Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1995 1-2 omslag ET 1995 3 omslag ET 1995 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, s 1-72, juni 1995. Nr 3, s 73-136, november 1995. Nr 4, s 137-192, december 1995.

Brundin, L. 1995. Från Grimsgöl till Gondwanaland — en smålännings mödor under ett halvsekel som fjädermyggsforskare [From the Grimgöl pool to Gondwanaland – endeavors during half a century as student of chironomid midges] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 1-12. 1-12
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1995. Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken Anoplodera scutellata (Cerambycidae) [Threatened wood beetles in beech forest: 1. Anoplodera scutellata (Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 13-19. 13-19
Hedström, L. 1995. Recension/Book review: Ossiannilsson, F. 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 19-20. 19-20
Berglind, S.-Å. 1995. Röjning gör livet ljusare för gråmyran (Formica cinerea) på Brattforsheden i Värmland [Habitat management brightens the future for Formica cinerea Mayr (Hymenoptera, Formicidae) on Brattforsheden, Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 21-25. 21-25
Ahnlund, H. 1995. Debatt: Vad styr förekomsten av krävande vedskalbaggar beståndskontinuitet eller substrattillgång? Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 25-26. 25-26
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1995. Debatt: Naturvårdsstrategier, hänsynsregler i skogsbruket och försiktighetsprincipen. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 26-29. 26-29
Hydén, N. 1995. Recension/Book review: Chen, Y.X., Wang, B.H. & Lin, D.W. 1991. The Noctuid Fauna of   Xizang. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 30 & 58. 30 & 58
Ryrholm, N. 1995. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1994 [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 31-45. 31-45
Hydén, N. 1995. Recension/Book review: Wiltshire, E.P. 1990. An illustrated, annotated catalogue of the Macro-Heteroptera of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia, Vol. 11. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 45-46. 45-46
Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 47-53. 47-53
Svensson, I. 1995. Malte Carlsson – en minnesteckning. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 54. 54
Jonsson, L. J. 1995. Taggspindeln Cheiracanthium elegans ny för Nordeuropa, med en kort översikt av släk­tets svenska arter [Cheiracanthium elegans, a new spider to Northern Europe,with a brief summary of the genus in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 55-58. 55-58
FerrerJ. 1995. New and forgotten species of Tenebrionidae collected by J.A. Wahlberg (1810-1856) preserved in the Swedish Museum of Natural History, Stockholm (Coleoptera, Tenebrionidae) [Nya och bortglömda arter av Tenebrionidae insamlade av J.A. Wahlberg (1810-1856) förvarade i Naturhistoriska Riksmuseet (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 59-64. 59-64
Annons: Fauna och Flora. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 64. 64
Raymond, M. 1995. On the breeding period of Culex pipiens and C. torrentium (Diptera, Culicidae) in Upp­sala, Sweden [Något om reproduktionsperiodens längd för stickmyggorna Culex pipiens och C. torrentium (Diptera, Culicidae) i Uppsala] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 65-66. 65-66
Annons: Fjärilskalendern. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 66. 66
Andersson, G. 1995. Tordyveln Geotrupes mutator ny för Halland på 1600-talet [Geotrupes mutator   (Marsham) (Coleoptera, Scarabaeidae) new to Halland, southern Sweden, in the 17th century] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 67. 67
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 67. 67
Åkerlund, M. 1995. Ängern Attagenus augustatus gobicola   (Coleoptera, Dermestidae) — ett nytt skadedjur eller bara en tillfällig gäst? [Attagenus   augustatus gobicola (Coleoptera, Dermestidae) — a new pest insect or only a temporary guest?] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 68. 68
Annons: Entomologmatrikel. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 68. 68
