Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 116, 1995

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1995 1-2 omslag ET 1995 3 omslag ET 1995 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, s 1-72, juni 1995. Nr 3, s 73-136, november 1995. Nr 4, s 137-192, december 1995.

Brundin, L. 1995. Från Grimsgöl till Gondwanaland — en smålännings mödor under ett halvsekel som fjädermyggsforskare [From the Grimgöl pool to Gondwanaland – endeavors during half a century as student of chironomid midges] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 1-12. 1-12
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1995. Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken Anoplodera scutellata (Cerambycidae) [Threatened wood beetles in beech forest: 1. Anoplodera scutellata (Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 13-19. 13-19
Hedström, L. 1995. Recension/Book review: Ossiannilsson, F. 1992. The Psylloidea (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 19-20. 19-20
Berglind, S.-Å. 1995. Röjning gör livet ljusare för gråmyran (Formica cinerea) på Brattforsheden i Värmland [Habitat management brightens the future for Formica cinerea Mayr (Hymenoptera, Formicidae) on Brattforsheden, Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 21-25. 21-25
Ahnlund, H. 1995. Debatt: Vad styr förekomsten av krävande vedskalbaggar beståndskontinuitet eller substrattillgång? Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 25-26. 25-26
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1995. Debatt: Naturvårdsstrategier, hänsynsregler i skogsbruket och försiktighetsprincipen. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 26-29. 26-29
Hydén, N. 1995. Recension/Book review: Chen, Y.X., Wang, B.H. & Lin, D.W. 1991. The Noctuid Fauna of   Xizang. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 30 & 58. 30 & 58
Ryrholm, N. 1995. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1994 [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 31-45. 31-45
Hydén, N. 1995. Recension/Book review: Wiltshire, E.P. 1990. An illustrated, annotated catalogue of the Macro-Heteroptera of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia, Vol. 11. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 45-46. 45-46
Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 47-53. 47-53
Svensson, I. 1995. Malte Carlsson – en minnesteckning. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 54. 54
Jonsson, L. J. 1995. Taggspindeln Cheiracanthium elegans ny för Nordeuropa, med en kort översikt av släk­tets svenska arter [Cheiracanthium elegans, a new spider to Northern Europe,with a brief summary of the genus in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 55-58. 55-58
FerrerJ. 1995. New and forgotten species of Tenebrionidae collected by J.A. Wahlberg (1810-1856) preserved in the Swedish Museum of Natural History, Stockholm (Coleoptera, Tenebrionidae) [Nya och bortglömda arter av Tenebrionidae insamlade av J.A. Wahlberg (1810-1856) förvarade i Naturhistoriska Riksmuseet (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 59-64. 59-64
Annons: Fauna och Flora. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 64. 64
Raymond, M. 1995. On the breeding period of Culex pipiens and C. torrentium (Diptera, Culicidae) in Upp­sala, Sweden [Något om reproduktionsperiodens längd för stickmyggorna Culex pipiens och C. torrentium (Diptera, Culicidae) i Uppsala] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 65-66. 65-66
Annons: Fjärilskalendern. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 66. 66
Andersson, G. 1995. Tordyveln Geotrupes mutator ny för Halland på 1600-talet [Geotrupes mutator   (Marsham) (Coleoptera, Scarabaeidae) new to Halland, southern Sweden, in the 17th century] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 67. 67
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 67. 67
Åkerlund, M. 1995. Ängern Attagenus augustatus gobicola   (Coleoptera, Dermestidae) — ett nytt skadedjur eller bara en tillfällig gäst? [Attagenus   augustatus gobicola (Coleoptera, Dermestidae) — a new pest insect or only a temporary guest?] Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 68. 68
Annons: Entomologmatrikel. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 68. 68
Berglind, S.-Å. 1995. Ett hovsamt förslag: Fånga en ny ET-prenumerant. Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 69-70. 69-70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 116 (1-2), s. 71-72. 71-72
Ebenhard, T. 1995. Våtmarksfjärilar i ett fragmenterat landskap – små populationers överlevnad [Wetland butterflies in a fragmented landscape – the survival of small populations] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 73-82. 73-82
Upprop: Rapportera till ArtDatabanken. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 82. 82
Douwes, P. 1995. Sveriges myror [The Swedish ants] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 83-99. 83-99
Jonsell, M. 1995. Recension/Book review: Ljungberg, H. 1994. Jordlöparfaunan i Kvismaren och Norrbyåstrakten (Coleoptera, Carabidae), en inventering. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 99-100. 99-100
Jonsell, M. 1995. Recension/Book review: Sörensson, M. 1994. Om faunan av ryggradslösa djur i Vesums mosse samt några andra områden inom Burlövs och Staffanstorp kommuner. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 99-100. 99-100
Hedström, L. 1995. Svenska insektfynd – rapport 8 [ Swedish insect records – rapport 8] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 101-117. 101-117
Hedström, L. 1995. Recension/Book review: Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 117-118. 117-118
