Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 039, 1918

Entomologisk Tidskrift Volym 39 – år 1918

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-112, 28 mars 1918
Nr 2, sid 113-194, 8 juni 1918
Nr 3-4, sid 195-348, 17 jan. 1919

Wahlgren, Einar 1918. Zur kenntnis schwedischer Dipteren III. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 1-9. 1-9
Jansson, Anton 1918. Coleopterologiskt från Hjälmaren. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 10-30. 10-30
Neander, Alvar 1918. Ytterligare om Kronobergs läns Macrolepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 31-53. 31-53
Alm, Gunnar 1918. Till kännedomen om Prosopistoma foliaceum Fourcr. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 54-59. 54-59
Nordenström, Frithiof 1918. Fynd av sällsyntare fjärilar jämte anteckningar om några av dem. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 60-65. 60-65
Brundin, J. A. Z. 1918. Fjärilar från norra delen av Jönköpings län. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 66-68. 66-68
Orstadius, Ernst 1918. Ytterligare anteckningar om fjärilar, huvudsakligen småfjärilar i Kronobergs län. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 69-81. 69-81
Ljungdahl, David 1918. Lepidopterologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 82-91. 82-91
Nordenström, H. 1918. Parasitstekelfynd i Sydsverige. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 92-94. 92-94
Jansson, Anton 1918. Som myrmecofiler okända eller föga kända Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 95-96. 95-96
Kemner, N. A. 1918. Anchomenus thoreyi Dej. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 96-97. 96-97
Bryk, F. 1918. ”Spindelnät med sänkblod”. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 97-99. 97-99
Ammitzböll, I. 1918. Ännu en tredje för Sverige ny Eristalis-art tagen i Ystad. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 99. 99
Orstadius, Ernst 1918. Ovanligt skadedjur å preparerade fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 99-100. 99-100
Binning, Axel 1918. Anthrocera scabiose Scheven ytterligare funnen i Västmanland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 100. 100
Binning, Axel 1918. Renbromsen anträffad i Västmanland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 100-101. 100-101
Tullgren, Albert 1918. Halltorpsekarna räddade! Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 101. 101
Redaktionen 1918. Entomologiska avdelningen i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 101. 101
Redaktionen 1918. Understöd hösten 1917 för entomologiska forskningar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 101. 101
Tullgren, Albert 1918. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 102-104. 102-104
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 39 (1), s. 105-112. 105-112
Tullgren, Albert 1918. Zur Morphologie und systematik der Hemipteren I. Entomologisk tidskrift vol. 39 (2), s. 113-133. 113-133
Wahlgren, Einar 1918. Über Musca pumilionis Bierkander. Entomologisk tidskrift vol. 39 (2), s. 134-139. 134-139
Ahlberg, Olof 1918. Beiträge zur Deutung der Zetterstedtschen Thrips-arten. Entomologisk tidskrift vol. 39 (2), s. 140-142. 140-142
Bryk, F. 1918. Zur Ikonographie der skandinavischen sphragophoren Rhopalozeren. Entomologisk tidskrift vol. 39 (2), s. 143-147. 143-147
Ringdahl, Oscar 1918. Neue nordische Anthomyiden. Entomologisk tidskrift vol. 39 (2), s. 148-194. 148-194
Jansson, Anton 1918. Intressantare Coleoptera och Hemiptera heteroptera iakttagna i Skedevi socken, Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 195-201. 195-201
Frisendahl, Axel 1918. Coleoptera från Jämtland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 202-205. 202-205
Jansson, Anton 1918. Iakttagelser över Megachile honans blombesök och beteende i och för pollen- och honungsinsamling. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 206-215. 206-215
Ljungdahl, David 1918. Några puppbeskrivningar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 216-238. 216-238
Melin, Douglas 1918. Några tankar kring mimicry och skyddande likhet med stöd av dipterologiska studier. Med 2 tavlor. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 239-294. 239-294
Wahlgren, Einar 1918. Einige Geädervariationen in der Dipterengattung Omphrale. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 295-297. 295-297
Nordenström, Frithiof 1918. Bidrag till kännedomen om Sveriges dagfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 298-321. 298-321
Kemner, N. A. 1918. Über die Gattung Nothorrina Redt. (Col.). Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 322-328. 322-328
Settman, Torsten 1918. Om sammanslutning mellan idel arbetshumlor och om övervintrande humlehonors minne av sitt fjolårsbo. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 329-332. 329-332
Adlerz, Gottfrid 1918. De fotografiska bilderna i ”Grävsteklarnas liv”. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 332-333. 332-333
Welander, E. 1918. Fjärilsfynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköpings län (forts. från 1917). Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 333-340. 333-340
Wahlgren, Einar 1918. Trineura schineri Beck. Ny f;r Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 340. 340
Klefbeck, Einar 1918. Några entomologiska notiser från Gottland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 340-342. 340-342
Lundblad, O. 1918. Ithytrichia lamellaris Eaton. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 342-343. 342-343
Östrand, CH. T. 1918. Skalbaggsfynd i majslast från Argentina. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 343-344. 343-344
Klefbeck, Einar 1918. Några insektfynd i Dalarna. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 344. 344
Rydén, Nils 1918. Några fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 344-345. 344-345
Roman, Abr. 1918. Beriktigande angående parasitsteklar ur grankottar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 345-346. 345-346
Redaktionen 1918. Understöd hösten 1918 för entomologiska forskningar. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 346. 346
Redaktionen 1918. Nytt från Finland. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 346. 346
Redaktionen 1918. Tvenne dödsfall. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 346. 346
Redaktionen 1918. Entomologisk tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 346. 346
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 347. 347
Tullgren, Albert 1918. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. 348. 348
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 39 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.