Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall, Lund
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

1998 nr1 omslag 1998 nr2 omslag 1998 nr3_4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, s 1-64, juni 1998. Nr 2, s 65-120, november 1998. Nr 3-4, s 121-200, februari 1999.

Hedmark, K. 1998. Svampmyggor – nya arter för Sverige och Finland (Diptera: Mycetophilidae s.lat.). [Fungus gnats – new species to Sweden and Finland (Diptera: Mycetophilidae s.lat.)] Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 1-12. 1-12
Hall, R. 1998. Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 12. 12
Palmqvist, G. 1998. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1997. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden during 1997.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 13-27. 13-27
Nilsson, A. N. 1998. Recension: Thorens, P. & Nadig, A. 1997. Atlas de distribution des Orthopteres de   Suisse. Sauterelles, Grillons, Criquets (Orthoptera), Mante religieuse (Mantodea). Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 28. 28
Wedelin, M. 1998. Tre för Sverige nya storfjärilar (Macrolepidoptera) funna i Falsterbo.[Three to Sweden new Macrolepidoptera found in Falsterbo.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1),   s. 29-34. 29-34
Carlberg, U. 1998. Recension: Seown-Choen, F. 1997. A Guide to the Stick & Leaf Insetcs of Singapore. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 34. 34
Carlberg, U. 1998. Recension: Langlois, F. & Lelong, P., 1997. Phasmatodea de Guadeloupe. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 34-35. 34-35
Carlberg, U. 1998. Recension: Stiff, K. 1997. Stick & Leaf Insects – A Novice´s Guide to Keeping Phasmids. GKVideo. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 35. 35
Carlberg, U. 1998. Recension: Krall, S., Peveling, R. & Ba. Diallo, D. (red.). 1997. New Strategies in Locust Control. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 36. 36
WibergLarsen, P., Medin, M. & Nilsson, P.-A. 1998. First record of Setodes punctatus (Trichoptera, Leptoceridae) in NW Europe. [Första fyndet av Setodes punctatus i nordvästra Europa.] Entomologisk tidskrift   vol. 119 (1), s. 37-40. 37-40
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1998. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1997. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 1997.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 41-45. 41-45
Svensson, I. 1998. Recension: Bengtsson, B. Å. 1997. Scythrididae. Microlepidoptera of Europe vol. 2. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 45-46. 45-46
Svensson, I. 1998. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1997. [Remarkable records of   Microlepidoptera in Sweden during 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 47-59. 47-59
Palmqvist, G. 1998. Recension: Fibiger, M. 1997. Noctuidae Europaeae vol. 3. Noctuinae III Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 59-60. 59-60
Ivarsson, T. 1998. Cicadavårtbitare (Metrioptera roeseli) funnen i Västerbottens skärgård. [Metrioptera   roeseli found in norteastern Sweden]. Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 61-62. 61-62
Borisch, D. 1998. Nya landskapsfynd av tvestjärtar 3. [New provincial records of earwings(Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 62. 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 119 (1), s. 63-64. 63-64
Hydén, N. 1998. Eupithecia millefoliata (Geometridae) i NV Europa 1940-1998. [Eupithecia millefoliata (Geometridae) in NW Europe 1940-1998.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 65-76. 65-76
Hagström, T. 1998. Recension: Åkerlund, M., Flato, S och Hellekant, A. 1998. Från silverfisk till hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 76. 76
Kruys, I. 1998. The Duke of Burgundy Butterfly (Hamearis lucina Linnaeus 1758). Observations regarding its ecology on Omberg in Östergötland, Sweden. [Studier av gullvivefjärilens (Hamearis lucina Linnaeus 1758)   ekologi på Omberg i Östergötland.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 77-82. 77-82
van Steenis, J. 1998. Some rare hoverflies in Sweden (Diptera, Syrphidae). [Några sällsynta blomflugor i Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 83-88. 83-88
van Meeningen, M.-L. 1998. Carl Johan Schönherr – en entomolog väl värd att minnas. Del 1. [Carl Johan Schönherr – an entomologist worth to remember. Part 1.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 89-92. 89-92
Elmquist, H. 1998. Uppfödning av apollofjärilslarver vid olika temperatur och humiditet. [Rearing Parnassius apollo-larvae at different temperatures and humidity.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 93-95. 93-95
Elmquist, H. 1998. Cryptocala chardinyi (Bois.), Lep., nytt nattfly för Sverige. [The first find of Cryptocala chardinyi (Lepidoptera: Noctuidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 96. 96
Jaschhof, M. 1998. A Check-list of Swedish Lestremiinae (Diptera, Cecidomyiidae). [Förteckning över svenska gallmyggor i underfamiljen Lestremiinae.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 97-100. 97-100
Bergström, C. 1998. En parasitfluga, Phytomyptera minutissima (Zett.) (Diptera, Tachinidae), som mjölkar bladlöss. [A tachinid fly, Phytomyptera minuissima (Zett.) (Diptera: Tachinidae), fee­ding directly from aphid honeydew.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 101-103. 101-103
