Yrfän – en populärvetenskaplig tidskrift om insekter och småkryp

Välkommen till en spännande värld! I Yrfän kan du läsa om allt som försiggår i den lilla världen. Namnet på vår populärvetenskapliga tidskrift “Yrfän” syftar på Linnés påhittiga smeknamn på allehanda småkryp. Mycket nöje!

”Sverige har fått en ny bra naturtidskrift. Naturvänner med minsta intresse för insekter och småkryp bör teckna en prenumeration på tidskriften Yrfän.” – natursidan.se

”Sammantaget är tidningen intressant, inbjudande och snygg. Premiärnumret imponerar och fortsätter den hålla samma klass kan den mycket väl aspirera på tronen som den näst bästa naturtidningen i Sverige.”  – Tidningen Fältbiologen

Ur senaste numret – 4/2017

Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Ådö–Lagnö
Porträttet: Didrik Vanhoenecker
Dagfjärilarnas livspussel, del 3: Vintertider nalkas
Insekter till middag
Skogsbranden & dess specialister
Naturlig brand i fjällnära skog berikade svenska insektsfaunan
Sanden på väg tillbaka
En bokspinnare i lådan
Resereportaget: Vetenskaplig klassresa till Chamonix
Krönikan: Arter är livet
Fotografen: David Lundgren
Recensionen: Britain’s spiders – en bra introduktion till spindelvärlden
Föreningssidan: Entomologiska föreningen i Dalarna & Västmanland

 

Klicka här för att se innehållet i alla nummer, och läsa Yrfän nr. 1 online! 

Så prenumererar du

Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor och inkluderar fyra nummer. Vid prenumeration får du först senaste numret och ev. tidigare utkomna nummer skickas med viss fördröjning.

Börja prenumerera genom att sätta in 200 kronor på SEF:s plusgiro 66047-2 och ange ditt namn och din adress i meddelandefältet.

Prenumerationspriser Pris Du sparar
Helår Yrfän 4 nummer 200 kr  
Helår Entomologisk Tidskrift 3-4 nummer 350 kr  
Kombination Yrfän + Entomologisk Tidskrift 500 kr 50 kr

 

Baknummer
Årets fyra nummer kostar 50 kr styck och äldre nummer 25 kr.
Beställ genom att sätta in pengar på SEF:s Plusgiro 66047-2 och ange vilka nummer (t ex 100 kr, 2016: 1-4) du vill ha, ditt namn och din adress i meddelandefältet.

Redaktionen – det är vi som gör Yrfän!

Magnus Bjelkefelt (redaktör) – magnus@bjelkefelt.se
Linda Strand (ansvarig utgivare) – linda@faunacoll.se
Thomas Harry – thomas.harry2@gmail.com
Kajsa Mellbrand – kajsa@mellbrand.net
Pål Axel Olsson – pal_axel.olsson@biol.lu.se
Thomas Persson Vinnersten – thomas.perssonvinnersten@gmail.com
Rasmus Hovmöller – rasmus.hovmoller@gmail.com

Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän? Eller har du ett intressant småkrypsfynd att dela med dig av? Hör då av dig till redaktionen via mejladressen yrfan@sef.nu. Vi ser fram emot att höra dina idéer!