Berglind, S.-Å. 1995. Ett hovsamt förslag: Fånga en ny ET-prenumerant. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 69-70. 69-70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 71-72. 71-72
Ebenhard, T. 1995. Våtmarksfjärilar i ett fragmenterat landskap – små populationers överlevnad [Wetland butterflies in a fragmented landscape – the survival of small populations] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 73-82. 73-82
Upprop: Rapportera till ArtDatabanken. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 82. 82
Douwes, P. 1995. Sveriges myror [The Swedish ants] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 83-99. 83-99
Jonsell, M. 1995. Recension/Book review: Ljungberg, H. 1994. Jordlöparfaunan i Kvismaren och Norrbyåstrakten (Coleoptera, Carabidae), en inventering. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 99-100. 99-100
Jonsell, M. 1995. Recension/Book review: Sörensson, M. 1994. Om faunan av ryggradslösa djur i Vesums mosse samt några andra områden inom Burlövs och Staffanstorp kommuner. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 99-100. 99-100
Hedström, L. 1995. Svenska insektfynd – rapport 8 [ Swedish insect records – rapport 8] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 101-117. 101-117
Hedström, L. 1995. Recension/Book review: Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 117-118. 117-118
Information: Ny check-lista över svenska blomflugor. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 118. 118
Dufberg, A. 1995. Viveln Sciaphobus rubi (Coleoptera, Curculionidae) — ett återfynd av en skånsk skalbaggsart efter mer än 180 år [ Sciaphobus   rubi (Coleoptera, Curculionidae) – a Scanian species of beetle, found again efter more than 180 years] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 119-122. 119-122
Ferrer, J. 1995. A key to the Flour beetles of the genus Tribolium MacLeay in Sweden (Coleoptera, Tenebrionidae), with distributional notes [Bestämningsnyckel över mjölbaggesläktet Tribolium MacLeay i Sverige (Coleoptera, Tenebrionidae), med utbredningsuppgifter] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 123-126. 123-126
Sökes: Getingbon! Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 126. 126
Högmo, O. 1995.  Busksmalmyran Leptothorax parvulus funnen på Gotland – ny för Nordeuropa. [Leptothorax parvulus Schenek (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 127-128. 127-128
Ohlsson, A. & Ryrholm, N. 1995. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1994 [Interesting records of Lepi­doptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 129-130. 129-130
Mamaev, B. M. 1995. Records of gall midges of the subfamily Porricondylinae (Diptera, Cecidomyiidae) in Sweden [Fynd av gallmyggor av underfamiljen Porricondylinae (Diptera, Cecidomyiidae) i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 131-132. 131-132
Berglind, S.-Å. 1995. Recension/Book   review: Wiren, M. 1993. Trädgårdens flygande juveler – Handledning vid anläggning av dagfjärilsbiotoper. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 132-133. 132-133
Palmqvist, G. 1995. Recension/Book review: Ronkay, G. & Ronkay, L. 1994. Noctuidae Europaeae vol. 6: Cucullinae I. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 133-134. 133-134
Kronestedt, T. 1995. Per Inge Persson – en minnesteckning. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 134-135. 134-135
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 136. 136
Gärdenfors, U. 1995. Insektsskådning – en fluga att ta på allvar! [Insect-watching — a spreading activity!]   Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 137-150. 137-150
Jonsell, M. 1995. Skalbaggar på Prästflon, en myr i Ångermanland – Är floristiskt skyddsvärda myrar in­tressanta även ur insektssynpunkt? [Beetles on Prästflon, a mire in the province of Ångermanland in central Sweden – Are botanically interesting mires also interesting from an entomological point of view?] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 151-159. 151-159