Hagström, T. 1998. Recension: Mourier, H. 1998. Skadedjur i hus och hem Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 104. 104
Jonsell, M. 1998. En ny tickgnagare i Sverige: Dorcatoma minor Zahradník (Coleoptera, Anobiidae) och dess värdval. [A new anobiid-beetle for Sweden: Dorcatoma minor Zahradnfk (Coleoptera: Anobiidae) and its host preference.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 105-109. 105-109
Carlberg, U. 1998. Recension: Sandermann Olsen, S.-E., 1997. Bibliographia Discipuli Linnaei – Bibliographiesof the 331 Pupils of Linnaeus. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 109-110. 109-110
Wiktelius, S. 1998. Dynglevande skalbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae) i skyddsvärda naturbetesmarker – en   inventering. [Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in valuable natural pastures – a survey.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 111-116. 111-116
Annons: säljes. Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 116. 116
Lundberg, S. 1998. Skogskackerlackbaggen, Ripidius quadriceps Abeille de Perrin (Coleoptera, Rhipiphoridae), en spännande och sällsynt skalbagge. [Ripidius quadriceps Abeille de Perrin (Coleoptera, Rhipiphoridae), a fascinating and rare beetle.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 117-119. 117-119
Föreningsinformation:   Entomologisk tidskrift vol. 119 (2), s. 120. 120
Appelqvist, T., Gimdal, R., Finsberg, M. & Bengtson, O. 1998. Alkonblåvingen (Maculinea alcon) i Västra Götalands   län – habitatval och naturvårdsaspekter. [The Alcon Blue (Maculinea alcon) in the Region of Västra Götaland – habitat selection and aspects on conservation.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 121-130. 121-130
Janzon, L.-Å. 1998. Första fyndet av tvillingfläckat metallfly, Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera, Noctuidae) i Sverige. [First record of Golden Twinspot, Chrysodeixis chalcites   (Lepidoptera: Noctuidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 131-134. 131-134
Föreningsinformation: Ny logotype. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 135. 135
Inbjudan tionde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 136. 136
Norén, L., Abenius, J. & Hellqvist, S. 1998. Intressanta fynd av bin (Hymenoptera, Apoidea) i Sverige. [Interesting records of bees (Hymenoptera: Apoidea) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s.   137-145. 137-145
Sörensson, M. 1998. Recension: Ehnström, B. 1998. I roten på en gammal stubbe. En bok om biologisk mångfald. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 146. 146
Carlberg, U. 1998. Recension: Brock, P.D., 1998. Catalogue of type specimens of Stick- and Leaf-Insects in the Naturhistorisches Museum Wien (Insecta: Phasmida) – Kataloge der wissenschaftlichen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, Band 13 (Entomologie, Heft 5) Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 147. 147
Inbjudan: 25th Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 148. 148
Dannelid, E. & Berglund, H. 1998. Spetsfläckad trollslända (Libellula fulva) funnen i Botkyrka kommun, Södermanland. [Scarce Chaser Libellula.fulva found in Botkyrka kommun, new provincial record for Södermanland] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 149-150. 149-150
Gustavsson, G. 1998. Dyngbaggar (Coleoptera, Scarabaeidae) på kustnära betesmarker i mellersta Halland. [Coprophagous Scarabaeids on coastal pastures in the province Halland, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 151-162. 151-162
Svensson, I. 1998. Gamla lepidopterologer som jag känt. [Old lepidopterists whom I have known.] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 163-190. 163-190
Hagstöm, T. 1998. Viveln Brachycerus undatus påträffad införd till Göteborg. (Coleoptera). [Brachycerus   undatus (Coleoptera: Curculionidae) found introduced to Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 191. 191
Inbjudan: Genitalieprepareringskurs Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s.   192. 192
Ahlén, I. 1998. Grå vårtbitare (Platycleis albopunctata) funnen på Torö i Södermanland. [Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata (Goeze 1758) (Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torö in Södermanland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 193-194. 193-194
Sörensson, M. 1998. Sarcophaga nigriventris Meigen – en för Sverige ny köttfluga. [Sarcophaga nigriventris — a flesh-fly new to the Swedish fauna (Diptera: Sarcophagidae)] Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 195-196. 195-196
Sörensson, M. 1998. Recension: Gerstmeier, R. 1998. Checkered beetles. Illustrated key to the Cleridae and Tha-nerocleridae of the Western Palearctic/Buntkäfer. Illustrierter Schlüssel zu den Cleridae und Thanerocleridae der West-Palearktis. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 197-198. 197-198
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 119 1998. Entomologisk tidskrift vol. 119 (3-4), s. 199-200. 199-200
1998 1 12
1998 1 12
1998 1_12.pdf
1.3 MiB
768 Downloads
Detaljer...
1998 13 27B
1998 13 27B
1998 13_27B.pdf
1.5 MiB
750 Downloads
Detaljer...
1998 28
1998 28
1998 28.pdf
936.8 KiB
357 Downloads
Detaljer...
