Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 138, 2017

Entomologisk Tidskrift Volym 138 – år 2017
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Linda Strand
Redaktör: Mats Jonsell
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: nr 1, s. 1–96, maj 2017.
Nr 2, s. 97–160, oktober 2017.
Nr 3–4, s. 161–240, december 2017.

Bengtsson, B. Å. 2017. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2016. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2016.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 1-24. 1-24
Annons: Insektsskåp skänkes Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 24. 24
Johansson, N. & Paukkunen, J. 2017. Osmia disjuncta Tkalců, 1995 – a bee species new to the Western Palaearctic (Hymenoptera: Megachilidae). [Osmia disjuncta Tkalců, 1995 – en ny art av murarbin i västra Palearktis (Hymenoptera: Megachilidae).] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 25-32. 25-32
Holston, K. C. 2017. Cliorismia rustica, a new stiletto fly species for Sweden. [Cliorismia rustica, en ny stilettflugeart för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 33-36. 33-36
Snäll, S. 2017. Ulf Nylander 1931-2016. [On the memory of Ulf Nylander 1931-2016.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 37-40. 37-40
Palmqvist, G. 2017. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2016. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2016.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 41-54. 41-54
Bengtsson, B. Å., Gustafsson, B. & Palmqvist, G. 2017. Rättelser och tillägg i ”Katalog över svenska fjärilar”. [Errata for the Swedish Lepidoptera catalogue.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 55-56. 55-56
Eidissen, S. E. & Lorås, J. 2017. Bredhodekamelhalsflue Inocellia crassicornis – utbredelse og kunnskapsstatus i Fennoskandia. [Inocellia crassicornis – distribution and current status of knowledge in Fennoscandia.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 57-66. 57-66
Persson Vinnersten, T. 2017. Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) en etablerad vägglusart i Sverige (Heteroptera, Cimicidae). [The tropical bed bug Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) (Heteroptera, Cimicidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 67-70. 67-70
Rättelse(Errata): Wahlstedt, U. 2016. Alternativa taxonomiska getingscheman Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 70. 70
Stigenberg, J., Berger, J., Forshage, M., Johansson, N., Larsson, A., Lønnve, O., Reshchikov, A., Vårdal, H. & Österblad, I. 2017. Snapshot of the Hymenopteran fauna of Stora Karlsö. [Ögonblicksbild av stekelfaunan på Stora Karlsö.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 71-91. 71-91
Andersson, B. 2017. Recensioner/Book reviews: Miller, K.B. & Bergsten, J. 2016. Diving beetles of the world. Systematics and Biology of the Dytiscidae. – Johns Hopkins University Press. Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 92. 92
Jonsell, M. 2017. Recensioner/Book reviews: Fries, I. 2016. Blommor och bin. – Apinordica. Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 93. 93
Inbjudan till Svenska entomologmötet 2017 på Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 94. 94
Föreningsinformation. Entomologisk tidskrift vol. 138 (1), s. 95-96. 95-96
Stalling, T., Sjödahl, M. & Ulrik, P. 2017. Records of the ant cricket Myrmecophilus acervorum from the northern border of the distribution range (Orthoptera: Myrmecophilidae). [Myrsyrsan Myrmecophilus acervorum funnen i Danmark och Sverige, en ny insektsfamilj för Norden.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 97-101. 97-101
Pettersson, L. 2017. Recensioner/Book reviews: Bengtsson, B.Å., Gustafsson, B. & Palmqvist, G. 2016. Katalog över svenska fjärilar. – Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 101-102. 101-102
Johansson, N. 2017. Rovstekeln Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 ny för Norden samt kommentar till Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera, Crabronidae) utifrån ett svenskt perspektiv. [The crabronid wasp Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 new to the Nordic countries and comment on Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera, Crabronidae) with special reference to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 103-107. 103-107
Jonsell, M. 2017. Recensioner/Book reviews: Ehnström, B. & Holmer M. 2015. Björk – svart på vitt om myllrande mångfald. – CBMs skriftserie 89. Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 108. 108
Forshage, M. 2017. Varför var de gamla entomologerna swedenborgare? [Why were the old entomologists Swedenborgians?] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 109-130. 109-130
