Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 037, 1916

Entomologisk Tidskrift Volym 37 – år 1916

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 9 mars 1916
Nr 2, sid 65-174, 21 juni 1916
Nr 3-4, sid 175-249, 12 dec. 1916

Orstadius, Ernst 1916. Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län (forts. från 1915) Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 1-29. 1-29
Frisendahl, Axel 1916. Några coleoptera från Jämtland. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 30-32. 30-32
Jansson, Anton 1916. Hemipterologiska meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 33-41. 33-41
Johansson, K. E. 1916. Zwei für Schweden neue Spinnen. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 42-43. 42-43
Åhlander, Fr. E. 1916. Svensk entomologisk och arachnologisk litteratur åren 1913. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 44-54. 44-54
Sahlberg, John 1916. ”Kan något ytterligare göras för studiet av den svenska insektfaunan”. Ett diskussionsinlägg. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 55-59. 55-59
Nordenström, H. 1916. Anteckningar om några insektfynd från 1915. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 59-60. 59-60
Ljungdahl, Ernst 1916. En puppbur. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 60-61. 60-61
Ljungdahl, Ernst 1916. Prunus avium som lockbete. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 61-62. 61-62
Porat, C. O. von 1916. Nya fjärilfynd från Jönköpingstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 62-63. 62-63
Jansson, Anton 1916. En för Sverige ny strit. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 63. 63
Tullgren, Albert 1916. Intressantare insektfynd. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 63. 63
Redaktionen 1916. Två fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 63. 63
Varenius, B. 1916. Nya skalbaggfynd. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 63. 63
Tullgren, Albert 1916. 16. Skandinaviske Naturforskermöde i Kristiania 10. 14. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 63-64. 63-64
Nordenström, Frithiof 1916. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 37 (1), s. 64. 64
Tullgren, Albert 1916. En ny strit, Typhlocyba bergmani från Norge. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 65-69. 65-69
Ljungdahl, Ernst 1916. Några lepidopterologiska anteckningar och puppbeskrivningar samt en del parasitstekelfynd. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 70-94. 70-94
Tullgren, Albert 1916. En lömsk fiende till vår vän nyckelpigan. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 95-98. 95-98
Brundin, J. A. Z. 1916. Fjärilar från Kronobergs län. I. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 99-110. 99-110
Klefbeck, Einar 1916. Bidrag till kännedomen om Macroplea curtisii Lac. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 111-114. 111-114
Nordenström, Frithiof 1916. Lepidopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 115-130. 115-130
Roman, Abr. 1916. Entomologiska naturförhållanden i brasilianska Amazonområdet. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 131-144. 131-144
Malaise, René 1916. Anteckningar om några lepidopterologiska fynd från Stockholms skärgård. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 145-147. 145-147
Bengtsson, Simon 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 148-157. 148-157
Wahlgren, Einar 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 158-160. 158-160
Tullgren, Albert 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 160-161. 160-161
Tullgren, Albert 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 161. 161
Tullgren, Albert 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 161-163. 161-163
Tullgren, Albert 1916. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 163. 163
Tullgren, Albert 1916. Croesus latipes Vill. Funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 164. 164
Hermansson, Sigurd 1916. Några för Halland nya coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 164-165. 164-165
Klefbeck, Einar 1916. Om larverna av Calocampa vetusta Hbn. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 165. 165
Redaktionen 1916. ”Svenska silkesodlareföreningen”. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 165-166. 165-166
Redaktionen 1916. Entomologbefattningen vid Lunds universitet. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 166. 166
Redaktionen 1916. Anslag för entomologiska forskningar. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 166. 166
Tullgren, Albert 1916. 16. Skandinaviske Naturforskermöde i Kristiania 10. 14. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 166-167. 166-167
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 168-173. 168-173
Till Entomologiska föreningens medlemmar. Entomologisk tidskrift vol. 37 (2), s. 174. 174
Nordenström, Frithiof 1916. Lepidopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 175-195. 175-195
Roman, Abr. 1916. Entomologiska naturförhållanden i brasilianska Amazonområdet. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 196-209. 196-209
Meves, Julius 1916. Lepidopterologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 210-216. 210-216
Lundblad, O. 1916. Anteckningar om våra vattenhemipterer, II. Med 1 pl. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 217-232. 217-232
Ringdahl, Oscar 1916. Einige neue Anthomyiden aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 233-239. 233-239
Ericson, Isaac B. 1916. Rhagium iberonis n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 240. 240
Åhlander, Fr. E. 1916. Svensk entomologisk och arachnologisk litteratur år 1914. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. 241-249. 241-249
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 37 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.