Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 044, 1923

Entomologisk Tidskrift Volym 44 – år 1923

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 10 mars 1923
Nr 2, sid 81-168, 15 juni 1923
Nr 3-4, sid 169-244, 14 dec. 1923

Bryk, Felix 1923. Bibliographia Aurivilliana. Entomologisk tidskrift vol. 44 (1), s. 1-56. 1-56
Lundblad, O. 1923. Anteckningar om våra vattenhemipterer, III. Entomologisk tidskrift vol. 44 (1), s. 57-80. 57-80
Lundblad, O. 1923. Anteckningar om våra vattenhemipterer, III. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 81-106. 81-106
Bryk, Felix 1923. Neue Beiträge zur variabilität schwedischer Lepidopteren, II. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 107-116. 107-116
Ringdahl, Oskar 1923. Översikt av de i vårt land hittills funna arterna av släktet Phaonia R.D. (Fam. Muscidae). Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 117-140. 117-140
Bernhauer, M. 1923. Coleopterologische Beiträge. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 141-146. 141-146
Cedergren, G. 1923. Försök till en insektgeografisk indelning av svenska skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 147-157. 147-157
Bryk, Felix 1923. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 158-159. 158-159
Roman, Abr. 1923. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 159. 159
Wahlgren, E. 1923. Fjärilar från övre Dalarna och Lule lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 160-162. 160-162
Benander, Per 1923. Anmärkningsvärda fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 162-166. 162-166
Vretlind, E. 1923. Än en gång fjärilnotiser från Sydhalland. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 166-167. 166-167
Vretlind, E. 1923. Dasychira abietis Schiff. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 167. 167
Vretlind, E. 1923. Chrysophanus phlaeas L. var. hypophlaeas. B. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 167. 167
Vretlind, E. 1923. Ekfjärilar utanför den sammanhängande ekregionen. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 167-168. 167-168
Vretlind, E. 1923. Lycaena pheretes Hb. Entomologisk tidskrift vol. 44 (2), s. 168. 168
Roman, Abr. 1923. Ichneumonologische Notizen. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 169-174. 169-174
Jansson, Anton 1923. Coleopterologiska bidrag, 6-7. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 175-179. 175-179
Lindberg, Håkan 1923. Anteckningar om fynd av Hemiptera Heteroptera i Sverige sommaren 1922. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 180-186. 180-186
Wahlgren, E. 1923. Våra Apamea-arter. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 187-192. 187-192
Wahlgren, E. 1923. Cucullia lucifuga Hb. och lactucae Esp. i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 193-199. 193-199
Spessivtseff, Paul 1923. Zweiter beiträg zur kenntnis der Borkenkäferfauna Schwedens. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 200-214. 200-214
Sellman, Einar 1923. Om den i Sverige funna Brychius-arten. Med tillägg av O. Lundblad. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 215-223. 215-223
Första nordiska entomologmötet i Stockholm den 29-30 juni 1923. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 224-242. 224-242
Lundblad, O. 1923. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 243-244. 243-244
Roman, Abr. 1923. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. 244. 244
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 44 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.