Gertsson, C.-A. & Fägerström, C. 2017. Två nya tripsarter (Thysanoptera) för Sverige samt tre nya landskapsfynd från Öland. [Two thrips species (Thysanoptera) new to Sweden and three new province-records from Öland.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 131-136. 131-136
Stigenberg, J. 2017. Review of the genus Townesilitus (Hymenoptera, Braconidae) in Sweden, with description of a new species and a molecular characterization. [Översyn av släktet Townesilitus (Hymenoptera, Braconidae) i Sverige med en ny art och molekylära data.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 137-150. 137-150
Lehtonen, S., Lehtonen, I., Teräs, A., Varrela, J., Virta, P. & Vesterinen, E. J. 2017. DNA barcoding reveals widespread occurrence of Leptidea juvernica (Lepidoptera: Pieridae) in southern Finland. [DNA-analys visar att ängsvitvingen Leptidea juvernica är utbredd i stora delar av Finland.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 151-159. 151-159
Föreningsinformation. Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 160. 160
Ljungberg, H. 2017. Återfynd av bronsrörbock Donacia antiqua i Norrbotten (Coleoptera, Chrysomelidae). [Rediscovery of the reed beetle Donacia antiqua in northern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 161-166. 161-166
Waldeck, J. 2017. Naverlönnsolvecklare Pammene trauniana i Sverige. [Maple Piercer Pammene trauniana in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 167-170. 167-170
Szpryngiel, S. & Coulianos, C-C. 2017. Några för Sverige nya ängsskinnbaggar (Hemiptera-Heteroptera: Miridae) jämte nya landskapsfynd. [Plant bugs (Hemiptera-Heteroptera: Miridae) new to Sweden and new province records.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 171-177. 171-177
Inbjudan till Svenskt entomologmöte 2018. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 178. 178
Sörensson, M. & Clayhills, T. 2017. Micridium angulicolle – a rare European beetle discovered in Finland (Coleoptera: Ptiliidae). [Micridium angulicolle – en sällsynt europeisk skalbagge upptäckt i Finland (Coleoptera: Ptiliidae).] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 179-188. 179-188
Stipendier för yngre entomologer. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 188. 188
Hellqvist, S., Ericson, N. & Struwe, I. 2017. Intressanta fynd av daggflugor, med en uppdaterad provinskatalog över de svenska arterna (Diptera: Drosophilidae). [Interesting records of Drosophilidae (Diptera) with an updated province checklist of Swedish species.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 189-202. 189-202
Ryrholm, N., Johansson, N. & Shaw, M. R. 2017. The Swedish species of Cidaphus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae), a new genus and three new species for Sweden. [De svenska arterna av brokparasitstekelsläktet Cidaphus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae), ett nytt släkte och tre nya arter för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 203-208. 203-208
Billqvist, M. 2017. Nya provinsfynd av trollsländor i Sverige 2009-2017. [New provincial records of Odonata in Sweden 2009-2017.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 209-225. 209-225
Johansson, L. 2017. Recensioner/Book reviews: Ehnström, B. & Holmer, M. 2017. Tall: en tallrik biologisk mångfald. – Centrum för biologisk Mångfald. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 226-227. 226-227
Forshage, M. 2017. Recensioner/Book reviews: Brock, J.P. 2017. The Banchine wasps (Ichneumonidae: Banchinae) of the British Isles. – Handbooks for the Identification of British Insects VII:4. 150 pp. Royal Entomological Society. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 227-229. 227-229
Eriksson, P. 2017. Recensioner/Book reviews: Berglind, S-Å., Enfjäll, K., Mangsbo, D. & Nilsson, T. 2010. Hotade arter i Värmland. – Länsstyrelsen i Värmland. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 229-230. 229-230
Jonsell, M. 2017. Svart vapenfluga, Hermetia illucens: invasiv mat? [Black sodlier fly, Hermetia illucens, invasive food?] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 231-232. 231-232
Johansson, N. 2017. Phytodietus (Neuchorus) maculator and Phytodietus (Phytodietus) basalis, two parasitic wasps (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae) new to Sweden. [Phytodietus (Neuchorus) maculator och Phytodietus (Phytodietus) basalis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae) två nya brokparasitsteklar för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 233-237. 233-237
Föreningsinformation. Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 238. 238
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 138 (2017). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 138 (2017).] Entomologisk tidskrift vol. 138 (3-4), s. 239-240. 239-240

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.