Nilsson, A. 1995. Recension/Book review: Hänggi, A., Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Habitats of Central European spiders. Characterisation of the habitats of the most abundant spider species of Central Europe and associated species. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 160. 160
Lindström, K. & Berglind, S.-Å. 1995. Genetisk variation mellan populationer och inom bon hos gråmyran (Formica cinerea) i Mellansverige och Finland [Genetic variation between populations and within nests of Formica cinerea (Hymenoptera, Formicidae) in central Sweden and in Finland] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 161-168. 161-168
Lemdahl, G., Aronsson, M. & Hedenäs, L. 1995. Insekter från ett medeltida handelsfartyg [Insect remains from a medieval vessel] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 169-174. 169-174
Wikars, L.-O. 1995. Recension/Book   review: Pettersson, B. & Samuelsson, H. (Red.). 1995. Skador på barrträd. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 174. 174
Wikars, L.-O. 1995. Recension/Book   review: Eidmann, H. & Klingström, A. 1990. Skadegörare i skogen. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 174. 174
Sörensson, M. 1995. Viveln Polydrusus impressifrons (Coleoptera, Curculionidae) i Sverige [The weevil Polydrusus impressifrons Gyllenhal (Coleoptera, Curculionidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 175-177. 175-177
Upprop: Lämna förslag till mottagare av Naturvårds – markägardiplomet! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 178. 178
Annons: Sjunde Svenska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 178. 178
Förare, J. 1995. The biology of the noctuid moth Abrostola asclepiadis Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae) in Sweden [Biologin hos nattflyet Abrostola asclepiadis Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae) i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 179-186. 179-186
Upprop: Tidskriften Parnassiana efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 186. 186
Ahlén, I. 1995. En isolerad population av ängsvårtbitare (Metrioptera roeseli) på skånska sydkusten [An isolated population of Metrioptera roeseli Hagenbach 1822 (Orthoptera, Tettigoniidae) on the south coast of Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 187-188. 187-188
Annons: Ansök stipendier! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 188. 188
Gillerfors, G. 1995. Acrotona pseudotenera (Staphylinidae) och Melanophthalma distinguenda (Latridiidae), två nya skalbaggar för Sverige [Acrotona pseudotenera (Cameron) (Staphylinidae) and Melanophthalma   distinguenda (Comolli) (Latridiidae), two species of Coleoptera new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 189-190. 189-190
Annons: Ansök stipendier! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 190. 190
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 116 1995. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 191-192. 191-192
ET 1995 1-12
ET 1995 1-12
ET 1995 1-12.pdf
1.5 MiB
601 Downloads
Detaljer...
ET 1995 13-19w
ET 1995 13-19w
ET 1995 13-19w.pdf
745.0 KiB
967 Downloads
Detaljer...
ET 1995 19-20
ET 1995 19-20
ET 1995 19-20.pdf
211.1 KiB
315 Downloads
Detaljer...
ET 1995 21-25
ET 1995 21-25
ET 1995 21-25.pdf
555.4 KiB
357 Downloads
Detaljer...
ET 1995 25-29
ET 1995 25-29
ET 1995 25-29.pdf
582.6 KiB
371 Downloads
Detaljer...
ET 1995 30 Och 58
ET 1995 30 Och 58
ET 1995 30 och 58.pdf
1.5 MiB
335 Downloads
Detaljer...
ET 1995 31-45w
ET 1995 31-45w
ET 1995 31-45w.pdf
1.6 MiB
960 Downloads
Detaljer...
ET 1995 45-46
ET 1995 45-46
ET 1995 45-46.pdf
174.3 KiB
320 Downloads
Detaljer...
ET 1995 47-53
ET 1995 47-53
ET 1995 47-53.pdf
783.0 KiB
723 Downloads
Detaljer...
ET 1995 54
ET 1995 54
ET 1995 54.pdf
814.7 KiB
380 Downloads
Detaljer...
ET 1995 55-58
ET 1995 55-58
ET 1995 55-58.pdf
426.9 KiB
782 Downloads
Detaljer...
ET 1995 59-64
ET 1995 59-64
ET 1995 59-64.pdf
637.9 KiB
1530 Downloads
Detaljer...
ET 1995 65-66
ET 1995 65-66
ET 1995 65-66.pdf
205.2 KiB
956 Downloads
Detaljer...
ET 1995 67
ET 1995 67
ET 1995 67.pdf
612.7 KiB
519 Downloads
Detaljer...
ET 1995 68
ET 1995 68
ET 1995 68.pdf
552.4 KiB
460 Downloads
Detaljer...
ET 1995 69-70
ET 1995 69-70
ET 1995 69-70.pdf
235.1 KiB
338 Downloads
Detaljer...
