Entomologisk Tidskrift Volym 136 – år 2015
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-72, maj 2015.
Nr 3, sid. 73-120, sep 2015.
Nr 4, sid. 121-200, dec 2015.

Gullefors, B. 2015. Svärmning och parbildning hos nattsländan Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae). [Swarming and mating in the caddisfly Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 1-4. 1-4
Seifert, B. & Hagman, A. 2015. Colonization overseas by long-range aerial drift in a Formicoxenine ant (Hymenoptera, Formicidae). [Luftspridning över havet av en liten ettermyra (Hymenoptera, Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 5-15. 5-15
Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Nordamerikanska skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 16. 16
Hellqvist, S., Ericson, N. & Persson, M. 2015. Intressanta fynd i Sverige av dansflugor, styltflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Interesting records of Empidoidea (Diptera) from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 17-32. 17-32
Ericson, N & Hellqvist, S. 2015. Bestämningsnyckel till nordiska släkten av dansflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Identification key to the genera of Empidoidea in Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 33-40. 33-40
Palmqvist, G. 2015. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 41-48. 41-48
Bengtsson, B. Å. 2015. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2014.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 49-63. 49-63
 Annons: Säljes, fjärilsböcker. Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 63. 63
Östrand, F. 2015. Första svenska fyndet av långvingad lövvårtbitare Phaneroptera falcata. [First record of the Bush Cricket Phaneroptera falcata in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 64-66. 64-66
Höjer, J. 2015. Ernobius pruinosus, en ny nordeuropeisk trägnagare på Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae). [Ernobius pruinosus, a new North European Anobiidae-species on Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 67-71. 67-71
Annons: Yrfän – ny tidskrift om insekter och småkryp! Entomologisk tidskrift vol. 136 (1-2), s. 72. 72
Höjer, J. 2015. De exotiska skalbaggarna på Gotska Sandön – invandring och överlevnad (Coleoptera). [The exotic beetles on the Baltic Sea island Gotska Sandön – immigration and survival (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 73-84. 73-84
Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Gotska Sandöns skogshistoria med brandplan för framtiden. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 85. 85
Annons: En rykande ny tidskrift om insekter och andra småkryp. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 86. 86
Bukvová, D. & Hamerlík, L. 2015. Non-biting midges (Diptera, Chironomidae) in the fountains of Lund, SW Sweden. [Fjädermyggor i föntäner i Lund.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 87-92. 87-92
Mühlhäuser, E. 2015. Bladluslejonsteklar (Hymenoptera: Heloridae) i Sverige – introduktion av en familj med stort A i vingnervatur. [The helorids (Hymenoptera: Heloridae) of Sweden – introduction to a family with grade A in wing venation.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 93-102. 93-102
Lindelöw, Å., Isacsson, G., Ravn, H. P. & Schroeder, M. 2015. Tetropium gabrieli and Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae and Curculionidae) – invasion of two potential pest species on larch in Sweden. [Tetropium gabrieli och Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae och Curculionidae) – invandring av två möjliga skadeinsekter på lärk till Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 103-112. 103-112
Annons: Östergötlands trollsländor – Sveriges första regionala trollsländeatlas. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 112. 112
Strandberg, J. & Stigenberg, J. 2015. Nya arter av svidknott (Ceratopogonidae) i Sverige. [New species records of biting midges (Ceratopogonidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 113-118. 113-118
Victorsson, J. 2015. Recension/Book review: Vacker översikt över skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 119. 119
Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Knäppare och praktbaggar m.fl. – på finska. Entomologisk tidskrift vol. 136 (3), s. 120. 120
Bergsten, J., Nilsson, L. G. R. & Bukontaite, R. 2015. Åkerjordfly, Agrotis exclamationis, identifierad som värdart för svävflugan Villa hottentotta med hjälp av DNA streckkodning (Diptera: Bombyliidae). [The noctuid moth Agrotis exclamationis identified as a host for the bee fly Villa hottentotta using DNA barcoding (Diptera: Bombyliidae).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 121-130. 121-130
Johansson, N. 2015. Brachypalpus valgus och Criorhina pachymera, två spektakulära vedlevande blomflugor (Diptera: Syrphidae) nya för Nordeuropa. [Brachypalpus valgus and Criorhina pachymera, two spectacular saproxylic hoverflies (Diptera: Syrphidae) new to Northern Europe.]. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 131-138. 131-138
Fernholm, B. & Vårdal, H. 2015. Riksmuseet, Riksmusei Vänner och Malaise. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 139-142. 139-142
Nielsen, P. 2015. Blålöpare (Carabus problematicus) som värddjur för parasitflugan Zaira cinerea (Tachinidae) i Sverige. [Carabus problematicus as host for the tachinid fly Zaira cinerea in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 143-144. 143-144
Gullefors, B. 2015. Sveriges nattsländor (Trichoptera), utbredning, vanlighetsgrad, habitat och flygtider. [The Swedish caddisflies (Trichoptera), distribution, frequency, habitat and flight times.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 145-161. 145-161
Gertsson, C.-A.  2015. Bladloppan Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) ny för Sverige. [The jumping plant-lice Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 162-164. 162-164
MacGowan, I. 2015. A Review and Checklist of Swedish Lonchaeidae (Diptera). [En översikt och checklista för svenska stjärtflugor (Lonchaeidae, Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 165-172. 165-172
Solbreck, C. 2015. Recension/Book review: De stinker och strålar. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 173-174. 173-174
Annons: Stipendier till yngre entomologer. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 174. 174
Stigenberg, J. & van Achterberg, C. 2015. Heads up on Swedish Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – a key to species and three new species records. [Se upp för svenska Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – en nyckel till art och tre nya landsfynd.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 175-184. 175-184
Gertsson, C.-A.  2015. An annotated checklist of Thysanoptera (thrips) from the Nordic countries. [Provinsförteckning över Nordens tripsar.] Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 185-198. 185-198
Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Naturromantisk kultur. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 199. 199
Inbjudan till svenska entomologmötet 2016 i Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 136 (4), s. 200. 200