Med anledning av att statliga Sveaskog planerar att avverka områden med hundraåriga tallar inom Ekopark Hornsö har Sveriges Entomologiska Förening författat en skrivelse till Sveaskog. I skrivelsen framför vi våra farhågor om risken för minskad biologisk mångfald, i en för norra Europa unik miljö, om avverkningarna genomförs. Ekoparker är en term som Sveaskog använder på skogsområden där de lovat att bevara naturen och hotade arter. Här kan du läsa SEFs skrivelse och här Sveaskogs svar i sin helhet.

Share →