ET 1995 71-72
ET 1995 71-72
ET 1995 71-72.pdf
233.0 KiB
345 Downloads
Detaljer...
ET 1995 73-82
ET 1995 73-82
ET 1995 73-82.pdf
1.1 MiB
388 Downloads
Detaljer...
ET 1995 82
ET 1995 82
ET 1995 82.pdf
606.5 KiB
291 Downloads
Detaljer...
ET 1995 83-99w
ET 1995 83-99w
ET 1995 83-99w.pdf
1.7 MiB
1922 Downloads
Detaljer...
ET 1995 99-100
ET 1995 99-100
ET 1995 99-100.pdf
176.2 KiB
340 Downloads
Detaljer...
ET 1995 101-117w
ET 1995 101-117w
ET 1995 101-117w.pdf
1.8 MiB
1148 Downloads
Detaljer...
ET 1995 117-118
ET 1995 117-118
ET 1995 117-118.pdf
189.7 KiB
326 Downloads
Detaljer...
ET 1995 119-122
ET 1995 119-122
ET 1995 119-122.pdf
426.6 KiB
385 Downloads
Detaljer...
ET 1995 123-126
ET 1995 123-126
ET 1995 123-126.pdf
431.0 KiB
2734 Downloads
Detaljer...
ET 1995 126
ET 1995 126
ET 1995 126.pdf
734.4 KiB
566 Downloads
Detaljer...
ET 1995 127-128
ET 1995 127-128
ET 1995 127-128.pdf
212.4 KiB
552 Downloads
Detaljer...
ET 1995 129-130
ET 1995 129-130
ET 1995 129-130.pdf
210.4 KiB
703 Downloads
Detaljer...
ET 1995 131-132
ET 1995 131-132
ET 1995 131-132.pdf
201.3 KiB
468 Downloads
Detaljer...
ET 1995 132-133
ET 1995 132-133
ET 1995 132-133.pdf
192.3 KiB
342 Downloads
Detaljer...
ET 1995 133-134
ET 1995 133-134
ET 1995 133-134.pdf
197.4 KiB
354 Downloads
Detaljer...
ET 1995 134-135
ET 1995 134-135
ET 1995 134-135.pdf
221.3 KiB
761 Downloads
Detaljer...
ET 1995 136
ET 1995 136
ET 1995 136.pdf
99.6 KiB
332 Downloads
Detaljer...
ET 1995 137-150w
ET 1995 137-150w
ET 1995 137-150w.pdf
1.9 MiB
497 Downloads
Detaljer...
ET 1995 151-159
ET 1995 151-159
ET 1995 151-159.pdf
1.0 MiB
482 Downloads
Detaljer...
ET 1995 160
ET 1995 160
ET 1995 160.pdf
765.2 KiB
349 Downloads
Detaljer...
ET 1995 161-168
ET 1995 161-168
ET 1995 161-168.pdf
959.2 KiB
479 Downloads
Detaljer...
ET 1995 169-174
ET 1995 169-174
ET 1995 169-174.pdf
614.1 KiB
769 Downloads
Detaljer...
ET 1995 174
ET 1995 174
ET 1995 174.pdf
744.9 KiB
598 Downloads
Detaljer...
ET 1995 175-177
ET 1995 175-177
ET 1995 175-177.pdf
291.4 KiB
727 Downloads
Detaljer...
ET 1995 178
ET 1995 178
ET 1995 178.pdf
670.5 KiB
300 Downloads
Detaljer...
ET 1995 179-186
ET 1995 179-186
ET 1995 179-186.pdf
831.7 KiB
1230 Downloads
Detaljer...
ET 1995 187-188
ET 1995 187-188
ET 1995 187-188.pdf
229.4 KiB
603 Downloads
Detaljer...
ET 1995 189-190
ET 1995 189-190
ET 1995 189-190.pdf
174.9 KiB
384 Downloads
Detaljer...
ET 1995 191-192
ET 1995 191-192
ET 1995 191-192.pdf
176.2 KiB
387 Downloads
Detaljer...