Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 137, 2016

Entomologisk Tidskrift Volym 137 – år 2016
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Linda Strand
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: Nr 1–2, sid. 1–64, maj 2016.
Nr 3, sid. 65–136, oktober 2016.
Nr 4, sid. 137–200, december 2016.

Wahlstedt, U. 2016. Alternativa taxonomiska getingscheman (Vespinae). [Altenative keys to social wasps in Sweden (Vespinae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 1-12. 1-12
Bengtsson, B. Å. 2016. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2015.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 13-30. 13-30
Karlsson, Å. 2016. Rovstekeln Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) ny för Sverige. [The digger wasp Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 31-32. 31-32
Persson Vinnersten, T. & Hallqvist, J. 2016. Dienerella arga en ny mögelbagge för Sverige (Coleoptera: Latridiidae). [Dienerella arga a new beetle to Sweden (Coleoptera: Latridiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 33-34. 33-34
Tunón, H., Appelgren, L-E. & Pettersson, J. 2016. Damen med myggorna – Till minne av Walborg Thorsell. Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 35-38. 35-38
Palmqvist, G. 2016. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2015.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 39-50. 39-50
Inbjudan SEF-möte 2016, bilder Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 50. 50
Carlsson, A. & Fägerström, C. 2016. Fyra för landet nya skalbaggar funna i Häckeberga, Skåne. [Four new Swedish species of beetles discovered in Häckeberga, Scania.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 51-57. 51-57
Inbjudan SEF-möte 2016 Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 58. 58
Forshage, M. 2016. Recensioner/Book reviews: Ekman, K. 2015. Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland. –  Bonniers.  Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 59-60. 59-60
Innehåll: Entomologisk Tidskrift Volym 136 – år 2015 Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 61-62. 61-62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 63-64. 63-64
Ljungberg, H. 2016. Ny kunskap om biologi och förekomst hos tre dåligt kända bladbockar (Coleoptera, Chrysomelidae). [New information on the biology and occurrence of three poorly known reed beetles (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 65-77. 65-77
Ranius, T. 2016. Recensioner/Book reviews: Billqvist, M., Birkedal, L., & Strand, L. 2016. Skånes trollsländor. En atlasinventering 2009-2014. – Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 78. 78
Haarder, S., Bruun, H. H., Harris, K. M. & Skuhravá, M. 2016. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) new to the Danish fauna. [Nya gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) för den danska faunan.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 79-98. 79-98
Hallqvist, J. & Victorsson, J. 2016. Rödlistad skalbagge i granstubbar: nya landskapsfynd av Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae). [Red-listed beetle in clear-fell stumps of spruce: new records of Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 99-104. 99-104
Hellberg, H. & Bengtsson, B. Å. 2016. Epinotia palmqvisti sp.n. found in the Swedish mountains (Lepidoptera, Tortricidae). [Epinotia palmqvisti sp.n. en ny vecklarfjäril från de svenska fjällen (Lepidoptera, Tortricidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 105-110. 105-110
van Steenis, J. 2016. The hoverfly fauna of the nature reserve Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden (Diptera: Syrphidae). [Blomflugefaunan (Diptera: Syrphidae) inom naturreservatet Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 111-129. 111-129
Andersson, B. 2016. Recensioner/Book reviews: Klausnitzer, B., Klausnitzer, U., Wachmann, E. & Hromádko, Z. 2015. Die Bockkäfer Mitteleuropas. Band 1 och 2. – VerlagsKG Wolf. Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 130. 130
Bruun, H. H. & Bygebjerg, R. 2016. Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) new to Denmark. [Blomflugan Cheilosia fasciata funnen i Danmark.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 131-135. 131-135
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 136. 136
Gullefors, B. 2016. Dag-, kvälls- och nattflygande nattsländor (Trichoptera) i Sverige. [Day, evening and night flying caddisflies (Trichoptera) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 137-146. 137-146
Forshage, M. & Krell, F.-T. 2016. Two exotic dynastines collected in Sweden (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae). [Två exotiska noshornsbaggar funna i Sverige (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae).]  Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 147-149. 147-149
Inbjudan till Entomologmötet 2017 Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 150. 150
Jonsell, M. 2016. Stubbrytning – ett hot mot vedskalbaggar? [Stump harvest – a threat to saproxylic beetles?] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 151-161. 151-161
Antonsson, K. 2016. Lyckat entomologmöte i Östergötlands kusttrakter. Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 162-164. 162-164
Hallqvist, J. 2016. Ett oväntat fynd av mögelbaggen Melanophthalma maura från Kalmarnäs i södra Uppland. [An unexpected finding of the minute brown scavenger beetle Melanophthalma maura from Kalmarnäs in the south of Uppland.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 165-169. 165-169
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 170. 170
Andersson, M. 2016. Fynd av Tipula serrulifera (Diptera, Tipulidae) en sydlig storharkrank ny för Sverige. [Tipula serrulifera (Diptera, Tipulidae) a southern cranefly species new for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 171-174. 171-174
Nilsson, S. G., Franzén, M., Molander, M. & Norén, L. 2016. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 8. Gaddsteklar (Hymenoptera). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 8. Aculeate wasps (Hymenoptera).]  Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 175-198. 175-198
Innehåll: Entomologisk Tidskrift Volym 137 – år 2016 Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 199-200. 199-200

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.