1998 34 35
1998 34 35
1998 34_35.pdf
2.1 MiB
992 Downloads
Detaljer...
1998 36
1998 36
1998 36.pdf
904.7 KiB
366 Downloads
Detaljer...
1998 37 40
1998 37 40
1998 37_40.pdf
345.6 KiB
934 Downloads
Detaljer...
1998 41 45
1998 41 45
1998 41_45.pdf
508.6 KiB
697 Downloads
Detaljer...
1998 29 34
1998 29 34
1998 29_34.pdf
685.7 KiB
502 Downloads
Detaljer...
1998 45 46
1998 45 46
1998 45_46.pdf
213.4 KiB
474 Downloads
Detaljer...
1998 47 59
1998 47 59
1998 47_59.pdf
1.5 MiB
882 Downloads
Detaljer...
1998 59 60
1998 59 60
1998 59_60.pdf
234.4 KiB
1147 Downloads
Detaljer...
1998 61 62
1998 61 62
1998 61_62.pdf
174.8 KiB
972 Downloads
Detaljer...
1998 62
1998 62
1998 62.pdf
872.0 KiB
597 Downloads
Detaljer...
1998 63 64
1998 63 64
1998 63_64.pdf
217.9 KiB
517 Downloads
Detaljer...
1998 65 76
1998 65 76
1998 65_76.pdf
1.3 MiB
812 Downloads
Detaljer...
1998 76
1998 76
1998 76.pdf
1.0 MiB
436 Downloads
Detaljer...
1998 77 82
1998 77 82
1998 77_82.pdf
661.6 KiB
1108 Downloads
Detaljer...
1998 83 88
1998 83 88
1998 83_88.pdf
612.8 KiB
1632 Downloads
Detaljer...
1998 89 92
1998 89 92
1998 89_92.pdf
418.3 KiB
512 Downloads
Detaljer...
1998 92
1998 92
1998 92.pdf
839.1 KiB
324 Downloads
Detaljer...
1998 93 95
1998 93 95
1998 93_95.pdf
283.8 KiB
509 Downloads
Detaljer...
1998 96
1998 96
1998 96.pdf
935.9 KiB
477 Downloads
Detaljer...
1998 97 100
1998 97 100
1998 97_100.pdf
336.1 KiB
1610 Downloads
Detaljer...
1998 101 103
1998 101 103
1998 101_103.pdf
288.0 KiB
959 Downloads
Detaljer...
1998 104
1998 104
1998 104.pdf
840.1 KiB
496 Downloads
Detaljer...
1998 105 109
1998 105 109
1998 105_109.pdf
447.6 KiB
962 Downloads
Detaljer...
1998 109 110
1998 109 110
1998 109_110.pdf
1.9 MiB
476 Downloads
Detaljer...
1998 111 116
1998 111 116
1998 111_116.pdf
510.9 KiB
1194 Downloads
Detaljer...
1998 117 119
1998 117 119
1998 117_119.pdf
334.3 KiB
504 Downloads
Detaljer...
1998 121 130
1998 121 130
1998 121_130.pdf
1.1 MiB
1089 Downloads
Detaljer...
1998 131 134
1998 131 134
1998 131_134.pdf
400.1 KiB
426 Downloads
Detaljer...
1998 135
1998 135
1998 135.pdf
957.4 KiB
405 Downloads
Detaljer...
1998 136
1998 136
1998 136.pdf
1.6 MiB
538 Downloads
Detaljer...
1998 137 145
1998 137 145
1998 137_145.pdf
1.1 MiB
975 Downloads
Detaljer...
1998 146
1998 146
1998 146.pdf
1.1 MiB
378 Downloads
Detaljer...
1998 147
1998 147
1998 147.pdf
1.1 MiB
407 Downloads
Detaljer...
1998 148
1998 148
1998 148.pdf
714.9 KiB
527 Downloads
Detaljer...
1998 149 150
1998 149 150
1998 149_150.pdf
233.4 KiB
759 Downloads
Detaljer...
1998 151 162
1998 151 162
1998 151_162.pdf
1.0 MiB
543 Downloads
Detaljer...
1998 162
1998 162
1998 162.pdf
951.7 KiB
334 Downloads
Detaljer...
1998 163 190
1998 163 190
1998 163_190.pdf
3.4 MiB
2069 Downloads
Detaljer...
1998 191
1998 191
1998 191.pdf
829.8 KiB
806 Downloads
Detaljer...
1998 192
1998 192
1998 192.pdf
816.1 KiB
447 Downloads
Detaljer...
1998 193 194
1998 193 194
1998 193_194.pdf
179.8 KiB
479 Downloads
Detaljer...
1998 195 196
1998 195 196
1998 195_196.pdf
173.8 KiB
415 Downloads
Detaljer...
1998 197 198
1998 197 198
1998 197_198.pdf
214.9 KiB
421 Downloads
Detaljer...
1998 199 200
1998 199 200
1998 199_200.pdf
2.0 MiB
408 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.