Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 012, 1891

Entomologisk Tidskrift Volym 12 – år 1891

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Redaktör: S Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 1 mars 1891
Nr 2, sid 49-112, 18 juni 1891
Nr 3-4, sid 113-236, 14 december 1891

Schöyen, W. M. 1891. Rhagium bifasciatum som skandinavisk insekt. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 1-2. 1-2
Ohlson, N. C. 1891. Kålfjärilar till sjös. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 3-4. 3-4
Nerén, C. H. 1891. Bidrag till kännedomen om lefnadssättet hos några skandinaviska arter av sågstekelsläktet Emphytus. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 5-14. 5-14
Wermelin, J. H. 1891. Några svenska fjärilars fyndorter. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 15. 15
Sandahl, Oskar Th. 1891. Dödsfall: J. L. Stenberg. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 16. 16
Statsanslag till entomologiska tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 16. 16
Nordin, L. 1891. Anteckningar öfver Hemipterer. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 17-21. 17-21
Varenius, B. 1891. Två nya svenska skalbaggar (Heterocerus mölleri et Megarthrus thomsoni) n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 22. 22
Sandahl, Oskar Th. 1891. Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1890. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 23-27. 23-27
Notis. Kandidat Sjöstedts resa. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 27. 27
Andersson, Josef 1891. Ännu ett önskningsmål för entomologin i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 28-32. 28-32
Lampa, Sven 1891. Berättelse till Kongl. Lantbruksstyrelsen för 1890. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 33-48. 33-48
Notis. Om statens entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 12 (1), s. 48. 48
Holmerz, C. G. 1891. Om tallmätarens uppträdande i Nerike 1889-90. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 49-53. 49-53
Lampa, Sven 1891. Smärre notiser: Statsanslag till ollonborrens utrotande. Gräshopporna i Algier. Stark lifskraft hos fjärilsägg. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 53-54. 53-54
Lampa, Sven 1891. Smärre notiser: En fiende till Coloradobaggen. Laemophloeus alternans och Palorus depressus. Spindlarne och sköldlössen. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 54. 54
Lampa, Sven 1891. Sädesknäpparne. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 55-61. 55-61
Lampa, Sven 1891. En parasit funnen på ollonborrelarven. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 62-63. 62-63
Lampa, Sven 1891. Godt väderkorn hos insekter. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 63. 63
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Ett enkelt sätt att utrota i bigården besvärliga getingar. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 63-64. 63-64
Lampa, Sven 1891. Kålflugan (Anthomyia brassicae). Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 64. 64
Thorell, T. T. 1891. Nova species brasiliana ordinis scorpionum. Tafl 4. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 65-70. 65-70
Schöyen, W. M. 1891. Nekrolog Georg Sandberg. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 71-76. 71-76
Aurivillius, Chr. 1891. Svensk entomologisk litteratur 1890. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 77-78. 77-78
Schöyen, W. M. 1891. Norsk entomologisk litteratur 1890. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 79-80. 79-80
Sandahl, Oskar Th. 1891. Nekrolog F. W. Meves. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 81-86. 81-86
Andersson, Josef 1891. Larvburar af glas Tafl. 5A. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 87-88. 87-88
Andersson, Josef 1891. Ljusfälla för fjärilsfångst Tafl. 5B. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 88-90. 88-90
Andersson, Josef 1891. Modell till spännbräden Tafl. 5C. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 90-91. 90-91
Andersson, Josef 1891. Ny metod för fjärilsfångst. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 91-92. 91-92
Sandahl, Oskar Th. 1891. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 28 feb. 1891. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 93-95. 93-95
Hofgren, G. 1891. Thecla rubi. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 95-96. 95-96
Aurivillius, Chr. 1891. Notis. Zeugophora turneri. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 96. 96
Aurivillius, Chr. 1891. Neue Coleoptera Longicornia III. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 97-106. 97-106
Sandahl, Oskar Th. 1891. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 25 april 1891. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 107-110. 107-110
Fredberg, L. J. 1891. Förteckning öfver af undertecknad funna Microlepidoptera inom landskapet Dal. Entomologisk tidskrift vol. 12 (2), s. 111-112. 111-112
Lampa, Sven 1891. Hvetemyggan. Tafl 6. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 113-135. 113-135
Lampa, Sven 1891. Notis. Ollonborreinsamlingen 1891. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 136. 136
Andersson, Josef 1891. Några råd angående frostfjärilens insamlande. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 137-140. 137-140
Lantbruksentomolog i Norge. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 140. 140
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatsaer: Pogonocherus hispidus Lin. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 141. 141
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatsaer: Aphodius fimetarius Lin. Misstänkt att vara en skadeinsekt. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 141-142. 141-142
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatser: Mjölmottet (Asopia farinalis Lin.). Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 142. 142
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatser: Trädgårdsnunnan (Oeneria dispar Lin.). Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 142-144. 142-144
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatser: Phaedon cochleriae Fab. Såsom skadeinsekt. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 144. 144
Grill, C. 1891. Entomologiska anteckningar från Fjällnäs i Härjedalen. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 145-157. 145-157
Grill, C. 1891. Notis. Galeruca xanthomelaena Schrank. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 157. 157
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Bohvete som skyddsmedel mot ”fällmask”. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 158. 158
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Mot jordloppor. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 158. 158
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Sätt att fördrifva väggohyra. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 158. 158
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Myrors bortdrifvande. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 158. 158
Ohlson, P. E. 1891. En historia om en bisvärm. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 159. 159
Peyron, J. 1891. Nya fyndorter för tvenne svenska mätarefjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 160. 160
Lampa, Sven 1891. Smärre uppsatser: Resande svenska naturforskare. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 160. 160
Sjöstedt, Y. 1891. Resebref. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 161-174. 161-174
Aurivillius, Char. 1891. Kand. Sjöstedts första sändning. Hemimerus talpoides. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 174. 174
Schöyen, W. M. 1891. En for Skandinavien ny Alucita. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 175-176. 175-176
Lampa, Sven 1891. Gåfvor till föreningens insektsamling. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 176. 176
Sahlberg, J. 1891. Nekrolog Johan Martin Jacob af Tengström. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 177-190. 177-190
Schött, H. 1891. Nya nordiska Collembola. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 191-192. 191-192
Aurivillius, Chr. 1891. Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem gebiete des Camerunflusses heimgebrachten schmetterlingssammlung. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 193-228. 193-228
Sandahl, Oskar Th. 1891. Entomologiska föreningens i Stockholm höstsammankomst den 10 okt. 1891. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 229-231. 229-231
Sandahl, Oskar Th. 1891. Litteratur: Danmarks större sommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 231. 231
Sandahl, Oskar Th. 1891. Hemipteren Picromerus bidens L. såsom larvdödare. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 232. 232
Sandahl, Oskar Th. 1891. Nekrolog P. A. Edgren. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 233-236. 233-236
Lampa, Sven 1891. Skydds- och utrotningsmedel: Sätt att fördrifva larverna till stickelbärssågaren (Nematus ventricosus). Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), s. 236. 236
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 12 (3-4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.