 192
Ahlén, I. 1998. Grå vårtbitare (Platycleis albopunctata) funnen på Torö i Södermanland. [Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata (Goeze 1758) (Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torö in Södermanland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 193-194. 193-194
Sörensson, M. 1998. Sarcophaga nigriventris Meigen – en för Sverige ny köttfluga. [Sarcophaga nigriventris — a flesh-fly new to the Swedish fauna (Diptera: Sarcophagidae)] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 195-196. 195-196
Sörensson, M. 1998. Recension: Gerstmeier, R. 1998. Checkered beetles. Illustrated key to the Cleridae and Tha-nerocleridae of the Western Palearctic/Buntkäfer. Illustrierter Schlüssel zu den Cleridae und Thanerocleridae der West-Palearktis. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 197-198. 197-198
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 119 1998. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 199-200. 199-200

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.