Information: Ny check-lista över svenska blomflugor. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 118. 118
Dufberg, A. 1995. Viveln Sciaphobus rubi (Coleoptera, Curculionidae) — ett återfynd av en skånsk skalbaggsart efter mer än 180 år [ Sciaphobus   rubi (Coleoptera, Curculionidae) – a Scanian species of beetle, found again efter more than 180 years] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 119-122. 119-122
Ferrer, J. 1995. A key to the Flour beetles of the genus Tribolium MacLeay in Sweden (Coleoptera, Tenebrionidae), with distributional notes [Bestämningsnyckel över mjölbaggesläktet Tribolium MacLeay i Sverige (Coleoptera, Tenebrionidae), med utbredningsuppgifter] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 123-126. 123-126
Sökes: Getingbon! Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 126. 126
Högmo, O. 1995.  Busksmalmyran Leptothorax parvulus funnen på Gotland – ny för Nordeuropa. [Leptothorax parvulus Schenek (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 127-128. 127-128
Ohlsson, A. & Ryrholm, N. 1995. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1994 [Interesting records of Lepi­doptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1994] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 129-130. 129-130
Mamaev, B. M. 1995. Records of gall midges of the subfamily Porricondylinae (Diptera, Cecidomyiidae) in Sweden [Fynd av gallmyggor av underfamiljen Porricondylinae (Diptera, Cecidomyiidae) i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 131-132. 131-132
Berglind, S.-Å. 1995. Recension/Book   review: Wiren, M. 1993. Trädgårdens flygande juveler – Handledning vid anläggning av dagfjärilsbiotoper. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 132-133. 132-133
Palmqvist, G. 1995. Recension/Book review: Ronkay, G. & Ronkay, L. 1994. Noctuidae Europaeae vol. 6: Cucullinae I. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 133-134. 133-134
Kronestedt, T. 1995. Per Inge Persson – en minnesteckning. Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 134-135. 134-135
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 116 (3), s. 136. 136
Gärdenfors, U. 1995. Insektsskådning – en fluga att ta på allvar! [Insect-watching — a spreading activity!]   Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 137-150. 137-150
Jonsell, M. 1995. Skalbaggar på Prästflon, en myr i Ångermanland – Är floristiskt skyddsvärda myrar in­tressanta även ur insektssynpunkt? [Beetles on Prästflon, a mire in the province of Ångermanland in central Sweden – Are botanically interesting mires also interesting from an entomological point of view?] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 151-159. 151-159
Nilsson, A. 1995. Recension/Book review: Hänggi, A., Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Habitats of Central European spiders. Characterisation of the habitats of the most abundant spider species of Central Europe and associated species. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 160. 160
Lindström, K. & Berglind, S.-Å. 1995. Genetisk variation mellan populationer och inom bon hos gråmyran (Formica cinerea) i Mellansverige och Finland [Genetic variation between populations and within nests of Formica cinerea (Hymenoptera, Formicidae) in central Sweden and in Finland] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 161-168. 161-168
Lemdahl, G., Aronsson, M. & Hedenäs, L. 1995. Insekter från ett medeltida handelsfartyg [Insect remains from a medieval vessel] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 169-174. 169-174
Wikars, L.-O. 1995. Recension/Book   review: Pettersson, B. & Samuelsson, H. (Red.). 1995. Skador på barrträd. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 174. 174
Wikars, L.-O. 1995. Recension/Book   review: Eidmann, H. & Klingström, A. 1990. Skadegörare i skogen. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 174. 174
Sörensson, M. 1995. Viveln Polydrusus impressifrons (Coleoptera, Curculionidae) i Sverige [The weevil Polydrusus impressifrons Gyllenhal (Coleoptera, Curculionidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 175-177. 175-177
Upprop: Lämna förslag till mottagare av Naturvårds – markägardiplomet! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 178. 178
Annons: Sjunde Svenska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 178. 178
Förare, J. 1995. The biology of the noctuid moth Abrostola asclepiadis Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae) in Sweden [Biologin hos nattflyet Abrostola asclepiadis Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae) i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 179-186. 179-186
Upprop: Tidskriften Parnassiana efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 186. 186
Ahlén, I. 1995. En isolerad population av ängsvårtbitare (Metrioptera roeseli) på skånska sydkusten [An isolated population of Metrioptera roeseli Hagenbach 1822 (Orthoptera, Tettigoniidae) on the south coast of Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 187-188. 187-188
Annons: Ansök stipendier! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 188. 188
Gillerfors, G. 1995. Acrotona pseudotenera (Staphylinidae) och Melanophthalma distinguenda (Latridiidae), två nya skalbaggar för Sverige [Acrotona pseudotenera (Cameron) (Staphylinidae) and Melanophthalma   distinguenda (Comolli) (Latridiidae), two species of Coleoptera new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 189-190. 189-190
Annons: Ansök stipendier! Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 190. 190
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 116 1995. Entomologisk tidskrift vol. 116 (4), s. 191-192. 191-192

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.