Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 046, 1925

Entomologisk Tidskrift Volym 46 – år 1925

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-84, 28 mars 1925
Nr 2, sid 85-142, 10 juli 1925
Nr 3, sid 143-174, 10 okt. 1925
Nr 4, sid 175-247, 20 dec. 1925

Lundblad, O. 1925. En utmärkt preparationsmetod för mikroartropoder. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 1-6. 1-6
Ringdahl, Oskar 1925. Översikt av svenska Hydrotaea-arter (Muscisae). Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 7-20. 7-20
Heintze, Aug. 1925. Lepturinernas blombesök och sekundära könskaraktärer. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 21-34. 21-34
Brundin, J. A. Z. 1925. Fjärilar från Kronobergs län. III. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 35-42. 35-42
Hanström, B. 1925. Comparison between the brains of the newly hatched larva and the imago of Pieris brassica. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 43-52. 43-52
Bernhauer, M. 1925. Coleopterologische Beiträge #. Eine neue Atheta-art aus Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 53. 53
Lundblad, O. 1925. Neue Hydracarinen aus Schweden. III. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 54-56. 54-56
Kemner, K. W. 1925. Litomastix aestivalis Mercet. En ny parasitstekel kläckt i Sverige ur Hadena monoglypha I. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 57-60. 57-60
Kemner, K. W. 1925. Zur kenntnis der Staphyliniden-Larven I. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 61-77. 61-77
Brundin, J. A. Z. 1925. Några insektsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 78-79. 78-79
Nordström, Fritiof 1925. Öländska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 79-80. 79-80
Kemner, K. W. 1925. Gröna kackerlackor bland sydfrukter. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 80. 80
Nordström, Fritiof 1925. Hyphilare (Leucania) littoralis Curt. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 81. 81
Redaktionen. 1925. Tredje Internationella entomologkongressen. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 81. 81
Redaktionen. 1925. Gåva till Skogshögskolans entomologiska samling. Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 81. 81
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 46 (1), s. 82-84. 82-84
Jansson, Anton 1925. Coleopterologiska bidrag, 10-12. Entomologisk tidskrift vol. 46 (2), s. 85-95. 85-95
Lundblad, O. 1925. Über das vorkommen von Trichobothrien bei Neuropteren und Corrodentien. Entomologisk tidskrift vol. 46 (2), s. 96-101. 96-101
Spessivtseff, Paul 1925. Zur Generationsfrage der Borkenkäfer. Entomologisk tidskrift vol. 46 (2), s. 102-106. 102-106
Kemner, K. W. 1925. Javanische Termilophilen I. Entomologisk tidskrift vol. 46 (2), s. 107-126. 107-126
Lundblad, O. 1925. Studien ¨ber Schwedische Corixiden. I. Entomologisk tidskrift vol. 46 (2), s. 127-142. 127-142
Peyron, J. 1925. Äggen av Oporinia Hb. i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 143-145. 143-145
Ahlberg, Olof 1925. Über die Biologie und Entwicklung des Euchaetothrips setinodis Reut. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 146-151. 146-151
Ahlberg, Olof 1925. Bemerkungen über neue und seltene schwedischen Thysanopteren nebst verzeichnis der Schwedischen arten. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 152-156. 152-156
Kemner, K. W. 1925. Weiter Beobachtungen über das Genus Gnathotermes Holmgr. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 157-163. 157-163
Nordström, Fritiof 1925. Die Raupe von Hillia iris Zett. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 164-166. 164-166
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 167-170. 167-170
Nordström, Fritiof 1925. Anaitis efformata Guen. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 171-172. 171-172
Ringdahl, Oskar 1925. Helina Flagripes Rond. ej okänd som svensk. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 172. 172
Klefbeck, Einar 1925. Några fynd av Orthoptera och Neuroptera. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 172-173. 172-173
Bryk, F. 1925. Spindelnät med sänklod. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 173-174. 173-174
Gaunitz, S. 1925. Tvåvingar. Entomologisk tidskrift vol. 46 (3), s. 174. 174
Lundblad, O. 1925. Neue Hydracarinen aus Schweden. IV. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 175-181. 175-181
Lundblad, O. 1925. Studien über Schwedische Corixiden. II-III. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 182-201. 182-201
Schenkling, Sigm. 1925. Über einige Coleopteren-Typen von C. P. Thunberg. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 202-203. 202-203
Ringdahl, Oskar 1925. Anthomyidae aus den Färöern. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 204-205. 204-205
Aurivillius, Chr. 1925. Om F. Bryks samlingar i Ost-afrika. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 206-212. 206-212
Nordström, Fritiof 1925. Om Lithosia pallifrons Z. i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 213-216. 213-216
Aurivillius, Chr. 1925. Nekrolog: August Lyttken med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 217-218. 217-218
Horwath, G. 1925. Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A Roman in Amazonas 1914-1915. Tingitida. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 219-220. 219-220
Lundblad, O. 1925. Die systematische Stellung von Ecpolus papillosus Soar. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 221-224. 221-224
Kemner, K. W. 1925. Oeciacus hirundinis Jen. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 225-227. 225-227
Nordström, Fritiof 1925. Gluphisia crenata Esp. Ny för Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 228. 228
Nordström, Fritiof 1925. Mera om släktet Oporinia Hb. I Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 228-229. 228-229
Brundin, J. A. Z. 1925. Tillägg till Ölands fjärilsfauna. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 229. 229
Welander, E. 1925. Några fjärilfynd från Mönsteråstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 230-235. 230-235
Welander, E. 1925. Några fjärilar från norra Kalmar län. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 235-236. 235-236
Welander, E. 1925. Rättelser. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 236. 236
Welander, E. 1925. Några sällsynta skalbaggefynd. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 237. 237
Lundblad, O. 1925. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 238-244. 238-244
Aurivillius, Chr. 1925. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 244-245. 244-245
Tullgren, Alb. 1925. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 245-246. 245-246
Ekman, Sven 1925. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 246-247. 246-247
Redaktionen. 1925. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 247. 247
Kemner, K. W. 1925. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. 247. 247
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 46 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.