Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 013, 1892

Entomologisk Tidskrift Volym 13 – år 1892

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Redaktör: S Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 27 februari 1892
Nr 2-3, sid 81-208, 1 juni 1892
Nr 4, sid 209-292, 1 december 1892

Lampa, Sven 1892. Berättelse till Kongl. Landbruksstyrelsen angående resor och förrättningar under år 1861 af dess entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 1-38. 1-38
Lampa, Sven 1892. Notiser: Vatteninsekter, skadliga för fiskafveln; Landbruksentomolog; Statsanslag till Entomologisk Tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 39-40. 39-40
Lampa, Sven 1892. Röda tallstekeln (Lophyrus rufus) och dess uppträdande i våra skogar (träsnit). Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 41-44. 41-44
Lampa, Sven 1892. Skydds- och utrotningsmedel Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 45. 45
Lampa, Sven 1892. Litteratur: French, C. A. Handbook of the Destructive insects of Victoria. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 46-48. 46-48
Lampa, Sven 1892. Smärre uppsatser: Galeruca xanthomelena Schrink. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 48. 48
Post, Hampus von 1892. Några iakttagelser öfver pingborren. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 49-50. 49-50
Post, Hampus von 1892. Iakttagelser öfver Adimonia tanaceti L. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 50-52. 50-52
Grill, Claes 1892. En missbildning (träsnit). Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 52. 52
Sandahl, Oskar Th. 1892. Sitodrepa panicea L. och Gracilia minuta F. uppträdande som skadedjur å apotek. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 52-54. 52-54
Lampa, Sven 1892. Halmstekeln (Cephus pygmeus) i Nordamerika. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 54-55. 54-55
Lampa, Sven 1892. Ytterligare om Botrytis tenella. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 56. 56
Nerén, C. H. 1892. Entomologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 57-68. 57-68
Klaer, Hans 1892. Fortegnelse over nogle for Norges fauna nye arter af Phytophage Hymenoptera. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 69-70. 69-70
Sandahl, Oskar Th. 1892. Litteratur: Ström, Danmarks större sommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 71-73. 71-73
Ammitzböll, L. 1892. Alucita dodecadactyla i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 73. 73
Sandahl, Oskar Th. 1892. Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1891. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 74-77. 74-77
Huitfeldt-Kaas, H. 1892. Fortegnelse over i en have i Christiania bemaerkede Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 78-80. 78-80
Lampa, Sven 1892. Från Hallandsås. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. 80. 80
Stadgar för den Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. I-II. I-II
Den Entomologiska föreningens i Stockholm ledamöter den 26 februari 1892. Entomologisk tidskrift vol. 13 (1), s. III-XII. III-XII
Trybom, Filip 1892. Mermis-larver hos Chironomus. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 81-91. 81-91
Klaer, Hans 1892. Odontura punctatissima Bosc och Scolia unifasciata Cyril. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 92. 92
Andersson, Josef 1892. Bidrag till kännedomen om nagelspinnarens (Aglia tau) utvecklingshistoria. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 93-96. 93-96
Nerén, C. H. 1892. Entomologiska sommarstudier. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 97-116. 97-116
Lampa, Sven 1892. Agromyza lappe Loew (träsnit). Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 117-120. 117-120
Andersson, Josef 1892. Psyche hirsutella Hübn. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 120. 120
Sandahl, Oskar Th. 1892. Entomologiska föreningens i Stockholm vintersammankomst den 27 feb. 1892. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 121-125. 121-125
Lampa, Sven 1892. Uppmaning. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 126. 126
Schöyen, W. M. 1892. Norsk entomologisk litteratur 1891 Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 127. 127
Lampa, Sven 1892. Notiser. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 128. 128
Holmgren, Emil 1892. Histologiska studier et. (6 taflor). Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 129-170. 129-170
Aurivillius, Chr. 1892. Leddjurens synförmåga, föredrag vid K. vet. Ak högtidsdag den 31 mars 1892. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 171-180. 171-180
Aurivillius, Chr. 1892. Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabon und dem Camerunflsses heimgebracten schmetterlingssamlung (träsnit). Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 181-200. 181-200
Hedström, Herman 1892. Några ord om kornflugans förekomst och uppträdande i Dalarne, sommaren 1891. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 201-203. 201-203
Lampa, Sven 1892. Vanessa polychloros såsom skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 204. 204
Sandahl, Oskar Th. 1892. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 30 april 1892. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 205-208. 205-208
Lampa, Sven 1892. En för vår fauna ny vifvel. Entomologisk tidskrift vol. 13 (2-3), s. 208. 208
Aurivillius, Chr. 1892. Om slökornflugan (Oscinis frit L. ). Ett gif-akt till Sveriges kornodlare. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 209-224. 209-224
Bidenkap, Olaf 1892. Undersögelser over Diptera brachycera i Jarlsberg og Laurvigs amt sommeren 1891. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 225-246. 225-246
Borries, Herm. 1892. Mutilla erythrocephala Fabr. Som parasit hos Crabro (Solenius) rubicola D. et P. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 247-249. 247-249
Lampa, Sven 1892. Colias werdandi Zett. Ab. immaculata och hecla ab. Sandahli. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 249-250. 249-250
Roth, C. D. E. 1892. Om stridulationen hos Acherontia atrops L. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 250. 250
Nerén, C. H. 1892. Om några skalbaggars lefnadsvanor. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 251-253. 251-253
Ullman, Axel 1892. Mere om Gracilia minuta F.  og Sitodrepa panicea L. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 253-254. 253-254
Roth, C. D. E. 1892. Ytterligare om Sitodrepa panicea L. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 254. 254
Jönsson, Per 1892. En gagnelig föreningsverksamhet. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 255-256. 255-256
Lampa, Sven 1892. Kornflugan, Chlorops pumilionis Bierk. (1 tafla). Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 257-274. 257-274
Schöyen, W. M. 1892. Nekrolog N. G. Moe. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 275-279. 275-279
Sandin, Emil 1892. Nekrolog A. Zornow. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 279. 279
Bergroth, E. 1892. Finsk entomologisk litteratur 1890-1891. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 280-282. 280-282
Aurivillius, Chr. 1892. Svensk entomologisk litteratur 1891. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 282-284. 282-284
Aurivillius, Chr. 1892. Eine neue palaearktische Eulengattung. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 285-286. 285-286
Sandahl, Oskar Th. 1892. Entomologiska föreningens i Stockholm höstsammankomst den 8 okt. 1892. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 287-289. 287-289
Sahlberg, John 1892. Agrotis collina Boisd. En för nordens fauna ny nattfly-art. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), s. 290-292. 290-292
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 13 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.