Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 068, 1947

Entomologisk Tidskrift Volym 68 – år 1947

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-96, 5 april 1947
Nr 3-4, sid 97-198, 25 okt. 1947

Ossiannilsson, F. 1947. Bemisia callunae n. sp. a new Swedish white fly (Hom. Aleurodidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 1-3. 1-3
Jansson, A. 1947. Coleopterologiska bidrag. 35-38. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 4-12. 4-12
Leiler, T.-E. 1947. Agrilus biguttatus Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 13-15. 13-15
Lindgren, L. A. H. 1947. Entomologiska notiser. 3-5. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 16-18 16-18
Dlabola, J. 1947. Deltocephalus hofferi – a new species from Bohemia (Homoptera-Auchenorrhyncha). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 19-20. 19-20
Ringdahl, O. 1947. Förteckning över flugor från Ölands alvar. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 21-28. 21-28
Ringdahl, O. 1947. Rättelser. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 28. 28
Tjeder, B. 1947. Additions to the list of Swedish Tipulidae. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 29-31. 29-31
Sjögren, B. 1947. Bidrag till kännedomen om sydsvenska Vatten-Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 32-36. 32-36
Palm, Th. 1947. För Sverige nya coleoptera. IX. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 37-44. 37-44
Palm, Th. 1947. Om några kritiska Cionus-arter (Col. Curculionidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 45-46. 45-46
Palm, Th. 1947. Våra Cerylon-arter (Col. Colydiidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 47-49. 47-49
Ringdahl, O. 1947. En ny art av släktet Solieria R. D. (Diptera, Tachinidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 50. 50
Nürnberg, W. 1947. Patrobus septentrionis ssp. australis Sahlb. (=ssp. bitschnaui Reitt. Sensu Kühnelt partim) in Meckelenburg. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 51-54. 51-54
Nyholm, T. 1947. Zur kenntnis der Curculionidenfauna Schwedens. I. Die Arten der Ceutorrhyncus pulvinatus-gruppe. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 55-66. 55-66
Forsslund, K.-H. 1947. Svenska myror. 1-10 (Schwedische Ameisen. 1-10.) (Hym. Formicidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 67-80. 67-80
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 81-83. 81-83
Sommarens Nordiska Entomologmöte i Finland. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 83. 83
”Svensk Insektfauna”. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 83. 83
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 84-89. 84-89
Brandt, W. A. 1947. A new Ocnogyna species from N. E. Iran (Lepidoptera, Arctiidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 90. 90
Sjöberg, O. 1947. Die Ergebnisse einer Genitaluntersuchung der nordischen Arten der Gattung Atomaria Steph. (Col. Cryptphagidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. 91-96. 91-96
Sjöberg, O. 1947. Die Ergebnisse einer Genitaluntersuchung der nordischen Arten der Gattung Atomaria Steph. (Col. Cryptphagidae). Forts. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 97-119. 97-119
Heinze, V. 1947. Lionychus quadrillum Duft. (Col. Carabidae) funnen talrikt vid Örebro. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 120-124. 120-124
Lindgren, L. A. H. 1947. Anteckningar om insektfaunan på småländska höglandet vid Tranås. I. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 125-126. 125-126
Ossiannilsson, F. 1947. Om C. H. Lindroths isländska stritar (Hemiptera Homoptera). Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 127-128. 127-128
Tullgren, A. 1947. Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. II. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 129-154. 129-154
Palm, Th. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter. (Col. Elateridae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 155-170. 155-170
Palm, Th. 1947. Anteckningar om svenska skalbaggar. III. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 171-178. 171-178
Palm, Th. 1947. Våra Phalacrus-arter (Col. Phalacridae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 179-183. 179-183
VIII Internationella kongressen för entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 183. 183
Butovitsch, V. & Heqvist, K.-J. 1947. Till kännedomen om svenska skalbaggars utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 184-188. 184-188
Wirén, E. 1947. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet – från samlingar vid Pålkem. II. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 189-192. 189-192
Heqvist, K.-J. 1947. Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Muddus nationalpark. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 193-195. 193-195
Bryk, F. 1947. Über das Auffinden einer unbekannten Linnéschen Papilion-type im Riksmuseum von Stockholm (Lep. Brassolidae). Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. 196-198. 196-198
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 68 (3-4), s. I. I
Medlemsförteckning 1 feb 1947. Entomologisk tidskrift vol. 68 (1-2), s. I-XII. I-XII

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.