Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 032, 1911

Entomologisk Tidskrift Volym 32 – år 1911

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Tullgren, A., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-136, 29 april 1911
Nr 3-4, sid 137-212, 14 dec. 1911

Aurivillius, Chr. 1911. Svensk Insektfauna. Guldsteklar. Tubulifera. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 1-12. 1-12
Lagerberg, T. 1911. Anteckningar till Sveriges macrolepidopterfauna. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 13-42. 13-42
Adlerz, G. 1911. Cetonia aurata och Trichius  fasciatus i myrbon. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 43-46. 43-46
Nordenström, H. 1911. Anteckningar om några fynd af parasitsteklar under 1909-1910. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 47-49. 47-49
Sandin, E. 1911. Coleopterologiska notiser. I. Några för Sveriges fauna nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 50-52. 50-52
Werner-Nielsen, J. 1911. Litt macrolepidopterstatistik för Norge. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 53-58. 53-58
Peyron, J. 1911. Några lepidopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 59-72. 59-72
Trägårdh, I. 1911. Notes on the earlier stages of Orchestes fagi L. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 73-78. 73-78
Dahlgren, K. V. Ossian 1911. Förpuppningen hos Cossus cossus L. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 79-81. 79-81
Vretlind, Erik 1911. Lepidopterologische Miteilungen 1-2. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 82-85. 82-85
Vretlind, Erik 1911. Imago af Eriogaster lanestris L. var. arbusculae Freyer från Norge. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 86-90. 86-90
Trägårdh, I. 1911. Om Prosopistoma foliaceum Fourc., en för Sverige ny Ephemerid. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 91-104. 91-104
Wahlgren, Einar 1911. Eine neue Ctenophtalmus-art. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 105-106. 105-106
Meves, J. 1911. Nekrolog. Johan Henrik Wermelin. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 107-108. 107-108
Bengtsson, S. 1911. Nekrolog. Gustaf Löfgren. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 108-109. 108-109
Bengtsson, S. 1911. Nekrolog. Karl Anders Hjalmar Borg. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 109. 109
Wahlgren, Einar 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 110-120. 110-120
Tullgren, Albert 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 120-121. 120-121
Wahlgren, Einar 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 121-122. 121-122
Wahlgren, Einar 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 121-122. 121-122
Wahlgren, Einar 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 122-123. 122-123
Tullgren, Albert 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 123. 123
Ringdahl, O. 1911. Tvenne för svenska faunan nya Syrphici. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 124-125. 124-125
Tullgren, Albert 1911. En för Sverige ny klokrypare (Pseudoscorpion). Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 125. 125
Peyron, J. 1911. Nya fyndorter för några fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 125-126. 125-126
Ljungdahl, D. 1911. Några fjärilsnotiser. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 126. 126
Tullgren, Albert 1911. Tysk entomolog gör upptäckter vid Abisko. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 127. 127
Tullgren, Albert 1911. Praia taczanowskii André funnen vid Abisko. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 127-128. 127-128
Tullgren, Albert 1911. Notiser rörande sköldlöss. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 128. 128
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 129-133. 129-133
Trägårdh, I. 1911. Några anmärkningar till ”Über die Acarina der Russ. Polar-exp. 1900-1903” af Dr. Sig. Thor. Entomologisk tidskrift vol. 32 (1-2), s. 134-136. 134-136
Sjöstedt, Yngve 1911. Zur Termitenfauna Kongos. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 137-170. 137-170
Sjöstedt, Yngve 1911. Termitidae novae a Cl. Dom. Maurice de Rothschild ex Aethiopia reportatae. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 171-172. 171-172
Sjöstedt, Yngve 1911. Neue Ost- und Westafrikanische Termiten. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 173-188. 173-188
Trägårdh, I. 1911. Protura, för första gången funna i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 189-200. 189-200
Roman, A. 1911. Einige gezogene Ichneumoniden aus Südfinnland (fortsetz folgt). Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 201-202. 201-202
Wahlgren, Einar 1911. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 203-204. 203-204
Aurivillius, Chr. 1911. Gåfva till Entomologiska Föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 204. 204
Reuter, O. M. 1911. Protocimex siluricus Mob. och min uppfattning af densamma. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 205-206. 205-206
Reuter, O. M. 1911. Ytterligare fynd af Teratocoris herbaticus Uhler i Skandinavien. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 206. 206
Dahlgren, K. V. Ossian 1911. Bidrag till Sveriges entomogeografi. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 206-208. 206-208
Lundblad, O. 1911. Nya lokaler för insekter. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 208-211. 208-211
Sjöstedt, Yngve 1911. Några sällsynta fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 211. 211
Sjöstedt, Yngve 1911. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 211. 211
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. 212. 212
Wahlgren, Einar 1911. Summarisk redogörelse för innehållet i Entomologisk Tidskrift åren 1890 – 1909. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. I-LVII. I-LVII
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 32 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.