Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 019, 1898

Entomologisk Tidskrift Volym 19 – år 1898

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns kungl. hofboktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 25 april 1898
Nr 2, sid 65-128, 23 augusti 1884
Nr 3-4, sid 129-205, 14 december 1898

Lampa, Sven 1898. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och förrättningar under år 1897 af föreståndaren för Statens entomologiska anstalt. Entomologisk tidskrift vol. 19 (1), s. 1-48. 1-48
Peyron, John 1898. Frostmätaren eller frostfjärilen (Cheimatobia brumata L.). Entomologisk tidskrift vol. 19 (1), s. 49-56. 49-56
Sahlberg, John 1898. En fjärillarv, som vältrar sig fram med sitt bo. Entomologisk tidskrift vol. 19 (1), s. 57-60. 57-60
Lampa, Sven 1898. Rikstelefon vis Statens entomologiska anstalt. Entomologisk tidskrift vol. 19 (1), s. 60. 60
Aurivillius, Chr. 1898. Hvad menade Linné med Papilio hyale? Entomologisk tidskrift vol. 19 (1), s. 61-64. 61-64
Trybom, F. 1898. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 26 feb. 1898. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 65-66. 65-66
Knutson, Knut och Enell, H. G. O. 1898. Revisionsberättelse för år 1897. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 67-70. 67-70
Lampa, Sven 1898. Reseanslag af statsmedel. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 70. 70
Strand, Embr. 1898. Enumeratio Hymenopterorum norvegicorum. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 71-112. 71-112
Sahlberg, John 1898. Resebref. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 113-120. 113-120
Lampa, Sven 1898. En svår härjning af Nunnans (Lymantria monacha L.) larver. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 120. 120
Sjöstedt, Yngve 1898. Entomologerna vid det 15:de skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm den 7-12 juli 1898. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 121-128. 121-128
Sjöstedt, Yngve 1898. Eine bisher unbekannte termite aus Kamerun. Entomologisk tidskrift vol. 19 (2), s. 128. 128
Grill, Claes 1898. Statens entomologiska anstalt tafl 1 – 2. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 129-142. 129-142
Lampa, Sven 1898. Amerikanskt sätt att insamla och utrota i vatten lefvande insekter. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 143. 143
Lampa, Sven 1898. Statsanslag till den Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 144. 144
Lampa, Sven 1898. För Sverige nya skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 144. 144
Strand, Embr. 1898. Oversigt over de skandinaviske arter af slegten Lycosa (Latr.). Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 145-158. 145-158
Grill, Claes 1898. Entomologiska föreningens Göteborgskrets. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 159-160. 159-160
Holmgren, Nils 1898. Bidrag till kännedomen om Bursa copulatrix hos elateriderna tafl 3-4. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 161-176. 161-176
Aurivillius, Chr. 1898. Diagnosen neuer lepidopteren aus Afrika 4. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 177-186. 177-186
Trybom, F. 1898. Nekrolog Carl David Emanuel Roth. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 187-189. 187-189
Lampa, Sven 1898. Aphodius quadrimaculatus L. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 189. 189
Lampa, Sven 1898. Statsentomolog i Finland. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 189. 189
Trybom, F. 1898. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 30 april 1898. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 190-192. 190-192
Grill, Claes 1898. Entomologiska föreningens Göteborgskrets sammanträde den 8 okt. 1898. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 193-196. 193-196
Ericson, I. B. 1898. För Sverige nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 196. 196
Trybom, F. 1898. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 24 sept. 1898. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 197-203. 197-203
Grill, Claes 1898. En liten historia. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 203. 203
Sjöstedt, Yngve 1898. Zwei neue termiten aus der Westküste Afrikas. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), s. 204-205. 204-205
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 19 (3-4), 206

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.